FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>
Tüm listeyi EXCEL formatında indirmek için tıklayınız.

    TL TL
  ACİL ULAŞIM ( ŞEHİR DIŞI ) 208.33 250
44 Acil Ulaşım (Şehir Dışı)    
  ACİL ULAŞIM ( ŞEHİR İÇİ ) 41.67 50
43 Acil Ulaşım (Şehir İçi) 1,250.00 1,500.00
  AÇIK KALP, ORGAN NAKİLLERİ VB    
55 Açık kalp, organ nakilleri vb    


 • S.1
 • S.2
 • S.3
 • S.4
 • S.5
 • S.6
 • S.7
 • S.8
 • S.9
 • S.10
 • S.11
 • S.12
 • S.13
 • S.14
 • S.15
 • S.16
 • S.17
 • S.18
 • S.19
 • S.20
    TL TL
  AMELİYATLAR    
600860 ‘Blow-out ‘ kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 296.61 355.93
701250 24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması 41.53 49.84
615350 3. ventrikül içi tümörleri 889.83 1,067.80
600410 Abbe flebi birinci seans 177.97 213.56
600420 Abbe flebi ikinci seans 88.98 106.78
606150 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 889.83 1,067.80
606160 Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyon 474.58 569.5
620680 Abdominal ve kombine entorosel tamiri 355.93 427.12
603500 Abdominoplasti 296.61 355.93
605520 Aberan damar divizyonu 569.49 683.39
605530 Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte 664.41 797.29
609290 Aberan pankreas eksizyonu 474.58 569.5
617290 Açı revizyonu 83.05 99.66
610950 Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 59.32 71.18
610960 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 177.97 213.56
610970 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 118.64 142.37
614840 Açık kordotomi 148.31 177.97
601290 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon 296.61 355.93
600430 Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 355.93 427.12
609300 Adacık hücre transplantasyonu 593.22 711.86
602380 Adenoidektomi 118.64 142.37
602390 Adenoidektomi ve tüp 177.97 213.56
602400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 148.31 177.97
602410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler 237.29 284.75
602420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 59.32 71.18
602430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri 504.24 605.09
602440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 59.32 71.18
602450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 177.97 213.56
602460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 59.32 71.18
602470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 88.98 106.78
604290 AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması 522.03 626.44
701260 Akalazyada balon dilatasyonu 118.64 142.37
608520 Akciğer + karaciğer hidatik kisti 889.83 1,067.80
608530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu 949.15 1,138.98
608540 Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu 949.15 1,138.98
608550 Akciğer transplantasyonu, global 2,966.10 3,559.32
612980 Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 266.95 320.34
612990 Akromioplasti 266.95 320.34
614810 Akustik tümör eksizyonu 800.85 961.02
611470 Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon 177.97 213.56
609310 Akut pankreatitte, debridman lavaj ve drenaj 355.93 427.12
601670 Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 237.29 284.75
600440 Alın flebi birinci seans 266.95 320.34
600450 Alın flebi ikinci seans 88.98 106.78
601300 Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans 237.29 284.75
701270 Alt GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi 59.32 71.18
616770 Alt konka kırılması 118.64 142.37
602480 Alveolar yarık onarımı 237.29 284.75
704950 Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması 296.61 355.93
5 Ameliyatlar 2,916.67 3,500.00
619940 Amnioinfüzyon 88.98 106.78
617000 Amnion Zarı İle Yüzey Rekonstrüksiyonu 148.31 177.97
619950 Amniyosentez 59.32 71.18
608560 Ampiyem kesesi enükleasyonu 593.22 711.86
617960 Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi 237.29 284.75
611480 Ampute parmak için güdük onarımı 118.64 142.37
611490 Ampute uzvun revaskülarizasyonu + kemik tesbiti 474.58 569.5
611500 Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu 444.92 533.9
604760 Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım 830.51 996.61
620200 Anal sfinkter yetmezliği operasyonu 177.97 213.56
610460 Anal stenozda dilatasyon 29.66 35.59
610470 Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu 118.64 142.37
606170 Anevr. /oklusif hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile 427.12 512.54
606180 Anevr., false anevrizma/oklusif hastalık, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu 949.15 1,138.98
615360 Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (aynı kesi) 1,038.14 1,245.77
615370 Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (ayrı kesiler) 1,483.05 1,779.66
615380 Anevrizma ameliyatları, tek anevrizma 889.83 1,067.80
606190 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık 427.12 512.54
606200 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu 889.83 1,067.80
606210 Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter 593.22 711.86
606220 Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter 296.61 355.93
606230 Anevrizma, false anevrizma/ oklusif hastalık, innominate, subclavian arter, 427.12 512.54
606240 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, abdominal aorta 830.51 996.61
606250 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, diğer arterler 427.12 512.54
606260 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, hepatik, celiac, renal 711.86 854.23
606270 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter 474.58 569.5
606280 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter 427.12 512.54
606290 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, splenik arter 533.9 640.68
617530 Ankiste bleb revizyonu 103.81 124.57
610480 Anoplasti 237.29 284.75
604870 Anormal koroner arter, greft 735.59 882.71
604880 Anormal koroner arter, greft, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 949.15 1,138.98
604890 Anormal koroner arter, ligasyon 664.41 797.29
605320 Anormal venöz dönüşün komplet onarımı 1,038.14 1,245.77
602490 Anterior damak fistülü onarımı 237.29 284.75
613920 Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar 711.86 854.23
613930 Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti 889.83 1,067.80
613560 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı 444.92 533.9
613580 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + anterior enstrümentasyon 1,038.14 1,245.77
613570 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi + strut greftleme 889.83 1,067.80
613590 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon 1,186.44 1,423.73
613940 Anterior odontoid fiksasyonu 593.22 711.86
613950 Anterior sakroiliak fiksasyon 593.22 711.86
612260 Antibiyotikli hazır spacer uygulanması 88.98 106.78
612270 Antibiyotikli imalat spacer uygulanması 118.64 142.37
602050 Antrokoanal polip eksizyonu 118.64 142.37
605540 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, greft ile rekonstrüksiyon 783.05 939.66
605550 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, uç-uca anastomoz 711.86 854.23
605560 Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 889.83 1,067.80
605570 Aort koarktasyonu, greft ile by-pass 652.54 783.05
    TL TL
  AMELİYATLAR    
605580 Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti 783.05 939.66
605590 Aort koarktasyonu, sol subclavian arter ile flap aortoplasti 783.05 939.66
604770 Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu 1,245.76 1,494.91
604780 Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı 1,334.75 1,601.70
604450 Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1,067.80 1,281.36
604460 Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın 854.24 1,025.09
802730 Aortik stent-greft uygulaması 847.46 1,016.95
605310 Aortikoventriküler tünel onarımı 949.15 1,138.98
605600 Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 925.42 1,110.50
605610 Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass olmaksızın 664.41 797.29
616610 apak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar 44.49 53.39
604010 Apendiks epiploika torsiyonu 207.63 249.16
604560 Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 1,186.44 1,423.73
610130 Appendektomi 249.15 298.98
604300 Aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile 545.76 654.91
613000 Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu 444.92 533.9
607410 Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım 308.47 370.16
607520 Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge 308.47 370.16
607530 Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı 498.31 597.97
607540 Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft 308.47 370.16
607550 Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft 332.2 398.64
606460 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun 522.03 626.44
606480 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 522.03 626.44
606470 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen 759.32 911.18
606430 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun 474.58 569.5
606450 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler 474.58 569.5
606440 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen 616.95 740.34
607560 Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil 332.2 398.64
606490 Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu 474.58 569.5
615390 Arteriovenöz malformasyon ameliyatları 889.83 1,067.80
607570 Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı 177.97 213.56
619260 Artifisyel sfinkter çıkartılması 474.58 569.5
619250 Artifisyel sfinkter takılması 593.22 711.86
613830 Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar 711.86 854.23
613840 Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti 889.83 1,067.80
613770 Artrodez anterior, interbody tekniği 415.25 498.3
613780 Artrodez anterior, interbody tekniği, her ek vertebra segmenti için 207.63 249.16
613760 Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla 711.86 854.23
613820 Artrodez posterior -posterolateral teknik,her ek vertebra için 177.97 213.56
613800 Artrodez posterior teknik atlas-aksis 474.58 569.5
613790 Artrodez posterior teknik kranioservikal 474.58 569.5
613870 Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar, Torakal,Lomber 593.22 711.86
613880 Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment, Torakal,Lomber 711.86 854.23
613900 Artrodez posterior, her disk aralığı, Torakal,Lomber 148.31 177.97
613890 Artrodez posterior, tek disk aralığı, Torakal,Lomber 296.61 355.93
613810 Artrodez posterior-posterolateral teknik, servikal 355.93 427.12
612650 Artroskopi, tanısal 207.63 249.16
612940 Artroskopik Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 326.27 391.52
612930 Artroskopik Akromioplasti, omuz 326.27 391.52
612860 Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz 593.22 711.86
612850 Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 533.9 640.68
612740 Artroskopik Artrodez 355.93 427.12
612890 Artroskopik Bankart onarımı, omuz 444.92 533.9
612920 Artroskopik Bursoskopi-bursektomi, omuz 266.95 320.34
612680 Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı 266.95 320.34
612730 Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı + drill ya da mikrokırık 296.61 355.93
612820 Artroskopik Eminensia fiksasyonu, diz 444.92 533.9
612690 Artroskopik implant çıkarma 266.95 320.34
612880 Artroskopik Kapsüler kaydırma, omuz 355.93 427.12
612700 Artroskopik Labrum debridmanı 266.95 320.34
612810 Artroskopik Lateral gevşetme + medial plikasyon, diz 326.27 391.52
612800 Artroskopik Lateral gevşetme, diz 266.95 320.34
612750 Artroskopik Menisektomi, diz 266.95 320.34
612760 Artroskopik Menisküs onarımı, diz 326.27 391.52
612770 Artroskopik Menisküs transplantasyonu, diz 533.9 640.68
612710 Artroskopik Mozaikplasti 444.92 533.9
612720 Artroskopik OCD fiksasyonu 355.93 427.12
612840 Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz 533.9 640.68
612830 Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 444.92 533.9
612790 Artroskopik Plika eksizyonu, diz 237.29 284.75
612950 Artroskopik Radius başı rezeksiyonu 266.95 320.34
612900 Artroskopik Rotator kılıf debridmanı, omuz 266.95 320.34
612910 Artroskopik Rotator kılıf onarımı , omuz 444.92 533.9
612670 Artroskopik Serbest cisim çıkarılması 237.29 284.75
612660 Artroskopik Sinovektomi 237.29 284.75
612780 Artroskopik Sinoviyal biyopsi, diz 177.97 213.56
612870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz 355.93 427.12
612960 Artroskopik TFCC debridmanı 266.95 320.34
612970 Artroskopik TFCC onarımı 296.61 355.93
601680 Arytenoidektomi (endolaringeal) 326.27 391.52
605720 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var 1,305.08 1,566.10
605730 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspension var/yok, kap 1,601.69 1,922.03
605700 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok 1,067.80 1,281.36
605710 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok 1,305.08 1,566.10
605740 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte 1,542.37 1,850.84
605750 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti 1,542.37 1,850.84
605760 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti 1,542.37 1,850.84
605770 Asendan aorta grefti, koroner implant yok, kapak suspension var/yok, 1,483.05 1,779.66
605780 Asendan aorta grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte 1,661.02 1,993.22
605680 Asendan aorta grefti,kapak replasmanı ile birlikte+transvers aort ark grefti 1,601.69 1,922.03
605690 Asendan aorta grefti,kardio-pulmoner bypass ile,koroner implantasyon var 1,245.76 1,494.91
609470 Asitte peritoneovenöz şant uygulaması 355.93 427.12
617280 Astigmatik keratotomi 177.97 213.56
618580 Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi 711.86 854.23
609950 Atrezi düzeltilmesi, konjenital jejunal ve ileal atrezide 593.22 711.86
605060 Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım 830.51 996.61
605070 Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile 830.51 996.61
605090 Atrial septal defekt ve VSD onarımı, kombine, direkt veya patch ile 889.83 1,067.80
605080 Atrial septal defekt, sinus venosus, direkt veya yama ile kapama 877.97 1,053.56
605330 Atrial septektomi veya septostomi, kapalı 616.95 740.34
    TL TL
  AMELİYATLAR    
605340 Atrial septektomi, açık 664.41 797.29
619270 Augmentasyon sistoplasti 889.83 1,067.80
617970 Aural polip eksizyonu 59.32 71.18
617980 Aurikula apse, hematom drenajı 41.53 49.84
617990 Aurikula eksizyonu, basit 118.64 142.37
618000 Aurikula eksizyonu, total 237.29 284.75
604570 AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp 1,091.53 1,309.84
604580 AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte 1,186.44 1,423.73
612280 Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total 593.22 711.86
612290 Ayak bileği artroplastisi, total 474.58 569.5
612300 Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma 237.29 284.75
613010 Ayak bileği kollateral ligament primer onarım 266.95 320.34
613020 Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu 355.93 427.12
611510 Ayak replantasyonu 1,186.44 1,423.73
