Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması

Islah

Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme

Mahkeme Kararları Işığında Nafaka Araştırması Hukuki Bir İnceleme

Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2021 Ocak,Şubat,Mart,Nisan

Prof.Dr.Özcan Karadeniz Çelebicana Armağan

T.C. Yargıtay Başkanlığı İle TOBB Etü Hukuk Fakültesi İşbirliğinde Düzenlenen Yargıtay 11.Ceza Dairesinin Görev Alanında Olan Belgelerde Sahtecilik ve Vergi Suçları Sempozyumu 21-23 Ekim 2019 Ankara

Türk Anayasa Hukuku

İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları

Ceza Muhakemesi Hukuku-II

Tüm Yönleriyle Tazminat Hukuku

Günümüzden Geçmişe Karşılaştırmalı 1982 Anayasası

Hukuki Yönleriyle Kredi Kartı

Marka Hukukunda Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı İlkesi

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Hazırlanmış Tüketici Hukuku

Şirketler Hukuku Genel Esaslar

Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser Kavramı ve Yapay Zeka Ürünleri

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin Devir Temlik İşleminden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Medeni Usul Hukuku Cilt-2 Üst Derece Yargılamaları Kesin Hüküm ve Bertaraf Edilmesi Diğer Hukuki Çareler Geçici Hukuki Korumalar Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve İç Tahkim
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00