İbraname

Tazminat Hukuku

İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri (İİK.167-170b)

Kira Hukukundan Doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak Davaları

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar

Sıra Cetveli Haciz ve İflasta Özellik Arzeden Durumlar ve İncelikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira Genel Hükümler Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Tahliye

İcra Hukukunda Haciz

Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku (MK. 285-494) Cilt-4

Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku (MK. 203-284) Cilt-3

Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku (MK. 175-202) Cilt-2

Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku (MK. 118-174) Cilt-1

Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku (MK. 8-117)

Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümleri (MK. 1-7)

Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve Korunması

Fikri mülkiyet Hukuku Yıllığı 2015

Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Tazminat Davaları

İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi Ve Uzaktan Öğretim Sözleşmesi

Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma

Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Reklamlar
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00