İhale Hukuku Ders Notları

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri

Kamu İhalelerinde Yasaklama

Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulu Av.Özdemir Özok Armağanı

Ceza Hukuku Dergisi 2018 Sayı-1


Hukuk Gündemi Dergisi 8 Mart Kadın Özel Sayısı 2018

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Rehberi

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

Ohalde Ne Haldeyiz

Prof.Dr.M.İlhan Ulusana Armağan Cilt-3

Prof.Dr.M.İlhan Ulusana Armağan Cilt-2

Prof.Dr.M.İlhan Ulusana Armağan Cilt-1

Prof.Dr.Merih Kemal Omağa Armağan Cilt-3

Prof.Dr.Merih Kemal Omağa Armağan Cilt-2

Prof.Dr.Merih Kemal Omağa Armağan Cilt-1

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı-1,2,3,4,5

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı-7,8,9,10,11,12,13,14,15

Yargıtay Dergisi 2018 Ocak,

Yargıtay Kararları Dergisi 2018 Ocak,Şubat,Mart
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00