611520 Ayaktan ele parmak nakli 1,186.44 1,423.73
616470 Ayarlanabilir sütür,ptozis 177.97 213.56
600460 Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri 237.29 284.75
614850 Baklofen pompa implantasyonu 296.61 355.93
620500 Baldy webster süspansiyon 148.31 177.97
619310 Barsaktan mesane substitüsyonları 889.83 1,067.80
620210 Bartholin apse drenajı 148.31 177.97
620220 Bartholin kisti koterizasyonu 59.32 71.18
612310 Basit Core-dekompresyon ameliyatı 296.61 355.93
618010 Basit mastoidektomi 278.81 334.57
611530 Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu 266.95 320.34
614380 Benign yumuşak doku tümörü, derin 148.31 177.97
614390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks 444.92 533.9
614400 Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi 237.29 284.75
614410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel 88.98 106.78
609960 Beslenme jejunotomisi 266.95 320.34
615410 Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile 444.92 533.9
615400 Beyin apsesi, burr hole ile aspirasyon 237.29 284.75
802740 Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri 847.46 1,016.95
615420 Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması 415.25 498.3
609700 Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması (laparotomiyle) 326.27 391.52
605400 Bidirectional kavopulmoner anastomoz 830.51 996.61
609970 Bilier intestinal diversiyonlar 889.83 1,067.80
610980 Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi 296.61 355.93
700730 Biventriküler ICD takılması (3 elektrodlu) 593.22 711.86
616480 Blefaroplasti, her bir göz kapağı için 148.31 177.97
603870 Bochdalek hernisi onarımı, abdominal 593.22 711.86
603880 Bochdalek hernisi onarımı, torakal 593.22 711.86
614790 BOS fistüllerinin onarımı 533.9 640.68
615180 BOS fistülü ameliyatları, transkranial yolla, kraniotomi 593.22 711.86
615190 BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla 533.9 640.68
602060 BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım 296.61 355.93
611540 Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için 29.66 35.59
611550 Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için 17.8 21.36
607990 Boyun diseksiyonu (tek taraflı) 415.25 498.3
601690 Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) 415.25 498.3
601700 Boyun eksplorasyonu 237.29 284.75
618590 Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi 237.29 284.75
618600 Böbrek kisti rezeksiyonu 296.61 355.93
618610 Böbrek transplantasyonu 1,186.44 1,423.73
618620 Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu 711.86 854.23
616330 Brakial pleksus eksplorasyonları 355.93 427.12
601710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu 355.93 427.12
608570 Bronkial sleeve lobektomi 949.15 1,138.98
608270 Bronkobiliyer fistül onarımı 889.83 1,067.80
608280 Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz 711.86 854.23
608290 Bronkoplasti, travmatik rüptür 593.22 711.86
608320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 148.31 177.97
608300 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı 177.97 213.56
608310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil 88.98 106.78
608350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte 237.29 284.75
608360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte 148.31 177.97
608370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte 88.98 106.78
608340 Bronkoskopi,eksizyon dışı bir metodla tm destrüksiyonu/stenozun açılması 355.93 427.12
608330 Bronkoskopik laser/koter/diatermi 296.61 355.93
608580 Bronkovasküler sleeve lobektomi 1,186.44 1,423.73
611560 Bunion-Bunionette eksizyonu 177.97 213.56
620690 Burch 355.93 427.12
615240 Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için 88.98 106.78
615230 Burr Hole eksplorasyonu, tek 148.31 177.97
601310 Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli 237.29 284.75
601320 Burun eksternal cerrahisi 118.64 142.37
601330 Burun içi konka elektrokoterizasyonu 88.98 106.78
601340 Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 59.32 71.18
601350 Burun mukozası koterizasyonu 11.86 14.23
601360 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel 237.29 284.75
601370 Burun rekonstrüksiyonu, total 355.93 427.12
601380 Burun tamponu çıkarılması 5.93 7.12
601390 Burun tamponu konması, arka 59.32 71.18
601400 Burun tamponu konması, ön 5.93 7.12
601410 Burundan yabancı cisim çıkarılması 23.73 28.48
601420 Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 88.98 106.78
618020 Buşon, lavaj ve maniplasyon 5.93 7.12
611570 Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi 177.97 213.56
605460 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, 1,512.71 1,815.25
605450 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten) 1,483.05 1,779.66
605410 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi 1,186.44 1,423.73
605420 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi 1,245.76 1,494.91
605430 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi 1,364.41 1,637.29
605440 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi 1,305.08 1,566.10
605480 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması 1,512.71 1,815.25
605470 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması 1,542.37 1,850.84
605490 Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu 1,483.05 1,779.66
612590 Büyük eklem artrodezi 444.92 533.9
611190 Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon 296.61 355.93
610880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 118.64 142.37
    TL TL
  AMELİYATLAR    
613030 Büyük eklem debridmanı 266.95 320.34
613320 Büyük eklem habitüel çıkık onarımı 355.93 427.12
611200 Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi 415.25 498.3
614290 Büyük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması 355.93 427.12
612320 Büyük eklem parsiyel protezleri, primer 385.59 462.71
612330 Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi 355.93 427.12
612340 Büyük eklem total protezleri, primer 533.9 640.68
610940 Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 118.64 142.37
614180 Büyük kemik bifokal 533.9 640.68
614190 Büyük kemik defektli psödoartrozu 504.24 605.09
614320 Büyük kemik eksternal fiksatör ile uzatma 355.93 427.12
611340 Büyük kemik implant çıkarma 177.97 213.56
614250 Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 355.93 427.12
610910 Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 118.64 142.37
610990 Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN 296.61 355.93
611000 Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN 370.76 444.91
611010 Büyük kemik kırıkları cerrahisi+ damar sinir eksplorasyonu 415.25 498.3
614420 Büyük kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon 533.9 640.68
612620 Büyük kemik osteomyelit tedavisi 266.95 320.34
611290 Büyük kemik osteotomi + fiksasyon 296.61 355.93
611020 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN 370.76 444.91
611030 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN 415.25 498.3
614200 Büyük kemik psödoartrozu 444.92 533.9
611040 Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 415.25 498.3
611350 Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması 296.61 355.93
614430 Büyük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 355.93 427.12
611220 Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 296.61 355.93
600850 Büyük pigmentli lezyon, lazer 415.25 498.3
612350 Büyük trokanterin osteomisi ve transferi 237.29 284.75
600820 Büyük tümör, eksizyonel lazer 415.25 498.3
607350 By-pass greft, kompozit (greft + ven) 569.49 683.39
607260 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller 522.03 626.44
607160 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral 569.49 683.39
607280 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral 664.41 797.29
607180 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoceliac, aortomezenterik, aortorenal 664.41 797.29
607250 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral 830.51 996.61
607270 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal 771.19 925.43
607220 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak 759.32 911.18
607170 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubclavian veya karotid 664.41 797.29
607330 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, post. tibial 616.95 740.34
607300 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral 474.58 569.5
607290 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal 593.22 711.86
607320 By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral 569.49 683.39
607310 By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak 569.49 683.39
607120 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid 569.49 683.39
607130 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subclavian 569.49 683.39
607230 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral 759.32 911.18
607340 By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter 569.49 683.39
607190 By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal 664.41 797.29
607150 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-aksiller 569.49 683.39
607140 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-subclavian 569.49 683.39
607240 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-vertebral 759.32 911.18
607200 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu 569.49 683.39
607210 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subclavian transpozisyonu 569.49 683.39
606900 By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller 533.9 640.68
606910 By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral 593.22 711.86
606940 By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral 711.86 854.23
606930 By-pass greft, ven ile, aortoceliac veya aortomezenterik 711.86 854.23
606970 By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral 593.22 711.86
607000 By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal 711.86 854.23
606960 By-pass greft, ven ile, aortoiliak 593.22 711.86
606990 By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral 664.41 797.29
606980 By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral 616.95 740.34
607030 By-pass greft, ven ile, aortorenal 652.54 783.05
606920 By-pass greft, ven ile, aortosubclavian veya karotid 711.86 854.23
607020 By-pass greft, ven ile, femoral-femoral 522.03 626.44
607010 By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal 616.95 740.34
607050 By-pass greft, ven ile, iliofemoral 652.54 783.05
607040 By-pass greft, ven ile, ilioiliak 569.49 683.39
606820 By-pass greft, ven ile, karotid 533.9 640.68
606860 By-pass greft, ven ile, karotid-karotid 533.9 640.68
606830 By-pass greft, ven ile, karotid-subclavian 533.9 640.68
606850 By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral 533.9 640.68
606950 By-pass greft, ven ile, splenorenal 652.54 783.05
606890 By-pass greft, ven ile, subclavian-aksiller 533.9 640.68
606840 By-pass greft, ven ile, subclavian-karotid 533.9 640.68
606870 By-pass greft, ven ile, subclavian-subclavian 533.9 640.68
606880 By-pass greft, ven ile, subclavian-vertebral 533.9 640.68
607060 By-pass greft,ven ile,femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter 616.95 740.34
607070 By-pass greft,ven ile,popliteal-tibial,peroneal art. veya diğer distal damarlar 593.22 711.86
602070 Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) 148.31 177.97
602080 Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) 207.63 249.16
608380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte 118.64 142.37
608390 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok 71.19 85.43
605180 Cor triatriatum 830.51 996.61
612360 Core-dekompresyon ve greftleme 415.25 498.3
612370 Core-dekompresyon ve vaskülarize greft 889.83 1,067.80
620700 Cott operasyonu 355.93 427.12
613960 Crutchfield takılması 237.29 284.75
600470 Çapraz bacak flebi, birinci seans 237.29 284.75
600480 Çapraz bacak flebi, ikinci seans 88.98 106.78
600490 Çapraz parmak flebi, birinci seans 177.97 213.56
600500 Çapraz parmak flebi, ikinci seans 88.98 106.78
611580 Çekiç parmak için açık redüksiyon 207.63 249.16
611590 Çekiç parmak için kapalı redüksiyon 118.64 142.37
611210 Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan 118.64 142.37
605270 Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi 1,305.08 1,566.10
604790 Çift kapak replasmanı 1,245.76 1,494.91
802920 Dakriosistoplasti, balon ile 254.24 305.09
616780 Dakriosistorinostomi, eksternal 266.95 320.34
    TL TL
  AMELİYATLAR    
616790 Dakriosistorinostomi, endonazal 266.95 320.34
602500 Damağa radyofrekans uygulanması 136.44 163.73
601720 Damak fistülü onarımı 207.63 249.16
602510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 136.44 163.73
602520 Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı 177.97 213.56
602530 Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 355.93 427.12
602540 Damak yarığı onarımı-inkomplet- 237.29 284.75
602550 Damak yarığı onarımı-komplet- 266.95 320.34
608260 Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler 474.58 569.5
608250 Damar onarımı 355.93 427.12
606560 Damar onarımı, direkt, alt ekstremite 379.66 455.59
606500 Damar onarımı, direkt, boyun 498.31 597.97
606520 Damar onarımı, direkt, el, parmak 498.31 597.97
606550 Damar onarımı, direkt, intraabdominal 640.68 768.82
606530 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile 783.05 939.66
606540 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil 569.49 683.39
606510 Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 498.31 597.97
614560 Damarlı kemik transplantasyonu 771.19 925.43
607580 Declotting kanülü, balon kateterli 47.46 56.95
607590 Declotting kanülü, balon katetersiz 23.73 28.48
617680 Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu 237.29 284.75
617690 Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal 296.61 355.93
614830 Dekompresyon ameliyatı (AICA) 652.54 783.05
608590 Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel 415.25 498.3
608600 Dekortikasyon, pulmoner, total 593.22 711.86
617010 Delici göz yaralanmaları tamiri 237.29 284.75
615310 Depresyon fraktürü, basit 177.97 213.56
615320 Depresyon fraktürü, komplike 237.29 284.75
602560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti 177.97 213.56
602570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 118.64 142.37
617740 Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı 296.61 355.93
614860 Derin beyin implantasyonu (iki taraflı) 1,186.44 1,423.73
614870 Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu (tek taraflı) 1,038.14 1,245.77
616490 Dermoid kist eksizyonu 148.31 177.97
605790 Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu 1,661.02 1,993.22
605800 Desendan torasik aorta grefti, kardiopulmoner by-pass var/yok 1,067.80 1,281.36
620510 Dış gebelik operasyonu 148.31 177.97
618030 Dış kulak yolu atrezisi 450.85 541.02
618040 Dış kulak yolu biyopsisi 44.49 53.39
618050 Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu 130.51 156.61
618060 Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu 272.88 327.46
618070 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması 35.59 42.71
