Yargıtay Uygulamaları Işığında Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Soruşturulması ve Kovuşturulması

MTK ile Karşılaştırmalı Olarak HMK Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali

Trafik Kazalarından Doğan Cismani Zararlar ve Tazmini

İşçi Ücreti ve Ödenmemesinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar

Ankara Barosu 65.Olağan Genel Kurulu ve ABAYS 47.Genel Kurulu 2016-2018 Çalışma Raporu ve Bütçe

Türkiyenin Cezasızlık Mevzuatı

Türk Ceza Hukukunda Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Sevr Antlaşması Hazırlık Görüşmelerinde 1915 Olayları Konusu ve Bugunkü Uluslararası Yargı Kararlarına Göre Değerlendirilmesi

XIV. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu Tıp Hukukunda Bilirkişilik 29.30.09.2017 İzmir

Barışı Aramak Hukuku Dönüştürmek Kadın Mahkemeleri Örneği


Dava İzleme Duruşma Salonunda Devlet ve Yurttaş

Hakikat Komisyonları

Zorla Kaybetmeler Hakkında Amıcus Curıae

Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu

Konuşulmayan Gerçek Zorla Kaybetmeler

Alanya IV.Uluslararası Hukuk Sempozyumu 3-4-5 Mayıs 2018

Uygulamada Konkordato

Ticaret Hukuku Uygulama Kılavuzu

İş Hukuku ve Ticaret Hukuku Uygulama Kılavuzu
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00