Ölü Canlar

Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunları Paneli

İnsan Hakları El Kitabı

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali

Sporda Hak İhlalleri ve Denetim Çalıştay Raporu 2 Mart 2018

Avukatın Adı Yok

Avukatlık mı Dediniz

Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması Çalıştay Raporu 19 Şubat 2018 Ankara

Ankara Barosu Dergisi 2018 Sayı-3

Ankara Barosu Dergisi 2018 Sayı-2

Yargıtay Uygulamaları Işığında Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Soruşturulması ve Kovuşturulması

MTK ile Karşılaştırmalı Olarak HMK Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali

Trafik Kazalarından Doğan Cismani Zararlar ve Tazmini

İşçi Ücreti ve Ödenmemesinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar

Ankara Barosu 65.Olağan Genel Kurulu ve ABAYS 47.Genel Kurulu 2016-2018 Çalışma Raporu ve Bütçe

Türkiyenin Cezasızlık Mevzuatı

Türk Ceza Hukukunda Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Sevr Antlaşması Hazırlık Görüşmelerinde 1915 Olayları Konusu ve Bugunkü Uluslararası Yargı Kararlarına Göre Değerlendirilmesi

XIV. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu Tıp Hukukunda Bilirkişilik 29.30.09.2017 İzmir

Barışı Aramak Hukuku Dönüştürmek Kadın Mahkemeleri Örneği
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00