618080 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 94.92 113.9
603890 Diafragma laserasyonu, primer onarım 444.92 533.9
603900 Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal 593.22 711.86
603910 Diafragmatik herni onarımı, transtorasik 474.58 569.5
603920 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut 474.58 569.5
603930 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik 593.22 711.86
603940 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı 711.86 854.23
802750 Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri 423.73 508.48
616460 Dijital sempatektomi 296.61 355.93
600510 Dil flebi birinci seans 237.29 284.75
600520 Dil flebi ikinci seans 88.98 106.78
602590 Dil kökü süspansiyonu 237.29 284.75
602580 Dil köküne radyofrekans uygulanması 118.64 142.37
602600 Dil lezyonu eksizyonu 118.64 142.37
602610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım 237.29 284.75
602620 Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması 59.32 71.18
606300 Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleşti 474.58 569.5
612380 Dirsek artroplastisi çıkartma, total 237.29 284.75
612390 Dirsek artroplastisi revizyonu, total 741.53 889.84
612400 Dirsek artroplastisi, total 533.9 640.68
612410 Dirsek artroplastisi, total, 100den az hareketli dirsekte 593.22 711.86
613040 Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu 266.95 320.34
608100 Diseksiyon, derin jugular nodlar 142.37 170.84
615730 Diskografi tek seviye 237.29 284.75
604590 Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon 1,008.47 1,210.16
617300 Dissizyon 118.64 142.37
617310 Dissizyon-lens aspirasyonu 177.97 213.56
617320 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi 266.95 320.34
617330 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi+İOL implantasyonu 326.27 391.52
609480 Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon 949.15 1,138.98
609320 Distal pankreatektomi, parsiyel 444.92 533.9
616500 Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı 59.32 71.18
619320 Divertikülektomi 355.93 427.12
603950 Diyafragma evantrasyonu, primer onarım 355.93 427.12
603960 Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli) 711.86 854.23
603970 Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz) 444.92 533.9
603980 Diyafragmatik pace uygulaması 444.92 533.9
612420 Diz artroplastisi, total 533.9 640.68
612430 Diz artroplastisi, total protez çıkarma 237.29 284.75
612440 Diz artroplastisi, total revizyonu 741.53 889.84
612450 Diz artroplastisi, total, 300 den az hareketli dizler 593.22 711.86
612460 Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme 237.29 284.75
613050 Diz dış yan bağ primer onarımı 296.61 355.93
613060 Diz dış yan bağ rekonstrüksiyonu 444.92 533.9
613070 Diz iç yan bağ primer onarımı 237.29 284.75
613080 Diz iç yan bağ rekonstrüksiyonu 355.93 427.12
600530 Doku genişletici uygulamaları birinci seans 296.61 355.93
600540 Doku genişletici uygulamaları ikinci seans 296.61 355.93
611610 Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu 474.58 569.5
605890 Donör kardiektomi 830.51 996.61
605900 Donör kardio-pnömonektomi 949.15 1,138.98
608610 Donör pnömonektomi 771.19 925.43
614880 Dorsal kolon stimülasyonu 207.63 249.16
620710 Double needle 296.61 355.93
611620 DRUE operasyonları 237.29 284.75
602630 Dudak adezyonu 148.31 177.97
602650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi 326.27 391.52
602640 Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu 444.92 533.9
    TL TL
  AMELİYATLAR    
602660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi 207.63 249.16
602680 Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz) 207.63 249.16
602690 Dudak yarığı burnu onarımı ( osteotomi de yapılarak ) 237.29 284.75
602700 Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) 296.61 355.93
602710 Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) 207.63 249.16
602670 Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 207.63 249.16
602720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı 326.27 391.52
602730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi 355.93 427.12
609710 Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı 326.27 391.52
609720 Duedonum perforasyonunda primer onarım, travmatik 326.27 391.52
609730 Dumping veya diarede reverse loop operasyonları 593.22 711.86
609740 Duodenoenterostomi 474.58 569.5
609750 Duodenum divertikülü eksizyonu 474.58 569.5
609760 Duodenum yaralanmasında primer onarım 444.92 533.9
701280 Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi 23.73 28.48
609770 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu 474.58 569.5
611630 Dupuytren cerrahisi 207.63 249.16
615340 Duraplasti, fasia lata grefti ile 355.93 427.12
615330 Duraplasti, galeal greft ile 296.61 355.93
604750 Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu 1,127.12 1,352.54
621440 Ejakülatör kanal rezeksiyonu 296.61 355.93
611640 Eklem faresi çıkartılması 148.31 177.97
613090 Eklem ponksiyonu ve ilaç verme 11.86 14.23
614570 Eklem transplantasyonu, total 889.83 1,067.80
607360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil 154.24 185.09
607400 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar 130.51 156.61
607380 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter 106.78 128.14
607370 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter 106.78 128.14
607390 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter 106.78 128.14
618090 Eksploratis timpanotomi 237.29 284.75
621050 Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması 177.97 213.56
621060 Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi 207.63 249.16
608620 Ekstended akciğer rezeksiyonları 1,067.80 1,281.36
602090 Eksternal etmoidektomi 207.63 249.16
611330 Eksternal fiksatör çıkarma 118.64 142.37
614310 Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi 474.58 569.5
604260 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu 711.86 854.23
601730 Eksternal karotid arter ligasyonu 177.97 213.56
614710 Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi 44.49 53.39
614890 Eksternal radyoşirürji 593.22 711.86
608400 Eksternal trakeal yaralanma primer sütür 652.54 783.05
614690 Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi 59.32 71.18
615610 Ekstratemporal rezeksiyonlar 444.92 533.9
619280 Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı 593.22 711.86
619290 Ekstrofi vezikalis, primer onarım 593.22 711.86
619300 Ekstrofi vezikalis, üretroplasti 593.22 711.86
616510 Ektropiyum için cerrahi girişim 148.31 177.97
617730 Ekvatoryel krioterapi 74.15 88.98
617750 Ekzanterasyon + alın flebi + deri grefti 474.58 569.5
617760 Ekzanterasyon + deri grefti 355.93 427.12
617770 Ekzanterasyon + temporal kas flebi + deri grefti 474.58 569.5
617780 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak 296.61 355.93
617790 Ekzoftalmus için orbital dekompresyon 474.58 569.5
611650 El bileği ganglion eksizyonu 177.97 213.56
611660 El kemikleri kırıkları için K-W uygulaması 88.98 106.78
611670 El ve önkol replantasyonu 741.53 889.84
614760 Elektrokortikografi 148.31 177.97
606000 Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile 189.83 227.8
606040 Embolektomi veya trombektomi, kateter var/yok, popliteal-tibioperoneal arter, bacak insizyonu ile 284.75 341.7
606010 Embolektomi veya trombektomi, radial veya ulnar arter, kol insizyonu ile 189.83 227.8
606020 Embolektomi veya trombektomi, renal, celiac, mezenter, aortoiliak arter 474.58 569.5
605980 Embolektomi veya trombektomi,karotid,subklavian veya innominate arter 474.58 569.5
606030 Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu 237.29 284.75
605990 Embolektomi/trombektomi,innominate,subclavian arter,torasik insizyon 474.58 569.5
613100 Eminensia kırık fiksasyonu 296.61 355.93
601740 Endolaringeal lazer cerrahisi 444.92 533.9
601750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim 177.97 213.56
618100 Endolenfatik sak operasyonu, şantlı 444.92 533.9
618110 Endolenfatik sak operasyonu, şantsız 415.25 498.3
620520 Endometrioma + endometriozis operasyonu 237.29 284.75
700750 Endomiyokardiyal biyopsi 177.97 213.56
618630 Endopyelotomi 593.22 711.86
615220 Endoskopik aquaduktoplasti 593.22 711.86
701290 Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi 23.73 28.48
701300 Endoskopik biliyer dilatasyon 148.31 177.97
701310 Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi 177.97 213.56
701320 Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi 177.97 213.56
602180 Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi 355.93 427.12
602190 Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi 474.58 569.5
602200 Endoskopik DSR 237.29 284.75
602210 Endoskopik frontal sinüs cerrahisi 355.93 427.12
701330 Endoskopik kisto-duodenostomi 118.64 142.37
701340 Endoskopik kisto-gastrostomi 237.29 284.75
602220 Endoskopik koanal atrezi açılması 266.95 320.34
602230 Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 207.63 249.16
602240 Endoskopik konka redüksiyonu 177.97 213.56
602250 Endoskopik medial maksillektomi 296.61 355.93
602260 Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi 296.61 355.93
602270 Endoskopik optik sinir dekompresyonu 415.25 498.3
602280 Endoskopik orbita dekompresyonu 415.25 498.3
701350 Endoskopik perkütan gastrostomi 148.31 177.97
701360 Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi 237.29 284.75
602290 Endoskopik septoplasti 207.63 249.16
602300 Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi 296.61 355.93
701370 Endoskopik sifinkterotomi 177.97 213.56
615210 Endoskopik tümör biyopsisi 593.22 711.86
618910 Endoskopik üreter taşı tedavisi 444.92 533.9
701380 Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi 130.51 156.61
802760 Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi 847.46 1,016.95
607420 Enfekte greftin eksizyonu, abdominal 355.93 427.12
    TL TL
  AMELİYATLAR    
607430 Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite 189.83 227.8
607440 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte 593.22 711.86
607450 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, post tibial veya 616.95 740.34
607460 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial 569.49 683.39
613970 Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeden fazla) 593.22 711.86
613980 Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeye kadar) 474.58 569.5
609980 Enterokütan fistül ameliyatları 593.22 711.86
616520 Entropiyum için cerrahi girişim 148.31 177.97
617800 Enükleasyon veya evisserasyon 177.97 213.56
621450 Epididim kisti eksizyonu 237.29 284.75
621460 Epididimektomi 237.29 284.75
615250 Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile 177.97 213.56
615260 Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile 237.29 284.75
616530 Epikantus onarımı 148.31 177.97
619660 Epispadias onarımı 474.58 569.5
611600 Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı 296.61 355.93
607720 Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu 4.75 5.7
600870 Etmoidal arter ligasyonu 177.97 213.56
603990 Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma 355.93 427.12
608110 Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik 237.29 284.75
617340 Fakoemülsüfikasyon + İOL 355.93 427.12
605260 Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte 1,305.08 1,566.10
605250 Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte 1,067.80 1,281.36
605240 Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama yok 1,044.07 1,252.88
602740 Faringeal flep 237.29 284.75
601760 Faringolarinjektomi 533.9 640.68
601770 Faringolarinjoözefajektomi 889.83 1,067.80
602750 Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı 593.22 711.86
614900 Faset denervasyonu 148.31 177.97
614160 Faset Eklem Blokajı 237.29 284.75
616180 Fasial sinir onarımı 355.93 427.12
616190 Fasial sinirin greftle onarımı 415.25 498.3
603260 Fasiatomi 118.64 142.37
616160 Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları 237.29 284.75
618120 Fasiyal sinir dekompresyonu 415.25 498.3
618130 Fasiyal sinir sütürü 474.58 569.5
600550 Fasiyokütan flep 237.29 284.75
619960 Fetal kan numunesi (Kordosentez) 118.64 142.37
619970 Fetosid 47.46 56.95
613750 Fibular strut greft alınması 237.29 284.75
621070 Fimozis açılması 29.66 35.59
610490 Fissürektomi 118.64 142.37
602310 Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi 88.98 106.78
701390 Fleksible sigmoidoskopi 65.25 78.3
701400 Fleksible sigmoidoskopi + biyopsi 80.51 96.61
611680 Flep ayrılması 118.64 142.37
602320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf 296.61 355.93
602330 Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf 207.63 249.16
617250 Foto Retraktif Keratoplasti 177.97 213.56
617020 Foto Terapotik Keratektomi 237.29 284.75
617630 Fotokoagülasyon (seansı) 88.98 106.78
621470 Fournier gangreni için debridman 593.22 711.86
602760 Frenilum linguale plastiği 59.32 71.18
600880 Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 237.29 284.75
602100 Frontal sinozotomi (trepanasyon) 148.31 177.97
602110 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı) 296.61 355.93
602120 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı) 237.29 284.75
616540 Frontale asma teknikleri, ptozis 177.97 213.56
600890 Fronto-orbital ilerletme 593.22 711.86
600290 Full thickness deri grefti, büyük 237.29 284.75
600280 Full thickness deri grefti, küçük 177.97 213.56
609780 Fundoplikasyon 593.22 711.86
621480 Funiküler kist eksizyonu 237.29 284.75
611690 Ganglion eksizyonu 163.14 195.77
620230 Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu 118.64 142.37
609790 Gastrektomi, radikal, total 741.53 889.84
609800 Gastrektomi, subtotal 504.24 605.09
609810 Gastroenterostomi 326.27 391.52
609990 Gastrointestinal diversiyonlar 889.83 1,067.80
610000 Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal 444.92 533.9
802940 Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 423.73 508.48
609820 Gastropeksi, mide volvulusunda 593.22 711.86
701410 Gastroskopik polipektomi 71.19 85.43
603510 Gastroşizis onarımı 711.86 854.23
609830 Gastrotomi/gastrostomi (cerrahi) 266.95 320.34
603250 Geç sternal dehiscence onarımı 355.93 427.12
700650 Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi 29.66 35.59
802770 Geçici Kateter Yerleştirilmesi 50.85 61.02
700640 Geçici transvenöz kalp pili; atriyal veya ventriküler (ilk işlem) 59.32 71.18
602770 Genioglossal ilerletme 237.29 284.75
602780 Genioplasti implant ile 207.63 249.16
602790 Genioplasti, osteotomi ile 237.29 284.75
701420 GİS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu 118.64 142.37
701430 GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi 177.97 213.56
615430 Glial tümör eksizyonu 355.93 427.12
615450 Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse 533.9 640.68
615440 Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle 593.22 711.86
617540 Glokomla kombine katarakt ameliyatları 444.92 533.9
618140 Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım 652.54 783.05
618150 Glomus tümör eksizyonu, transmastoid 444.92 533.9
618160 Glomus tümör eksizyonu, transmeatal 296.61 355.93
