II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu 8-9 Mart 2019 Ankara Cilt-2

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu 8-9 Mart 2019 Ankara Cilt-1

Şanlıurfa Barosu Tarihi ve Türkiye Barolar Birliği

İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması Cilt-2

İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması Cilt-1

Terazi Aylık Hukuk Dergisi 2020 Ocak,

Türkiyede ve Dünyada Uyuşturucu İle Mücadele (Rapor)

Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2020 Ocak,Şubat

Devlete Karşı Kamu Hukuku Egemenlik Kuramlarının Tarihsel Materyalist Eleştirisi

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-17 İklim Değişikliği İle Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-16 İklim mücadelesinde Ekonomik Sosyal ve Ekolojik Adalet

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-15 İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-14 İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-13 Türkiyede Atık Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-12 Kentlerde İklim Değişikliği İle Mücadele İçin Yeşil Altyapı Çözümleri

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-11 İklim Değişikliği Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-10 Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-9 İklim Krizi İle Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-8 Su Kaynakları Yönetimi

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi-7 İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00