Karekodlu Çek Uygulamasında Yabancı Banka Kavramı

Hukuk Devleti Perspektifinden Avukatların Adil Yargılama Algısı

Yargılamanın İadesi Davaları

Miras Hukuku Davaları

İş Sözleşmelerinin Süreli Feshi ve Sonuçları 4857 Sayılı İş Kanunu madde 17

Limited Şirketler

Anonim Şirketler

Taşınmaz Gayrimenkul Davaları El Kitabı

Bilirkişi Raporu

Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki ve Cezai Açıdan Trafik Kazaları Davaları Sorumluluk Tazminat Sigorta Rücu Cilt-2

Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki ve Cezai Açıdan Trafik Kazaları Davaları Sorumluluk Tazminat Sigorta Rücu Cilt-1

Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Sermaye Ortaklıkları Payı

Yargıtay İlamları İle Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler (CD İlaveli)

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları

Ödünç Sözleşmeleri Kısa Şerhi

İflas Hukuku Davaları

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Yüklenicinin İfa Engelleri

İpotek Fekki Davaları
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00