Ticaret Hukuku Uygulama Kılavuzu

İş Hukuku ve Ticaret Hukuku Uygulama Kılavuzu

21.Yüzyıl ve Gerçekler

Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu

Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap

Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme

Islah

Türk Hukukunda Gaiplik

Adalet Şurası 10-11 Ocak 2018 Ankara

Osmanlı Darülfünun Mekteb-i Hukukda İlk Çiçek Süreyya AğaoğluYargıtay Kararları Işığında Malvarlığına Karşı Suçlar Cilt-2

Yargıtay Kararları Işığında Malvarlığına Karşı Suçlar Cilt-1

Yargıtay Kararları Işığında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu

Uluslararası Hukukta Deniz Haydutluğu ve Somalili Deniz Haydutlarıyla Mücadele Yöntemleri


Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özel Sayısı II

Nuri Necipoğluna Armağan

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2018 Sayı-1,2
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00