602800 Glossektomi, parsiyel 207.63 249.16
602810 Glossektomi, total 504.24 605.09
617550 Gonyotomi, trabekülotomi 237.29 284.75
603520 Göbek granülomu/polipi eksizyonu 29.66 35.59
603270 Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 284.75 341.7
802930 Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) 29.66 35.59
616550 Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi 177.97 213.56
616560 Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu 177.97 213.56
616570 Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu 266.95 320.34
    TL TL
  AMELİYATLAR    
616580 Göz kapağına altın implantasyonu 148.31 177.97
616800 Göz yaşı yolları entübasyonu 177.97 213.56
616810 Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması 237.29 284.75
613110 Greft alınması 177.97 213.56
604480 Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass (-) 1,067.80 1,281.36
604470 Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile 1,328.81 1,594.57
607470 Greft-enterik fistül onarımı 830.51 996.61
611700 Güdük kapatılması 88.98 106.78
600900 Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi 207.63 249.16
611710 Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları 266.95 320.34
613990 Halo fiksasyon uygulanması 177.97 213.56
600230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 415.25 498.3
600220 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 355.93 427.12
600200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 118.64 142.37
600210 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 237.29 284.75
704970 Hematopoietik hücre nakli, allojeneik 296.61 355.93
704980 Hematopoietik hücre nakli, otolog 296.61 355.93
704960 Hematopoietik kök hücre ayrımı 59.32 71.18
621490 Hematoselektomi 207.63 249.16
615620 Hemidekortikasyon 889.83 1,067.80
602820 Hemiglossektomi 296.61 355.93
610150 Hemikolektomi, sağ veya sol 504.24 605.09
614280 Hemikondrodiastazis büyük kemik 355.93 427.12
611270 Hemipelvektomi, eksternal 533.9 640.68
611280 Hemipelvektomi, internal 711.86 854.23
615630 Hemisferektomi 1,186.44 1,423.73
621500 Hemiskrotektomi 296.61 355.93
607600 Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması 207.63 249.16
607610 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartı 142.37 170.84
607620 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal 332.2 398.64
607630 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven 71.19 85.43
610500 Hemoroidde elektrokoagülasyon 59.32 71.18
610510 Hemoroidde lastik band ligasyonu 44.49 53.39
610520 Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi 17.8 21.36
610530 Hemoroidektomi 163.14 195.77
608970 Hepatektomi, total 1,186.44 1,423.73
608980 Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu 177.97 213.56
608990 Hepatikojejunostomi 504.24 605.09
616350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir 237.29 284.75
611720 Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu 741.53 889.84
617810 Hidroksiapatit implant için peg takılması 118.64 142.37
615160 Hidrosefali ameliyatları, şant ameliyatları 415.25 498.3
615170 Hidrosefali ameliyatları, third ventrikulostomi 593.22 711.86
621510 Hidroselektomi (tek taraflı) 237.29 284.75
621520 Hidroselektomi ve hernioplasti 296.61 355.93
611260 Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu 444.92 533.9
602830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 118.64 142.37
620720 Hipogastrik arter ligasyonu 474.58 569.5
616200 Hipoglossal sisnir transpozisyonu 385.59 462.71
605620 Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı 1,186.44 1,423.73
605630 Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım 978.81 1,174.57
619670 Hipospadias onarımı, distal 296.61 355.93
619680 Hipospadias onarımı, proksimal 533.9 640.68
620530 Histerektomi, abdomial 296.61 355.93
620540 Histerektomi, abdomial + salpingo-ooferektomi 444.92 533.9
620970 Histeroskopi diagnostik 59.32 71.18
620980 Histeroskopi operatif 118.64 142.37
601780 Hiyoid süspansiyonu 355.93 427.12
605910 IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması 189.83 227.8
700710 ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması, çift elektrod 504.24 605.09
700700 ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması, tek elektrod 444.92 533.9
700720 ICD batarya değiştirilmesi 177.97 213.56
602840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı 177.97 213.56
604600 İHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi) 1,008.47 1,210.16
600560 İki farklı doku içeren serbest kompozit flep 1,038.14 1,245.77
600570 İki loblu flep 207.63 249.16
618170 İki loblu kulak memesinin onarımı 177.97 213.56
616450 İlave her sinir için 148.31 177.97
608000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu 296.61 355.93
610010 İnce barsak perforasyonunda primer sütür 296.61 355.93
610020 İnce barsak transplantasyonu 2,076.27 2,491.52
610540 İnfrared ile hemoroid tedavisi 44.49 53.39
604800 İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon 996.61 1,195.93
621530 İnguinal eksplorasyon 237.29 284.75
603770 İnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle) 296.61 355.93
603780 İnguinal herni onarımı (tek taraflı) 237.29 284.75
603790 İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı) 355.93 427.12
621540 İnguinal orşiektomi (tek taraflı) 177.97 213.56
611730 İnguinal ve subpektoral lambo 237.29 284.75
610550 İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu 593.22 711.86
621550 İnmemiş testis (herni onarımı dahil) 296.61 355.93
621560 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, iki taraflı 474.58 569.5
621570 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, tek taraflı 415.25 498.3
621580 İnmemiş testis, tek taraflı, herni onarımı, iki taraflı 415.25 498.3
607080 İnsitu ven by-pass, aortofem-popliteal 569.49 683.39
607100 İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, post. tibial veya peroneal arter 569.49 683.39
607090 İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal 545.76 654.91
607110 İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal 569.49 683.39
603800 İnsizyonel herni onarımı 237.29 284.75
607730 İnternal jugular ven ligasyonu 237.29 284.75
619690 İnternal üretrotomi 237.29 284.75
600580 İnterpolasyon flepleri birinci seans 207.63 249.16
600590 İnterpolasyon flepleri ikinci seans 88.98 106.78
607740 İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler 355.93 427.12
607750 İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin 166.1 199.32
607760 İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin 237.29 284.75
605920 İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) 237.29 284.75
615740 İntradiskal elektroterapi 296.61 355.93
615750 İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı 444.92 533.9
609000 İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar 741.53 889.84
    TL TL
  AMELİYATLAR    
604250 İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile 1,186.44 1,423.73
614700 İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi 59.32 71.18
601790 İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon 237.29 284.75
600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu 8.9 10.68
617030 İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması 296.61 355.93
609140 İntraoperatif kolanjiyografi 29.66 35.59
609150 İntraoperatif koledokoskopi 88.98 106.78
609160 İntraoperatif safra yolları basınç çalışması 41.53 49.84
609170 İntraoperatif ultrasonografi 41.53 49.84
617820 İntraorbital tümör 326.27 391.52
615460 İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile 593.22 711.86
617830 İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması 296.61 355.93
608630 İntraplöral lavaj (her tür teknikle) 177.97 213.56
621430 İntraprostatik stent yerleştirilmesi 177.97 213.56
615470 İntraserebral, hematom boşaltılması, burr hole ile 237.29 284.75
615480 İntraserebral, hematom boşaltılması, kraniotomi ile 444.92 533.9
618440 İntratorasik, substernal tiroidektomi 593.22 711.86
619980 İntrauterin cerrahi 296.61 355.93
619990 İntrauterin transfüzyon 148.31 177.97
605500 İntraventriküler re-routing ameliyatları 1,542.37 1,850.84
617720 İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyonu, tanısal 29.66 35.59
610030 İnvaginasyon rezeksiyonu 504.24 605.09
610040 İnvaginasyonda manüel redüksiyon 237.29 284.75
802950 İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon 127.12 152.54
802960 İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon 127.12 152.54
617350 İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar 83.05 99.66
617360 İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar 118.64 142.37
617370 İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok 186.86 224.23
610050 Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon 296.61 355.93
610060 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal 444.92 533.9
610070 Jejunum, ileum Enterostomi kapatılması 326.27 391.52
610080 Jejunum, ileum Enterotomi/enterostomi 266.95 320.34
603620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) 296.61 355.93
603630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) 177.97 213.56
615200 Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile) 711.86 854.23
600910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları 266.95 320.34
600920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri 177.97 213.56
615490 Kaide tümörleri 711.86 854.23
612470 Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total 296.61 355.93
611250 Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu 296.61 355.93
612480 Kalça revizyon artroplastisi, total 889.83 1,067.80
612490 Kalça revizyon artroplastisi, total 1,008.47 1,210.16
612500 Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması 266.95 320.34
700690 Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, Jeneratör 237.29 284.75
700670 Kalıcı kalp pili takılması (atriyoventriküler) 385.59 462.71
700680 Kalıcı kalp pili takılması (biventriküler; 3 elektrodlu) 474.58 569.5
700660 Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler (ilk işlem) 326.27 391.52
604310 Kalıcı pacemaker çıkartılması 118.64 142.37
604320 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi 498.31 597.97
604330 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile 355.93 427.12
605930 Kalp transplantasyonu 1,779.66 2,135.59
604490 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 783.05 939.66
604500 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın 569.49 683.39
604510 Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner bypass 949.15 1,138.98
604520 Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass 1,186.44 1,423.73
604530 Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı 1,186.44 1,423.73
605940 Kalp-akciğer transplantasyonu, birlikte alıcıya kardiektomi-pnömonektomi 2,372.88 2,847.46
600930 Kalvarial şekillendirme, total 711.86 854.23
616820 Kanalikül kesisi reperasyonu 177.97 213.56
607770 Kanayan küçük arter, ven bağlanması 29.66 35.59
616590 Kantoplasti 148.31 177.97
616600 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla 59.32 71.18
616620 Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı 88.98 106.78
616630 Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple 266.95 320.34
616660 Kapak tümörü ameliyatı (kirpikli kenarda 10 mm'den büyük tümörü) 177.97 213.56
616640 Kapak tümörü ameliyatı, büyük 148.31 177.97
616650 Kapak tümörü ameliyatı, küçük 118.64 142.37
616670 Kapak veya konjoktiva biyopsisi 59.32 71.18
616680 Kapaklara kriyo aplikasyonu 35.59 42.71
616690 Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı 59.32 71.18
617380 Kapsül germe halkası koyma 59.32 71.18
617390 Kapsül içine sekonder İOL konulması 237.29 284.75
609010 Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; multipl, 474.58 569.5
609020 Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; tek basit 237.29 284.75
609030 Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj 266.95 320.34
609040 Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj 296.61 355.93
609050 Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi/kistektomiyle+poş küçültücü işlemler 355.93 427.12
609060 Karaciğer Konjenital kistlerde internal/eksternal drenaj veya kistektomi 444.92 533.9
609070 Karaciğer Segmentektomi, segment başına 593.22 711.86
609080 Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil) 1,779.66 2,135.59
609090 Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, basit, tek laserasyon 207.63 249.16
609100 Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, multipl, 444.92 533.9
604270 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile 830.51 996.61
604280 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın 711.86 854.23
605950 Kardiopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım 296.61 355.93
607640 Kardiopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) yerleştirilmesi 261.02 313.22
604540 Kardiotomi, eksploratris, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 949.15 1,138.98
604550 Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 569.49 683.39
700800 Kardiyak debi ve indeks ölçümü 59.32 71.18
605960 Kardiyopulmoner by-pass cerrhi işlemi,ilk gün pompa takibi dahil 474.58 569.5
603530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim 118.64 142.37
603540 Karın duvarı malign tümörleri için girişim 177.97 213.56
608410 Karinal rekonstrüksiyon 1,186.44 1,423.73
607780 Karotid body tümör çıkarılması 533.9 640.68
615500 Karotid endarterektomi 593.22 711.86
615510 Karotiko-kavernöz fistül veya anevrizması 889.83 1,067.80
611740 Karpal instabilite cerrahisi 296.61 355.93
611750 Karpal kemik rezeksiyonları 296.61 355.93
600600 Kas flebi 237.29 284.75
600610 Kas flebi + deri grefti 296.61 355.93
    TL TL
  AMELİYATLAR    
616170 Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme 266.95 320.34
600620 Kas-deri flebi 355.93 427.12
608640 Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama) 88.98 106.78
614580 Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması 296.61 355.93
611450 Kemik grefti alınması 118.64 142.37
618180 Kemik iletimi işitme dekompresyonu 207.63 249.16
704990 Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu 74.15 88.98
705000 Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılma 118.64 142.37
705010 Kemik iliği nakli-operasyon aşaması 296.61 355.93
705020 Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu 59.32 71.18
614590 Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon 593.22 711.86
614210 Kemik kemik defektli psödoartrozu 296.61 355.93
614350 Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra 177.97 213.56
601430 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 355.93 427.12
616700 Kemodenervasyon 44.49 53.39
618190 Kepçe kulak onarımı 237.29 284.75
617040 Keratoplasti 355.93 427.12
617050 Keratoprotez uygulaması 385.59 462.71
616830 Kese ablasyonu 177.97 213.56
616840 Kese flegmonu drenajı 35.59 42.71
611460 Kıkırdak grefti alınması 118.64 142.37
612510 Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi 652.54 783.05
614600 Kısmi eklem transplantasyonu 711.86 854.23
600300 Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın 296.61 355.93
