Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Sorumluluk Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabı Tam Metinler 23-24 Haziran 2022 Antalya

CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Sonuç Raporu 21-22 Mayıs 2022 Ankara

Müspet Zarar

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Aşırı Yararlanma Gabin

Adalet Yargılamasında Uzman Görüşü

Ankara Barosu 67.Olağan Genel Kurulu ve ABAYS 49.Olağan Genel Kurulu 2021-2022 Çalışma Raporu ve Bütçe

Legal Boundaries of Intellectual Property Commercialization in the European Internal Market Avrupa İç Pazarında Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesinin Yasal Sınırları

Rekabet Hukuku

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çarşamba Seminerleri 2012-2018

Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu 31 Ekim 2019 Ankara

Rechtliche Sicht Auf Die Ereigisse Von 1915 Auf Der Grundlage Von Historischen Fakten, Regard Juridique Sur Les Evenements De 1915 Sur La Base De Donnes Historiques Cilt-2

Tarihsel Veriler Temelinde 1915 Olaylarına Hukuki Bakış A Legal Review of the 1915 Events on the Basisi of Historical Findings Cilt-1

İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Kapsamında Mesleki Risk İlkesi

Spor Hukuku Makaleleri

Hukuk Eğitiminde Etkili Ders Çalışma Yöntemleri ve Hukukta Kariyer Planlaması (Bir Metedoloji Denemesi)

Vekalet İlişkilerinde Vekalet Verenin Talimatı ve Hukuki Sonuçları

Türk Hukuk Lügatı İngilizce, Almanca-Fransızca, Latince Cilt-2

Türk Hukuk Lügatı Türkçe-Türkçe Cilt-1

Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00