Genel Olarak Uluslararası Belgeler Işığında Çocuk Ceza Adalet Sistemi

Medeni Usul Hukuku

Uygulamada Zilyetlik Davaları

1982 Anayasası Değişikliklerinin Siyasi Arka Planı

Tapu İptali Davaları

Demokrasiye ve Diktatörlüğe Dair

Zimmet İrtikap Rüşvet ve Başlıca Memur Suçları

Hukukumuzda Yasa Dışı Yakalanan Veya Tutuklananlara Tazminat Verilmesi

Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın TAzmini

İstanbul Barosu Dergisi 2018 Sayı-1

Prof.Dr.Zeki Hafızoğullarına Armağan Cilt-3

Prof.Dr.Zeki Hafızoğullarına Armağan Cilt-2

Prof.Dr.Zeki Hafızoğullarına Armağan Cilt-1

Legal Hukuk Dergisi 2018 Ocak

Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi 2018 Sayı-1

İnşaat Sözleşmelerinde Kaynaklanan Davalar

İcra İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesi Yıllık Rapor 2017 Bireysel Başvuru

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt-5 Sayı-10 Aralık 2017

Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2018 Ocak,Şubat
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00