600330 Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük,ilave 17.8 21.36
600310 Kısmi kalınlıkta deri grefti -0rta 207.63 249.16
600340 Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük 118.64 142.37
600320 Kısmi kalınlıkta deri grefti –küçük 148.31 177.97
614100 Kifektomi 1,038.14 1,245.77
614150 Kifoplasti 355.93 427.12
613850 Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme 889.83 1,067.80
613860 Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme 889.83 1,067.80
608650 Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek) 59.32 71.18
608660 Kist hidatik ameliyatları, akciğer 444.92 533.9
608670 Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı 889.83 1,067.80
608120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit 163.14 195.77
608130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks 237.29 284.75
600940 Kistik lenfangiom eksizyonu 474.58 569.5
603550 Kloakal ekstrofi onarımı 1,186.44 1,423.73
600630 K-M plasti 237.29 284.75
601440 Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı 237.29 284.75
618200 Koklear implant yerleştirilmesi 652.54 783.05
609180 Koledok darlıkları ve kisti için girişimler 444.92 533.9
701440 Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması 118.64 142.37
609190 Koledokoenterostomi 889.83 1,067.80
609200 Koledokotomi – koledokoduodenostomi 474.58 569.5
609210 Koledokotomi – sfinkterotomi veya sfinkteroplasti 474.58 569.5
609220 Koledokotomi + T-drenaj 355.93 427.12
610160 Kolektomi, subtotal 593.22 711.86
610170 Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi 652.54 783.05
610180 Kolektomi, total + ileal poş yapılması 1,038.14 1,245.77
610190 Kolektomi, total + ileoanal anastomoz 889.83 1,067.80
610200 Kolektomi, total + terminal ileostomi 800.85 961.02
609230 Kolesistektomi 296.61 355.93
609240 Kolesistoenterostomi 237.29 284.75
609250 Kolesistostomi 207.63 249.16
610210 Kolokütanöz fistül kapatılması 533.9 640.68
610220 Kolon duplikasyonu total eksizyonu 296.61 355.93
610230 Kolon İnvaginasyonda manüel redüksiyon 237.29 284.75
610240 Kolon Perforasyonda primer sütür 296.61 355.93
610250 Kolon Pull-through, abdomino-perineal/ perineal yaklaşımla 593.22 711.86
610260 Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla 889.83 1,067.80
610270 Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla 889.83 1,067.80
610280 Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları 177.97 213.56
701460 Kolonoskopik polipektomi 118.64 142.37
610290 Kolostomi açılması 326.27 391.52
610300 Kolostomi bakımı 8.9 10.68
610310 Kolostomi kapatılması 326.27 391.52
610320 Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması 326.27 391.52
620240 Kolposkopi 17.8 21.36
608010 Koltuk altı diseksiyonu 177.97 213.56
602850 Kolumella uzatılması 177.97 213.56
605120 Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak var/yok 1,138.98 1,366.78
602860 Komposit rezeksiyon (ağız tabanı ve mandibula) 504.24 605.09
600350 Kompozit greft 118.64 142.37
600950 Kondilektomi 237.29 284.75
620250 Kondilom koterizasyonu 118.64 142.37
613120 Kondral debridman 237.29 284.75
620260 Konizasyon operasyonu 88.98 106.78
608680 Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu 593.22 711.86
612150 Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 444.92 533.9
612160 Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 177.97 213.56
612170 Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 296.61 355.93
617060 Konjonktiva örtmesi 74.15 88.98
617070 Konjonktiva plastiği, greftli 237.29 284.75
617080 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması, büyük 118.64 142.37
617090 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması, küçük 88.98 106.78
617100 Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması 29.66 35.59
601450 Konka lateralizasyonu 59.32 71.18
601460 Konka SMR’ı, çift taraf 177.97 213.56
601470 Konka SMR’ı, tek taraf 118.64 142.37
613660 Konkav/konveks kosta osteotomisi, her seviye için 29.66 35.59
617110 Konkresyon küretajı 35.59 42.71
611760 Kontraktür açılması, büyük eklem 296.61 355.93
611770 Kontraktür açılması, küçük eklem 177.97 213.56
611780 Kontraktür açılması, orta eklem 237.29 284.75
615520 Konveksite tümörleri cerrahisi 415.25 498.3
613130 Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu 266.95 320.34
621590 Kord eksizyonu 237.29 284.75
601800 Kordektomi veya stripping 237.29 284.75
    TL TL
  AMELİYATLAR    
705030 Kordon kanından kök hücre nakli 296.61 355.93
620000 Korion villus alınması 88.98 106.78
617120 Kornea hazırlanması, transplantasyon için 148.31 177.97
617130 Kornea kesisi sütüre edilmesi 118.64 142.37
617140 Korneadan yabancı cisim çıkarılması 17.8 21.36
617150 Korneal debridman 17.8 21.36
617160 Korneal-Skleral Sütür Alınması 17.8 21.36
604900 Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte ek olarak 711.86 854.23
604910 Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti 1,483.05 1,779.66
604920 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner grefti 1,091.53 1,309.84
604930 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), iki koroner grefti 949.15 1,138.98
604940 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), tek koroner grefti 877.97 1,053.56
604950 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), üç koroner grefti 1,020.34 1,224.41
604960 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 1,186.44 1,423.73
604970 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by 1,245.76 1,494.91
604980 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 1,127.12 1,352.54
604990 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 1,008.47 1,210.16
605000 Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 949.15 1,138.98
605010 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 1,067.80 1,281.36
605020 Koroner arteriovenöz/arteriokardiak fistül onarımı 889.83 1,067.80
615640 Korpus kallozotomi 593.22 711.86
621080 Korpus kavernozum drenajı (priapismus) 118.64 142.37
605210 Korrekte TGA’da kapak plastisi 1,127.12 1,352.54
605220 Korrekte TGA'da kapak replasmanı 1,127.12 1,352.54
605230 Korrekte TGA'da PS + VSD 1,186.44 1,423.73
605200 Korrekte TGA'da VSD 949.15 1,138.98
614750 Kortikal stimülasyon 296.61 355.93
601810 Kosta grefti alınması 118.64 142.37
603280 Kot fraktürü tedavisi, açık 177.97 213.56
603290 Kot fraktürü tedavisi, kapalı 29.66 35.59
603300 Kot rezeksiyonu, ekstraplevral 355.93 427.12
603310 Kot rezeksiyonu, parsiyel 177.97 213.56
705040 Kök hücre dondurulması 118.64 142.37
705050 Kök hücre dondurulması programlı 152.54 183.05
705070 Kök hücre infüzyonu 44.49 53.39
705080 Kök hücre mobilizasyonu 74.15 88.98
705060 Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz) 5.93 7.12
615530 Köşe tümörleri cerrahisi 889.83 1,067.80
600960 Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer 355.93 427.12
616420 Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyon 593.22 711.86
600970 Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları 355.93 427.12
600980 Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 237.29 284.75
600990 Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür 415.25 498.3
616000 Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları / dekompresyon vs 444.92 533.9
601000 Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu 474.58 569.5
601010 Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 355.93 427.12
601820 Krikotiroidopeksi 355.93 427.12
618210 Kriptotia düzeltilmesi 237.29 284.75
609330 Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi 444.92 533.9
618220 Kulak kepçesi replantasyonu 593.22 711.86
618230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür 237.29 284.75
618240 Kulak memesi delinmesi 11.86 14.23
618250 Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı 711.86 854.23
620730 Kuldoplasti 237.29 284.75
612610 Küçük eklem artrodezi 177.97 213.56
611150 Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon 177.97 213.56
610860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 29.66 35.59
613140 Küçük eklem debridmanı 177.97 213.56
613340 Küçük eklem habitüel çıkık onarımı 207.63 249.16
611160 Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon 222.46 266.95
614300 Küçük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması 237.29 284.75
613150 Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu 177.97 213.56
612520 Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 177.97 213.56
610920 Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 29.66 35.59
614340 Küçük kemik eksternal fiksatör ile uzatma 237.29 284.75
611370 Küçük kemik implant çıkarma 88.98 106.78
614270 Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 237.29 284.75
610890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 29.66 35.59
611050 Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi 177.97 213.56
612640 Küçük kemik osteomyelit tedavisi 118.64 142.37
611310 Küçük kemik osteotomi + fiksasyon 177.97 213.56
611060 Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 222.46 266.95
614220 Küçük kemik psödoartrozu 266.95 320.34
611070 Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 237.29 284.75
614440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 118.64 142.37
614450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon 237.29 284.75
611240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 177.97 213.56
600830 Küçük pigmentli lezyon, lazer 118.64 142.37
600800 Küçük tümör, eksizyonel lazer 163.14 195.77
618260 Labirentektomi (TALK operasyonu) 237.29 284.75
618270 Labirentektomi, mastoidektomi ile 444.92 533.9
618280 Labirentektomi, transkanal 355.93 427.12
610090 Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda 444.92 533.9
616850 Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi 23.73 28.48
610100 Laparatomi, brid ileusta + bridektomi 296.61 355.93
610110 Laparatomi, ileusta 237.29 284.75
620990 Laparoskopi diagnostik 88.98 106.78
620550 Laparoskopi ile tüpligasyon 148.31 177.97
604020 Laparoskopi, tanısal 148.31 177.97
621000 Laparoskopik cerrahi, infertilite 177.97 213.56
621600 Laparoskopik ektopik testis araştırılması 444.92 533.9
620740 Laparoskopik histerektomi 474.58 569.5
619330 Laparoskopik mesane süspansiyon ameliyatları 593.22 711.86
618650 Laparoskopik nefrektomi 593.22 711.86
621610 Laparoskopik orşiopeksi 593.22 711.86
604030 Laparostomi 207.63 249.16
604040 Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi 266.95 320.34
604050 Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda 296.61 355.93
604060 Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla 207.63 249.16
604070 Laparotomi, tanısal 148.31 177.97
    TL TL
  AMELİYATLAR    
601830 Laringeal fraktür tedavisi, kapalı 118.64 142.37
601840 Laringeal reinnervasyon 415.25 498.3
601850 Laringofissür 296.61 355.93
601860 Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon 266.95 320.34
601870 Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı 355.93 427.12
601880 Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon 355.93 427.12
601890 Laringosel çıkarılması 355.93 427.12
601900 Laringoskopi, direkt 106.78 128.14
601910 Laringoskopi, fleksible fiberoptik 88.98 106.78
601920 Laringostroboskopi 23.73 28.48
601930 Larinjektomi, parsiyel 533.9 640.68
601940 Larinjektomi, total 504.24 605.09
601950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 77.12 92.54
601960 Larinks papillomu 266.95 320.34
601970 Larinks yabancı cisim çıkarılması 106.78 128.14
620750 Lash operasyonu 296.61 355.93
617260 LASIK, LASEK 148.31 177.97
602870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 563.56 676.27
601980 Lateral rinotomi ile yaklaşım 237.29 284.75
615540 Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi 741.53 889.84
700990 Lazer anjiyoplasti, koroner arter 444.92 533.9
602880 Lazer asiste uvulektomi 177.97 213.56
602890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 237.29 284.75
617560 Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti 148.31 177.97
617400 Lazer iridotomi 148.31 177.97
617410 Lazer kapsülotomi-sineşiotomi 118.64 142.37
620270 LEEP 88.98 106.78
601020 LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 533.9 640.68
601030 LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 415.25 498.3
601040 Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti 711.86 854.23
620760 Leforte operasyonu 296.61 355.93
608140 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar 88.98 106.78
608150 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem) 163.14 195.77
608160 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodla 118.64 142.37
608020 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 23.73 28.48
608030 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın 47.46 56.95
608040 Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler 118.64 142.37
608230 Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti 533.9 640.68
608240 Lenfödem için omentum transpozisyonu 444.92 533.9
608190 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (tüm uyluk bölgesinde) 711.86 854.23
608200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) 237.29 284.75
608210 Lenfödem Thompson ameliyatı 355.93 427.12
608220 Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant 355.93 427.12
617420 Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens konulması 296.61 355.93
617430 Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler 237.29 284.75
617440 Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler 207.63 249.16
616710 Levator prosedürleri, ptozis 177.97 213.56
607790 Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 35.59 42.71
607800 Ligasyon, eksternal karotid arter 177.97 213.56
607810 Ligasyon, internal veya common karotid art. 237.29 284.75
607820 Ligasyon, internal veya common karotid arter 189.83 227.8
607830 Ligasyon, major arter, abdomen 355.93 427.12
607840 Ligasyon, major arter, boyun 189.83 227.8
607850 Ligasyon, major arter, ekstremite 237.29 284.75
607860 Ligasyon, major arter, göğüs 237.29 284.75
617170 Limbal Kök Hücre Transplantasyonu 148.31 177.97
600640 Limberg flebi, romboid flepler 177.97 213.56
602900 Lingual tonsil eksizyonu 160.17 192.2
608690 Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte 830.51 996.61
608700 Lobektomi/ Segmentektomi 593.22 711.86
609110 Lobektomi/hepatektomi, subtotal, canlı donörden 1,186.44 1,423.73
615880 Lomber diskektomi tek seviye 355.93 427.12
615890 Lomber diskektomi tek seviye bilateral 415.25 498.3
616010 Lomber hemilaminektomi - laminotomi 177.97 213.56
603810 Lomber herni onarımı 177.97 213.56
615760 Lomber intradural tümör eksizyonu, Laminektomi dahil 474.58 569.5
616020 Lomber laminektomi 177.97 213.56
615900 Lomber laminektomi ve disk, iki taraflı disk 415.25 498.3
615910 Lomber laminektomi ve disk, tek taraflı disk 355.93 427.12
616030 Lomber Laminoplasti 237.29 284.75
615920 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye 415.25 498.3
615930 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye bilateral 474.58 569.5
616040 Lomber parsiyel korpektomi 444.92 533.9
616340 Lomber pleksus eksplorasyonları 355.93 427.12
615770 Lomber spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil 593.22 711.86
614780 MAI dekompresyonu 652.54 783.05
