Prof.Dr.Durmuş Tezcana Armağan Cilt-3

Prof.Dr.Durmuş Tezcana Armağan Cilt-2

Prof.Dr.Durmuş Tezcana Armağan Cilt-1

Konkordato Hukuku

Türk Hukukunda Sendikal Haklar Sempozyumu 14 Ocak 2019

Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu 6-7 Aralık 2018

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri

Ceza Hukuku Genel Hükümleri Dersleri

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Mal Rejimleri Hukuku

İş Davaları

İdare Hukuku Cilt-2

İdare Hukuku Cilt-1

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Tebligat Hukuku

İmar Davaları Rehberi

Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta Hukuk ve Ceza Sorumluluğu

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim

Ceza Hukuku Genel Hükümler
Hızlı Arama ile başlık veya eser adı veya yazar içinde arama yapılarak ilk 500 kayıt görüntülenmektedir.

ANKARA BAROSU
AVUKAT YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN KÜTÜPHANESİ

ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM)
IHLAMUR SOKAK NO : 1 KAT : 6
KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 416 72 00