Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 13-16 Ocak 2016 Cilt-3

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 13-16 Ocak 2016 Cilt-2

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 13-16 Ocak 2016 Cilt-1

Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler

Herkes İçin İdari Dava Takip Rehberi

Rödövans Sözleşmesi

Ankara Barosu Dergisi 2013 Sayı-4

Ankara Barosu Dergisi 2017 Sayı-3

Ankara Barosu Dergisi 2017 Sayı-2

Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi

Bilirkişilik Temel Bilgileri

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı

Uygulama Örnekleriyle Bölünme Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Ortaklıklar Hukuku II

Türk Ticaret Kanunu Madde 208 Uyarınca Anonim Şirketlerde Satın Alma Hakkı

Anonim Şirketlerin İnfisahı Dağılması

Anonim Şirketlerde Kurucuların Hukuki Sorumluluğu
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00