Prof.Dr.M.İlhan Ulusana Armağan Cilt-3

Prof.Dr.M.İlhan Ulusana Armağan Cilt-2

Prof.Dr.M.İlhan Ulusana Armağan Cilt-1

Prof.Dr.Merih Kemal Omağa Armağan Cilt-3

Prof.Dr.Merih Kemal Omağa Armağan Cilt-2

Prof.Dr.Merih Kemal Omağa Armağan Cilt-1

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı-1,2,3,4,5

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı-7,8,9,10,11,12,13,14,15

Yargıtay Dergisi 2018 Ocak,

Yargıtay Kararları Dergisi 2018 Ocak,Şubat

Hukuk Gündemi 2018/1

Genel Olarak Uluslararası Belgeler Işığında Çocuk Ceza Adalet Sistemi

Medeni Usul Hukuku

Uygulamada Zilyetlik Davaları

1982 Anayasası Değişikliklerinin Siyasi Arka Planı

Tapu İptali Davaları

Demokrasiye ve Diktatörlüğe Dair

Zimmet İrtikap Rüşvet ve Başlıca Memur Suçları

Hukukumuzda Yasa Dışı Yakalanan Veya Tutuklananlara Tazminat Verilmesi

Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın TAzmini
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00