608710 Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması 711.86 854.23
611790 Majör replantasyonlar 1,186.44 1,423.73
612180 Makrodaktili cerrahi tedavileri 237.29 284.75
618290 Makrotia düzeltilmesi 237.29 284.75
601050 Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 266.95 320.34
601060 Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit 148.31 177.97
601070 Maksillektomi, parsiyel 444.92 533.9
601080 Maksillektomi, total 593.22 711.86
601990 Maksiller arter ligasyonu 355.93 427.12
602130 Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 29.66 35.59
602340 Maksiller sinüse endoskopik müdahale 177.97 213.56
617700 Makula dejenerasyonu için Fotodinamik tedavi 177.97 213.56
600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu 296.61 355.93
600050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli 237.29 284.75
600060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür 118.64 142.37
614460 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin 296.61 355.93
614470 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks 652.54 783.05
614480 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi 355.93 427.12
614490 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel 148.31 177.97
611800 Mallet finger cerrahisi 163.14 195.77
620280 Mancherster-fothergill 177.97 213.56
601090 Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile 355.93 427.12
601100 Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj 177.97 213.56
601110 Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu 355.93 427.12
    TL TL
  AMELİYATLAR    
601120 Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu 207.63 249.16
601130 Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı 474.58 569.5
601140 Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı 711.86 854.23
601150 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı 533.9 640.68
601160 Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için 355.93 427.12
601170 Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için 237.29 284.75
607650 Mandril anastomozu 284.75 341.7
607660 Mandril yerleştirilmesi 154.24 185.09
620770 Marshall- Marchetti Kranz operasyonu 355.93 427.12
614610 Masif allogreft ile rekonstrüksiyon 444.92 533.9
603650 Mastektomi, basit 296.61 355.93
603670 Mastektomi, modifiye radikal 444.92 533.9
603660 Mastektomi, radikal 504.24 605.09
618300 Mastoidektomi kavitesi debridmanı 29.66 35.59
620010 McDonald-Schirodkar 118.64 142.37
618310 Meatoplasti, stenozlarda 296.61 355.93
621090 Meatotomi 59.32 71.18
610120 Meckel divertikülü eksizyonu 296.61 355.93
603320 Mediasten kist/tümör eksizyonu 593.22 711.86
603330 Mediastinal tümör eksizyonu, malign 711.86 854.23
603340 Mediastinoskopi 118.64 142.37
603350 Mediastinotomi ile eksplorasyon 355.93 427.12
701470 Mekanik litotiripsi 177.97 213.56
603690 Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile 711.86 854.23
603700 Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile 593.22 711.86
603710 Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu 889.83 1,067.80
603720 Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile 237.29 284.75
603730 Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile 444.92 533.9
603740 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu 177.97 213.56
613160 Menisektomi 177.97 213.56
613170 Menisküs kisti eksizyonu 177.97 213.56
613180 Menisküs onarımı 266.95 320.34
613190 Menisküs transplantasyonu 444.92 533.9
602910 Mentoplasti 415.25 498.3
616400 Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı 237.29 284.75
619340 Mesane boynu rezeksiyonu 237.29 284.75
619350 Mesane boyuna inkontinansta madde injeksiyonu 355.93 427.12
619360 Mesane divertikülü eksizyonu 474.58 569.5
619370 Mesane perforasyon onarımı 355.93 427.12
619380 Mesane ponksiyonu, suprapubik 17.8 21.36
619390 Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) 415.25 498.3
619400 Mesane tümörü (TUR) (> 3 cm) 593.22 711.86
619410 Mesane tümörü (TUR) biyopsisi 237.29 284.75
619420 Mesane tümörü rezeksiyonu (cerrahi) 355.93 427.12
619430 Mesane tümöründe lazerle tedavi 296.61 355.93
619440 Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon 296.61 355.93
609120 Metastazektomi 237.29 284.75
621010 Metroplasti 177.97 213.56
609840 Mide divertikülü eksizyonu 326.27 391.52
701480 Mide/ Safra tubajı 8.9 10.68
609850 Midede wedge rezeksiyonu 296.61 355.93
609860 Mideden benign tümör eksizyonu 326.27 391.52
621620 Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu 237.29 284.75
621100 Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu + penil implant yerleştirilmesi 889.83 1,067.80
614910 Mikroelektrod kayıt 326.27 391.52
614920 Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (iki taraflı) 1,483.05 1,779.66
614930 Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (tek taraflı) 1,038.14 1,245.77
614940 Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (iki taraflı) 1,483.05 1,779.66
614950 Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (tek taraflı) 1,038.14 1,245.77
614960 Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu 1,483.05 1,779.66
616210 Mikronörovasküler teknik ile kas transferi 889.83 1,067.80
618320 Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu 118.64 142.37
618330 Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması 296.61 355.93
618340 Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-yerleştirilmesi 296.61 355.93
614970 Mikrovasküler dekompresyon 593.22 711.86
620560 Mini laparatomi ile tüpligasyon 148.31 177.97
603160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 177.97 213.56
611810 Minör replantasyonlar 889.83 1,067.80
618350 Miringoplasti 266.95 320.34
618360 Miringotomi 41.53 49.84
619450 Mitrofanof prosedürü 593.22 711.86
621020 Miyomektomi (Mikrocerrahi) 266.95 320.34
617840 Mobil hidroksiapatit implantı 207.63 249.16
617850 Mobil implantlı enükleasyon 296.61 355.93
614660 Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon 741.53 889.84
609870 Morbid obesite operasyonları 741.53 889.84
604000 Morgagni hernisi onarımı 593.22 711.86
613200 Mozaikplasti 355.93 427.12
600650 Mukoza flebi 177.97 213.56
600360 Mukoza grefti alınması 59.32 71.18
615780 Myelografi 237.29 284.75
605030 Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi) 1,091.53 1,309.84
620570 Myomektomi 266.95 320.34
616390 N.radialis, post. interosseous kompresyon send, dekompresyon cerrahisi 237.29 284.75
602920 Nadir yüz yarığı onarımı 355.93 427.12
701490 Nasobiliyer drenaj 59.32 71.18
601490 Nazal ansefalosel, kraniotomi ile 444.92 533.9
601500 Nazal fraktür onarımı 59.32 71.18
616860 Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi 14.83 17.8
601510 Nazal polipektomi 118.64 142.37
601530 Nazal septal buton tatbiki 41.53 49.84
601520 Nazal septal perforasyon onarımı 237.29 284.75
601540 Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) 177.97 213.56
601550 Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) 88.98 106.78
701500 Nazo pankreatik drenaj 118.64 142.37
601180 Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit 355.93 427.12
602930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 889.83 1,067.80
602940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 237.29 284.75
602350 Nazofarinks biyopsisi 44.49 53.39
602950 Nazolabial fistül onarımı 177.97 213.56
    TL TL
  AMELİYATLAR    
616870 Nazolakrimal balon uygulamaları 118.64 142.37
616880 Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing 59.32 71.18
802970 Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 254.24 305.09
618660 Nefrektomi, basit 385.59 462.71
618670 Nefrektomi, donör 593.22 711.86
618680 Nefrektomi, parsiyel 444.92 533.9
618690 Nefrektomi, radikal 593.22 711.86
618700 Nefrektomi, subkapsüler 444.92 533.9
618710 Nefrokütanöz fistül onarımı 593.22 711.86
618720 Nefrolitotomi 474.58 569.5
618730 Nefrolitotomi, anatrofik 771.19 925.43
618740 Nefrolitotomi, perkütan 711.86 854.23
618750 Nefropeksi 237.29 284.75
618760 Nefropyelolitotomi 474.58 569.5
618780 Nefrostomi (açık cerrahi) 355.93 427.12
618770 Nefrostomi kapatılması 237.29 284.75
618790 Nefroüreterektomi 474.58 569.5
618800 Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi 889.83 1,067.80
618810 Nefrovezikal stent yerleştirilmesi 711.86 854.23
608720 Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları 1,067.80 1,281.36
616360 Nervus medianusun dekompresyonu 177.97 213.56
611820 Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu 177.97 213.56
616370 Nervus ulnaris transpozisyonu 237.29 284.75
616230 Neuroliz 237.29 284.75
618570 Nöroblastom eksizyonu 593.22 711.86
614980 Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu 1,097.46 1,316.95
615790 Nükleoplasti 444.92 533.9
609880 Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon 593.22 711.86
602000 Obturator tatbiki 11.86 14.23
604080 Omentektomi, omentum torsiyonunda 237.29 284.75
604090 Omentum kisti veya tümörü eksizyonu 266.95 320.34
603560 Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı 296.61 355.93
603570 Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu 355.93 427.12
603580 Omfalosel primer onarımı 711.86 854.23
612530 Omuz artroplastisi çıkartılması 296.61 355.93
612540 Omuz artroplastisi revizyonu 741.53 889.84
612550 Omuz total artroplastisi 533.9 640.68
620580 Ooferektomi 177.97 213.56
617860 Optik sinir dekompresyon operasyonu 326.27 391.52
617870 Orbita dekompresyon operasyonu 326.27 391.52
601190 Orbital distopi düzeltilmesi 474.58 569.5
601200 Orbital hipertelorizm düzeltilmesi 711.86 854.23
617880 Orbitotomi 296.61 355.93
602970 Oro-antral fistüllerin onarımı 207.63 249.16
602980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 118.64 142.37
612600 Orta eklem artrodezi 296.61 355.93
611170 Orta eklem çıkığı açık redüksiyon 207.63 249.16
610870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 59.32 71.18
613220 Orta eklem debridmanı 207.63 249.16
613330 Orta eklem habitüel çıkık onarımı 266.95 320.34
611180 Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon 261.02 313.22
612560 Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 296.61 355.93
612570 Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer 237.29 284.75
610930 Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu 59.32 71.18
614230 Orta kemik defektli psödoartrozu 355.93 427.12
614330 Orta kemik eksternal fiksatör ile uzatma 296.61 355.93
611360 Orta kemik implant çıkarma 133.47 160.16
614260 Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 296.61 355.93
610900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu 59.32 71.18
611080 Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi 207.63 249.16
614500 Orta kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon 355.93 427.12
612630 Orta kemik osteomyelit tedavisi 177.97 213.56
611300 Orta kemik osteotomi + fiksasyon 237.29 284.75
611090 Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 261.02 313.22
614240 Orta kemik psödoartrozu 311.44 373.73
611100 Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 266.95 320.34
614510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 237.29 284.75
611230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 207.63 249.16
600810 Orta tümör, eksizyonel lazer 296.61 355.93
600840 Orta, pigmentli lezyon, lazer 207.63 249.16
613740 Otogreft alınması (iliak kanat) 177.97 213.56
604340 Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu 664.41 797.29
604350 Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu 759.32 911.18
604810 Outflow trakt büyütmesi (yama) 996.61 1,195.93
620600 Ovarial veya paravarial kist eksizyonu 177.97 213.56
620590 Over Transpozisyon 177.97 213.56
620610 Over Wedge rezeksiyon 177.97 213.56
602140 Ozenaya cerrahi girişim 177.97 213.56
613210 Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu 355.93 427.12
617180 Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal 29.66 35.59
617190 Ön kamara ve vitreus ponksiyon veya injeksiyonu 44.49 53.39
617450 Ön kamara veya sulkusa sekonder İOL implantasyonu 207.63 249.16
617200 Ön kamera lavajı 118.64 142.37
621640 Ön üretradan papillom koterizasyonu 148.31 177.97
611110 Önkol çift kemik kırığı 415.25 498.3
802980 Özefagus dilatasyonu. 127.12 152.54
609490 Özefajektomi, transhiatal 889.83 1,067.80
701510 Özel kolon temizliği (lavman hariç), 41.53 49.84
701520 Özofageal motilite (malzeme hariç) 65.25 78.3
609500 Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında 88.98 106.78
609510 Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda 593.22 711.86
609520 Özofagogastromyotomi 474.58 569.5
701530 Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması 177.97 213.56
701550 Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi 71.19 85.43
609530 Özofagostomi, servikal 593.22 711.86
701560 Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi 65.25 78.3
609540 Özofagus atrezisi primer onarımı 711.86 854.23
609550 Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için 830.51 996.61
609560 Özofagus darlıklarında cerrahi girişim 711.86 854.23
609570 Özofagus divertikül eksizyonu, servikal 415.25 498.3
    TL TL
  AMELİYATLAR    
609580 Özofagus divertikül eksizyonu, torakal 533.9 640.68
609590 Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal 711.86 854.23
609600 Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal 711.86 854.23
609610 Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları 1,483.05 1,779.66
701570 Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı) 177.97 213.56
609620 Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi 355.93 427.12
609630 Özofagus varisinde özofageal transection 593.22 711.86
609640 Özofajektomi, transtorakal 889.83 1,067.80
604360 Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 189.83 227.8
604370 Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar 166.1 199.32
609340 Pankreas adenomlarında total eksizyon 533.9 640.68
609350 Pankreas fistülü onarımı 593.22 711.86
609360 Pankreas kistlerinde dışa drenaj 266.95 320.34
609370 Pankreas kistlerinde internal drenaj 355.93 427.12
609380 Pankreas kistlerinde total eksizyon 444.92 533.9
609390 Pankreas transplantasyonu, total 1,483.05 1,779.66
609400 Pankreas yaralanmalarında drenaj 355.93 427.12
609410 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal 593.22 711.86
609420 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total 741.53 889.84
609430 Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi 593.22 711.86
609440 Pankreatektomi, subtotal 889.83 1,067.80
609450 Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte 1,038.14 1,245.77
621110 Parafimozis redüksiyonu 74.15 88.98
615550 Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. 593.22 711.86
603820 Parastomal herniasyonda girişim 266.95 320.34
618520 Paratiroid kas implantasyonu, otogreft 148.31 177.97
618530 Paratiroidektomi, adenom için 355.93 427.12
618540 Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için 504.24 605.09
611850 Parmak replantasyonu, ilave her parmak için 355.93 427.12
611840 Parmak replantasyonu, tek bir parmak 593.22 711.86
611860 Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları 177.97 213.56
603170 Parotidektomi, total 355.93 427.12
