Örnek Karar ve Dilekçelerle Açıklamalı Hukuk Yargılama Usulü Yasası

Örnek Karar ve Dilekçelerle Açıklamalı Miras Davaları

Örnek Karar ve Dilekçelerle Açıklamalı Şahsın Hukuku Davaları

Örnek Karar ve Dilekçelerle Açıklamalı Taşınır Taşınmaz Eşya Davaları

Limited Şirketlerde Pay Devri

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2022 Sayı-1

Ceza Hukuku Dergisi 2022 Sayı-1

Futbol Disiplin Hukuku

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yer Alan Suçlar ve Yaptırımlar

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Vergi Suçları ve Kabahatleri

Gıda Hukuku

İdari Ceza Hukuku Genel Hükümler Özel Hükümler

Ceza Hukukunda Taksir

Avukatlar İçin Karşılaştırmalı AYM-AİHM Kabul Edilebilirlik Rehberi

İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları

Etik İnsan ve İnsan Hakları İnsan Haklarının Etil Temelleri

İnsan ve Değerleri

TCK CMK PVSK Kolluk Müdafi ve Vekil İçin Soruşturma Evresi Mevzuatı

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00