Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi 2017 Sayı-1

Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013-2016

Legal Hukuk Dergisi 2017

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Prof.Dr.Duygun Yarsuvata Armağan

Kat Mülkiyeti Hukuku Toplu Yaşam Alanları Hukuku

Prof.Dr.Özer Seliçinin Anısına Armağan

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi Sayı-1,2,3

Yargı Nereye Yuvarlak Masa Toplantısı 28.06.2016

Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı

Av.Teoman Ergüle Armağan

Çankaya Üniversitesi 20.Kuruluş Yılı Etkinlikleri 6.Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı

Terazi Aylık Hukuk Dergisi 2017 Ocak,Şubat

Mahkum Olduk Netekim Bir Avukatın 12 Eylül Anıları

Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2017 Ocak,Şubat

Karşılaştırmalı Rapor Türkiye Birleşik Krallık ve Romanya Hukuklarında Engelli Çalışanlar

Mülteci Krizi Denkleminde AB ve Türkiye İlkeler Çıkarlar ve Kaygılar

Bir Avukat Yanında Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Avukat Hakları

2015 LGBTİ lerin Hukuk ve Adalete Erişimi
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00