603180 Parotidektomi, yüzeyel 296.61 355.93
603190 Parotis apse drenajı 59.32 71.18
605100 Parsiyel A-V kanal defekti, yama ile kapatma 1,020.34 1,224.41
605110 Parsiyel A-V kanal tipi defekt, yama ile kapatma 1,115.25 1,338.30
609650 Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon 1,067.80 1,281.36
617460 Parsplana lensektomi 296.61 355.93
617470 Parsplana lensektomi ve İOL implantasyonu 355.93 427.12
613230 Patella distal + proksimal dizilim cerrahisi 444.92 533.9
613240 Patella distal realinman 296.61 355.93
613250 Patella proksimal dizilim cerrahisi 296.61 355.93
605640 Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon 504.24 605.09
605650 Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon, by-pass ile birlikte 901.69 1,082.03
605660 Patent Duktus Arteriosus (PDA), ligasyon 415.25 498.3
611870 Pediküllü kas-kemik nakli 533.9 640.68
614000 Pelvik fiksasyon, sakrum dışında 889.83 1,067.80
620290 Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı 148.31 177.97
621120 Penektomi (parsiyel) 593.22 711.86
621130 Penil dorsal ven ligasyonu 296.61 355.93
621140 Penil fraktür onarımı 444.92 533.9
621150 Penil plikasyon 296.61 355.93
621200 Penil revaskülarizasyon 711.86 854.23
621210 Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile 741.53 889.84
621220 Penis rekonstrüksiyonu, regional fleple 444.92 533.9
609890 Peptik ülser delinmesinde primer sütür 326.27 391.52
609900 Peptik ülser delinmesinde primer sütür ve trunkal vagotomi ve drenaj 504.24 605.09
620780 Pereyra 355.93 427.12
607870 Perforatörlerin ligasyonu, subfascial, 474.58 569.5
610560 Perianal apse drenajı 148.31 177.97
610570 Perianal fistülotomi/fistülektomi 237.29 284.75
610580 Perianal sinüs eksizyonu 177.97 213.56
620790 Periaortik pelvik lenf diseksiyonu 533.9 640.68
616280 Periferik arter sklerizasyonu 355.93 427.12
802890 Periferik aterektomi veya lazer, tek lezyon 423.73 508.48
617480 Periferik iridektomi 118.64 142.37
604240 Perikardial kist veya tümör eksizyonu 450.85 541.02
604210 Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon 403.39 484.07
604230 Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile 688.14 825.77
604220 Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın 474.58 569.5
604180 Perikardiyosentez 59.32 71.18
610590 Perineoplasti 444.92 533.9
620300 Perinoplasti 148.31 177.97
610350 Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta 59.32 71.18
618820 Perirenal apse drenajı (cerrahi) 177.97 213.56
604100 Periton lavajı, tanısal 59.32 71.18
604110 Peritoneal tuvalet ve debridman 177.97 213.56
604120 Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu 237.29 284.75
604130 Peritoneo-venöz şant yapılması 593.22 711.86
602990 Peritonsiller apse açılması 59.32 71.18
802990 Perkütan akciğer absesi drenajı 423.73 508.48
803000 Perkütan alkol ablasyon tedavisi 381.36 457.63
803010 Perkütan ampiyem drenajı 254.24 305.09
803020 Perkütan apse drenajı 254.24 305.09
803030 Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı 254.24 305.09
700940 Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için 444.92 533.9
700930 Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için 444.92 533.9
803040 Perkütan bilier drenaj 423.73 508.48
803050 Perkütan bilier stent konması 423.73 508.48
803060 Perkütan bilier taş çıkarılması 423.73 508.48
803070 Perkütan çölyak ganglion blokajı 338.98 406.78
803080 Perkütan enterik fistül tedavisi 254.24 305.09
621630 Perkütan epididimal sperm aspirasyonu 177.97 213.56
614990 Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku 118.64 142.37
615000 Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu 177.97 213.56
803090 Perkütan gastrojejunostomi 508.47 610.16
803100 Perkütan gastrostomi 423.73 508.48
701000 Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi 177.97 213.56
803110 Perkütan kist hidatik tedavisi 508.47 610.16
803120 Perkütan koledok dilatasyonu 508.47 610.16
    TL TL
  AMELİYATLAR    
803130 Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 254.24 305.09
615010 Perkütan kordotomi 355.93 427.12
803140 Perkütan lenfosel tedavisi 423.73 508.48
803150 Perkütan nefrostomi 254.24 305.09
803160 Perkütan pankreatik kanal girişimleri 508.47 610.16
803170 Perkütan pnömotoraks tedavisi 254.24 305.09
803180 Perkütan psödokist tedavisi 423.73 508.48
803190 Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi 423.73 508.48
803200 Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 254.24 305.09
803210 Perkütan safra kesesi drenajı 254.24 305.09
615020 Perkütan sempatik blokaj 177.97 213.56
803220 Perkütan sistostomi 67.8 81.36
803230 Perkütan sistoüretografi 254.24 305.09
803240 Perkütan stenoz dilatasyonu 254.24 305.09
615030 Perkütan traktotomi 355.93 427.12
803250 Perkütan transhepatik kolanjiografi 423.73 508.48
700920 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için 88.98 106.78
700910 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar 444.92 533.9
700880 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, (balon, tek damar) 355.93 427.12
700890 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için 59.32 71.18
700900 Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil 444.92 533.9
802780 Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri 245.76 294.91
803260 Perkütan üreteral stent konması 508.47 610.16
618370 Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi 533.9 640.68
611880 PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı 474.58 569.5
621250 Peyronie plak eksizyonu 444.92 533.9
621260 Peyronie plak eksizyonu, greft ile 593.22 711.86
604200 Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi 379.66 455.59
604380 Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 118.64 142.37
611120 Pilon kırığı cerrahi tedavisi 415.25 498.3
609910 Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda 296.61 355.93
611320 Pin çıkarma 59.32 71.18
615560 Pineal kitle ameliyatları 889.83 1,067.80
602150 Piterigopalatin fossa cerrahisi 296.61 355.93
604140 Pleuroperitoneal şant uygulaması 296.61 355.93
617670 Pnömatik retinopeksi 237.29 284.75
608730 Pnömonektomi 830.51 996.61
608740 Pnömonektomi ekstraplevral 1,008.47 1,210.16
608750 Pnömonektomi ve major damar cerrahisi 1,779.66 2,135.59
608760 Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte 415.25 498.3
612190 Polidaktili eksizyonu, basit 177.97 213.56
612200 Polidaktili eksizyonu, komplike 266.95 320.34
611890 Pollisizasyon 355.93 427.12
609130 Portoenterostomi 889.83 1,067.80
609660 Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda 1,186.44 1,423.73
614010 Posterior C1-C2 enstrümentasyonu+ vida rod+ transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme 593.22 711.86
603000 Posterior damak fistülü onarımı 177.97 213.56
613640 Posterior elemanlar + anterior korpusu da içeren osteotomiler 711.86 854.23
613630 Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti 444.92 533.9
615570 Posterior fossa tümörleri cerrahisi 741.53 889.84
613600 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı 444.92 533.9
613610 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi+strut greftleme 889.83 1,067.80
613620 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon 1,186.44 1,423.73
614020 Posterior oksipitoservikal enstrümentasyonu 711.86 854.23
614030 Posterior sakroiliak fiksasyonu 593.22 711.86
614040 Posterior segmental enstrumantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti 889.83 1,067.80
614050 Posterior segmental enstrumantasyon; 7 veya daha fazla vertebra segmenti 1,038.14 1,245.77
614060 Posterior segmental olmayan enstrumantasyon 177.97 213.56
619700 Posterior üretral valv rezeksiyonu 207.63 249.16
605040 Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil 1,186.44 1,423.73
620800 Postop cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon ile kolpopleksi) 296.61 355.93
620810 Postop cuff prolapsus tamiri (Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi) 296.61 355.93
607480 Postoperatif eksplorasyon, abdomen 355.93 427.12
607490 Postoperatif eksplorasyon, boyun 237.29 284.75
607500 Postoperatif eksplorasyon, ekstremite 213.56 256.27
607510 Postoperatif eksplorasyon, göğüs 474.58 569.5
620620 Postpartum tüpligasyon 148.31 177.97
603010 Premaksiller segmentin geri alınması 237.29 284.75
620820 Presakral nörektomi 533.9 640.68
608420 Pretrakeal fasya açılması 59.32 71.18
619710 Primer onarım, distal üretra yaralanmalarında 296.61 355.93
621310 Prostat apsesinin perineal drenajı 474.58 569.5
621320 Prostat iğne biyopsisi, çoklu 41.53 49.84
621330 Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzkuğunda, çoklu 59.32 71.18
621340 Prostat kanserinde laparoskopik bilateral lenfadenektomi 593.22 711.86
621360 Prostata lazer tedavisi 474.58 569.5
621370 Prostata termoterapi 237.29 284.75
621380 Prostata TUNA 237.29 284.75
621400 Prostatektomi, açık 474.58 569.5
621410 Prostatektomi, radikal 1,067.80 1,281.36
621390 Prostatektomi, TUR 474.58 569.5
802790 Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile 59.32 71.18
617210 Pterjium ameliyatı 103.81 124.57
611900 Pulley rekonstrüksiyonu 59.32 71.18
611910 Pulley sistemi kaybının onarımı 177.97 213.56
604820 Pulmoner arter anevrizması 889.83 1,067.80
605850 Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 901.69 1,082.03
605860 Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass olmaksızın 640.68 768.82
605170 Pulmoner arterin bandlanması 569.49 683.39
605880 Pulmoner banding 652.54 783.05
605870 Pulmoner endarterektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1,020.34 1,224.41
616890 Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı 23.73 28.48
617490 Pupilloplasti 118.64 142.37
618830 Pyelolitotomi 355.93 427.12
618840 Pyeloplasti 444.92 533.9
618850 Pyelostomi 266.95 320.34
612210 Radial club hand cerrahi tedavileri 444.92 533.9
620830 Radikal anterior rezeksiyon 711.86 854.23
621270 Radikal penektomi 889.83 1,067.80
604150 Radikal peritoneal debridman 237.29 284.75
    TL TL
  AMELİYATLAR    
620840 Radikal posterior rezeksiyon 711.86 854.23
618380 Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi 379.66 455.59
620850 Radikal vulvektomi 593.22 711.86
617270 Radyal keratotomi 177.97 213.56
617900 Radyoaktif Plak Çıkartılması 148.31 177.97
617910 Radyoaktif Plak Uygulaması 296.61 355.93
619720 Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe) 355.93 427.12
603020 Ranulaya girişim 177.97 213.56
620860 Raz operasyonu 355.93 427.12
621280 Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu+penil implant 504.24 605.09
616720 Rejional oküler anestezi 17.8 21.36
610360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla 88.98 106.78
610370 Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması 29.66 35.59
620310 Rektosel 177.97 213.56
610380 Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon 504.24 605.09
620870 Rektovajinal fistül 533.9 640.68
610390 Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon 741.53 889.84
610400 Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler 148.31 177.97
610410 Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon 741.53 889.84
603590 Rektus diyastazı onarımı 237.29 284.75
603600 Rektus kılıfı hematomu için girişim 59.32 71.18
607880 Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon 29.66 35.59
618860 Renal arter plastik operasyonu 711.86 854.23
618870 Renal kist eksizyonu 296.61 355.93
618880 Renal rüptür onarımı 593.22 711.86
604610 Replasman, aort kapağı (AVR) 1,008.47 1,210.16
604710 Replasman, mitral kapak (MVR) 1,008.47 1,210.16
617920 Retrobulber ve peribulber enjeksiyon 14.83 17.8
603030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 118.64 142.37
618890 Retrograd pyelografi, endoskopi dahil 112.71 135.25
618920 Retrograd üreteral kataterizasyon 88.98 106.78
604170 Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu 504.24 605.09
608050 Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu 711.86 854.23
604160 Retroperitoneal tümörden biyopsi 207.63 249.16
619730 Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları 593.22 711.86
614620 Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem 355.93 427.12
614630 Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem 177.97 213.56
614640 Rezeksiyon artrodezi, orta eklem 296.61 355.93
611920 Rhizotomi 889.83 1,067.80
620880 Richardson composite operasyonu 533.9 640.68
601560 Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans 266.95 320.34
601570 Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans 88.98 106.78
601580 Rinofima eksizyonu ve deri grefti 207.63 249.16
601590 Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması 118.64 142.37
604620 Ross ameliyatı 1,483.05 1,779.66
613260 Rotator kılıf onarımı 296.61 355.93
606310 Ruptüre anevrizma (comm., profunda, superf. fem. art) 522.03 626.44
606320 Ruptüre anevrizma, abdominal aorta 1,127.12 1,352.54
606330 Ruptüre anevrizma, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile 545.76 654.91
606340 Ruptüre anevrizma, diğer arterler 427.12 512.54
606350 Ruptüre anevrizma, hepatik, celiac, renal veya mezenter art. 830.51 996.61
606360 Ruptüre anevrizma, iliak arter (common, hipogastrik, ekstern) 664.41 797.29
606370 Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu 1,186.44 1,423.73
606380 Ruptüre anevrizma, innom., subclavian arter, torasik insizyon ile 545.76 654.91
606390 Ruptüre anevrizma, karotid, subclavian art, boyun insizyonu ile 593.22 711.86
606400 Ruptüre anevrizma, popliteal arter 593.22 711.86
606410 Ruptüre anevrizma, splenik arter 771.19 925.43
606420 Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu 1,186.44 1,423.73
600660 Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 177.97 213.56
600670 Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti 296.61 355.93
616730 Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu 296.61 355.93
616740 Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu 177.97 213.56
604390 Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi 142.37 170.84
607890 Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar 94.92 113.9
621290 Safeno-kavernozal şant (priapismus) 504.24 605.09
606130 Safenopopliteal ven anastomozu 403.39 484.07
609260 Safra fistülleri için girişimler, basit 444.92 533.9
609270 Safra fistülleri için girişimler, komplike 593.22 711.86
609280 Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler 444.92 533.9
700740 Sağ kalp kateterizasyonu 88.98 106.78
700780 Sağ ve sol kalp kateterizasyonu 177.97 213.56
605970 Sağ ve veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması 741.53 889.84
600680 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 296.61 355.93
619460 Sakral implant yerleştirilmesi 711.86 854.23
614130 Sakrektomi, total 889.83 1,067.80
614120 Sakretomi, parsiyel 711.86 854.23
615720 Sakrokoksigeal teratom eksizyonu 593.22 711.86
620890 Sakrokolpopeksi 266.95 320.34
610420 Sakroperineal onarım, rektal prolapsusta 296.61 355.93
620630 Salpingo-ooferektomi 326.27 391.52
620640 Salpinjektomi 177.97 213.56
614650 Segmental greft ile rekonstrüksiyon 355.93 427.12
603750 Segmental mastektomi 207.63 249.16
700840 Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu 326.27 391.52
