Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Eğitimi kolaylaştırıcı El Kitabı

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Kolaylaştırıcı El Kitabı

Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri Katılımcı El Kitabı

Göç Sığınmacı Hukuku Eğitim Modülleri Sığınmacılar Mülteciler ve Göçmenlerin Adalete Erişimine Destek Projesi Ocak 2019

Hukukçular Arası Makale Yarışması Ankara Nisan 2015

Avukat Çalışanının İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı

Legal Hukuk Dergisi 2019 Ocak,

Tasarrufun İptali Davaları (İİK.m.277-284)

Menfi Tespit İstirdat Davaları (İİK.m.72)

Tasarrufun İptali Davaları (İİK.m277-284)

İtirazın İptali Tahsil Eda Davaları (İİK.m.67)

Uluslararası Ceza Mahkemesi El Kitabı

Kadın Hakları Adli Yardım Eğitim Seminerleri

AB Çalışma Hayatı Düzenlemeleri ve Ülkemiz İş Mevzuatı Yasal Boşluk Analizi Çalışması

İş Hukukunun Genel Esasları

Türk Sermaye Piyasası Cilt-2 Halka Arz

Türk Sermaye Piyasası Cilt-1 Taraflar

Örnek Kararlarla Açıklamalı Türk Medeni Yasası

Uluslarrası Ayrımcılık Konferansı İstanbul 2018

İstanbul Barosu Dergisi 2019 Ocak,Şubat
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00