615650 Selektif amigdalohipokampektomi 889.83 1,067.80
615040 Selektif dorsal rizotomi 830.51 996.61
700810 Selektif koroner anjiyografi 207.63 249.16
700820 Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortografi 237.29 284.75
700830 Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + by-pass kontrolu 266.95 320.34
802800 Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri 381.36 457.63
609920 Selektif vagotomi ve antrektomi 504.24 605.09
609930 Selektif vagotomi ve drenaj 415.25 498.3
615580 Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi 593.22 711.86
621650 Seminal vezikülektomi 296.61 355.93
616250 Sempatektomi, lomber, çift taraflı 355.93 427.12
616240 Sempatektomi, lomber, tek taraflı 177.97 213.56
616270 Sempatektomi, servikal, çift taraflı 474.58 569.5
616260 Sempatektomi, servikal, tek taraflı 237.29 284.75
608060 Sentinel lenfadenektomi 118.64 142.37
601480 Septal fraktür onarımı 237.29 284.75
613270 Septik artrit büyük eklem cerrahisi 296.61 355.93
613280 Septik artrit küçük eklem cerrahisi 88.98 106.78
613290 Septik artrit orta eklem cerrahisi 207.63 249.16
601620 Septoplasti veya SMR 177.97 213.56
601630 Septorinoplasti 296.61 355.93
611930 Serbest doku nakilleri 889.83 1,067.80
615590 Serebral by-pass ameliyatları 889.83 1,067.80
610430 Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta 118.64 142.37
603040 Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım 474.58 569.5
603050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 355.93 427.12
615940 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık 474.58 569.5
615950 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık ve intervertebral greft-kafes 622.88 747.46
616050 Servikal hemilaminektomi - laminotomi 296.61 355.93
615800 Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu,Laminektomi dahil 474.58 569.5
615810 Servikal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil 593.22 711.86
611940 Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri 355.93 427.12
616070 Servikal laminektomi 296.61 355.93
615960 Servikal laminektomi ve disk boşaltılması 385.59 462.71
616080 Servikal laminoplasti 355.93 427.12
615820 Servikal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil 1,186.44 1,423.73
620320 Servikal stump çıkarılması 177.97 213.56
616090 Servikal/ torakal parsiyel korpektomi 444.92 533.9
616060 Servikal/ torakal/ lomber korpektomi 593.22 711.86
617570 Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.) 296.61 355.93
610600 Sfinkteroplasti 296.61 355.93
610610 Sfinkterotomi 88.98 106.78
610620 Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma 118.64 142.37
620900 Shauta Emerichh 593.22 711.86
605360 Shunt, asendan aorta-pulmoner arter 711.86 854.23
605370 Shunt, desendan aorta-pulmoner arter 711.86 854.23
605380 Shunt, santral, prostetik greft 616.95 740.34
605350 Shunt, subclavian-pulmoner arter 711.86 854.23
605390 Shunt, vena cava-pulmoner arter 711.86 854.23
603200 Sialolitotomi (cerrahi) 103.81 124.57
610330 Sigmoid volvulus redüksiyonu 237.29 284.75
617580 Siklodiyaliz 148.31 177.97
617590 Siklofotokoagülasyon 74.15 88.98
617600 Siklokrioterapi 74.15 88.98
617710 Silikon yağı çıkarılması 237.29 284.75
612220 Sindaktili düzeltilmesi, basit 177.97 213.56
612230 Sindaktili düzeltilmesi, komplike 266.95 320.34
617500 Sineşiotomi 88.98 106.78
616310 Sinir grefti alınması 148.31 177.97
616440 Sinir grefti ile yapılan sinir tamirleri 355.93 427.12
616320 Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları 444.92 533.9
616430 Sinir onarımı, tek bir sinir 296.61 355.93
613300 Sinovektomi, büyük eklem 207.63 249.16
613310 Sinovektomi, küçük-orta eklem 163.14 195.77
605300 Sinus valsalva anevrizması onarımı 972.88 1,167.46
605280 Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 949.15 1,138.98
    TL TL
  AMELİYATLAR    
605290 Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte 1,044.07 1,252.88
619470 Sistektomi, basit 593.22 711.86
619480 Sistektomi, parsiyel 415.25 498.3
619490 Sistektomi, total 1,186.44 1,423.73
619500 Sistolitotomi (açık cerrahi) 266.95 320.34
619510 Sistolitotomi, endoskopik 296.61 355.93
620330 Sistorektosel operasyon 177.97 213.56
620340 Sistosel operasyon 148.31 177.97
619520 Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi 103.81 124.57
619530 Sistoskopi, tanısal 88.98 106.78
619540 Sistostomi, açık 237.29 284.75
619550 Sistostomi, perkütan 59.32 71.18
619560 Sistoüretroskopi 88.98 106.78
600190 Skar revizyonu, büyük 177.97 213.56
600170 Skar revizyonu, küçük 88.98 106.78
600180 Skar revizyonu, orta 118.64 142.37
620350 Skinning vulvektomi 296.61 355.93
617510 Skleral fiksasyon ile sekonder İOL implantasyonu 296.61 355.93
608770 Sleeve pnömonektomi 1,483.05 1,779.66
620910 Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) 444.92 533.9
617930 Soket revizyonu 296.61 355.93
700760 Sol kalp kateterizasyonu 88.98 106.78
601210 Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması 237.29 284.75
621660 Spermatoselektomi 237.29 284.75
603830 Spiegel hernisi onarımı 177.97 213.56
615710 Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları 415.25 498.3
613910 Spinal füzyon eksplorasyonu 177.97 213.56
615700 Spinal meningomyelosel eksizyonu 415.25 498.3
615690 Spinal meningosel eksizyonu 237.29 284.75
613650 Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti 593.22 711.86
615830 Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu, Laminektomi dahil 415.25 498.3
614520 Spine benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 444.92 533.9
614530 Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon 652.54 783.05
614070 Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon 593.22 711.86
607970 Splenektomi, parsiyel 385.59 462.71
607980 Splenektomi, total 296.61 355.93
607960 Splenorafi 355.93 427.12
600270 Split thickness deri grefti, büyük 237.29 284.75
600250 Split thickness deri grefti, küçük 118.64 142.37
600260 Split thickness deri grefti, orta 177.97 213.56
614170 Spondilolistezis Cerrahi Redüksiyon 296.61 355.93
614110 Spondilolizis pars kırık onarımı 533.9 640.68
621300 Spongio-kavernozal şant (priapismus) 444.92 533.9
617940 Sr90 Göz Aplikasyonu 29.66 35.59
617950 Stafilom tashihi 148.31 177.97
618390 Stapedektomi 415.25 498.3
803270 Stent yerleştirilmesi 508.47 610.16
615050 Stereotaksik biyopsi 415.25 498.3
615060 Stereotaksik brakiterapi 711.86 854.23
615070 Stereotaksik talamotomi (iki taraflı) 1,186.44 1,423.73
615080 Stereotaksik talamotomi (tek taraflı) 711.86 854.23
615090 Stereotaktik kateterizasyon 474.58 569.5
615100 Stereotaktik kraniotomi 1,038.14 1,245.77
615110 Stereotaktik pallidotomi (iki taraflı) 1,186.44 1,423.73
615120 Stereotaktik pallidotomi (tek taraflı) 711.86 854.23
615130 Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi 771.19 925.43
620650 Sterilizasyon operasyonları 177.97 213.56
603360 Sternal debridman 237.29 284.75
603370 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli 949.15 1,138.98
603380 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz 711.86 854.23
603390 Sternal tel çıkarılması 59.32 71.18
603400 Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 296.61 355.93
603410 Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 148.31 177.97
603060 Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu 249.15 298.98
803280 Streotaktik meme işaretleme 131.36 157.63
620360 Stumdorf operasyonu 148.31 177.97
615300 Subdural hematom drenajı, burr hole ile (iki taraflı) 415.25 498.3
615290 Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı) 237.29 284.75
615280 Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (iki taraflı) 593.22 711.86
615270 Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (tek taraflı) 355.93 427.12
614670 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu 14.83 17.8
617220 Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon 14.83 17.8
802810 Subkütan Port Çıkarılması 50.85 61.02
802820 Subkütan Port Yerleştirilmesi 177.97 213.56
603210 Sublingual tükrük bezi eksizyonu 177.97 213.56
603220 Submaksiller veya sublingual apse drenajı 118.64 142.37
603230 Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 237.29 284.75
615660 Subpial insizyon 444.92 533.9
620660 Subtotal histerektomi 266.95 320.34
802830 Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi 423.73 508.48
602010 Suprahyoid boyun diseksiyonu 177.97 213.56
616380 Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi 237.29 284.75
604630 Supravalvular stenozda aortoplasti 1,008.47 1,210.16
604400 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner by-pass olmaksızın 593.22 711.86
604410 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 759.32 911.18
604420 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass olmaksızın 676.27 811.52
618560 Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal 415.25 498.3
618550 Sürrenalektomi, transperitoneal (tek taraflı) 593.22 711.86
617230 Şeffaf lens ekstraksiyonu 237.29 284.75
601640 Şinesi, veb açılması 207.63 249.16
600370 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 237.29 284.75
600380 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 118.64 142.37
600390 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta 177.97 213.56
616410 Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı 237.29 284.75
616750 Tarsorafi 74.15 88.98
600080 Tatuaj eksizyonu 83.05 99.66
600690 Tek bir doku içeren serbest (free) flep 889.83 1,067.80
600700 Tek loblu lokal deri flebi 177.97 213.56
611130 Tek malleol kırığı cerrahi tedavisi 207.63 249.16
608180 Tek yanlı süperfisiyel + derin inguinal lenf bezi diseksiyonu 355.93 427.12
608170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu 296.61 355.93
616760 Telekantüs onarımı 177.97 213.56
618400 Temporal kemik rezeksiyonu 741.53 889.84
614800 Temporal kemik tümör eksizyonu 652.54 783.05
615670 Temporal lobektomi 889.83 1,067.80
602370 Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi 207.63 249.16
602360 Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik 118.64 142.37
611440 Tendon grefti alınması 148.31 177.97
611950 Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için 266.95 320.34
611960 Tendon onarımı, tek bir tendon için 148.31 177.97
611970 Tendon protezi uygulanması 177.97 213.56
611990 Tendon transferi, ilave her tendon için 88.98 106.78
611980 Tendon transferi, tek tendon 296.61 355.93
612000 Tenodezler 237.29 284.75
612010 Tenoliz 177.97 213.56
612020 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli) 177.97 213.56
612030 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu) 296.61 355.93
613550 Tenotomi iliopsoas açık 237.29 284.75
613540 Tenotomi, kalça adduktorları açık 237.29 284.75
613530 Tenotomi, kalça adduktorları, subkutan, kapalı 148.31 177.97
612040 Tenotomi, myotomi 163.14 195.77
621670 Testiküler fiksasyon (çift) 296.61 355.93
621680 Testiküler fiksasyon (tek) 207.63 249.16
621690 Testiküler sperm ekstraksiyonu 237.29 284.75
621700 Testis biyopsileri (açık) 148.31 177.97
621710 Testis detorsiyonu (açık) 177.97 213.56
621720 Testis detorsiyonu (kapalı) 59.32 71.18
621730 Testis protezi yerleştirilmesi 207.63 249.16
612050 Tetik parmak cerrahi tedavisi 118.64 142.37
607670 Thomas shunt'ı yerleştirilmesi 308.47 370.16
620370 Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü) 177.97 213.56
620380 Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük) 88.98 106.78
612060 Tırnak çekilmesi (her biri) 44.49 53.39
612070 Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu 59.32 71.18
618420 Timektomi, basit 593.22 711.86
618430 Timektomi, maksimal 711.86 854.23
618410 Timpanoplasti (mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil) 415.25 498.3
601220 Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 355.93 427.12
602020 Tirohyoid suspansiyon 296.61 355.93
618450 Tiroid biyopsisi (cerrahi) 118.64 142.37
618500 Tiroidektomi (bir taraf total + karşı taraf subtotal) 430.08 516.1
618470 Tiroidektomi (iki taraflı subtotal) 341.1 409.32
618490 Tiroidektomi (iki taraflı total) 504.24 605.09
618510 Tiroidektomi (tamamlayıcı, total) 474.58 569.5
618460 Tiroidektomi (tek taraflı subtotal) 296.61 355.93
618480 Tiroidektomi (tek taraflı total) 385.59 462.71
602030 Tiroplasti 326.27 391.52
601230 TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi 296.61 355.93
601240 TME arthroplasti 296.61 355.93
601250 TME luksasyonu kapalı redüksiyon 29.66 35.59
    TL TL
  AMELİYATLAR    
603070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler 397.46 476.95
603080 Tonsillektomi 237.29 284.75
603090 Tonsillektomi ve adenoidektomi 237.29 284.75
603100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 252.12 302.54
603110 Tonsillektomi ve tüp 237.29 284.75
612080 Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep 355.93 427.12
612090 Topuk defektleri için ters akımlı sural flep 355.93 427.12
615970 Torakal disk eksizyonu 355.93 427.12
616100 Torakal hemilaminektomi - laminotomi 237.29 284.75
615840 Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil 355.93 427.12
615850 Torakal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil 474.58 569.5
615980 Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu 593.22 711.86
616110 Torakal laminektomi 237.29 284.75
616120 Torakal laminoplasti 296.61 355.93
616300 Torakal sempatektomi, çift taraflı 593.22 711.86
616290 Torakal sempatektomi, tek taraflı 296.61 355.93
615860 Torakal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil 889.83 1,067.80
615990 Torakal Transtorasik disk eksizyonu 593.22 711.86
605810 Torakoabdominal aort anevrizması, greft ile, kardiopulmoner by-pass var/yok 1,186.44 1,423.73
603420 Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte 711.86 854.23
603430 Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral 474.58 569.5
608780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte 148.31 177.97
608790 Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte 474.58 569.5
608800 Torakotomi, intraplevral yabancı cisim 415.25 498.3
608810 Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte 474.58 569.5
608820 Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı 415.25 498.3
608830 Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte 474.58 569.5
608840 Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte 355.93 427.12
608850 Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü 355.93 427.12
608860 Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için 296.61 355.93
608870 Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı 711.86 854.23
603440 Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum 711.86 854.23
603450 Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var 1,067.80 1,281.36
603460 Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok 830.51 996.61
605820 Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 711.86 854.23
608070 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım 332.2 398.64
608080 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım 118.64 142.37
608090 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım 332.2 398.64
602040 Tortikolis düzeltilmesi 177.97 213.56
603470 TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu 533.9 640.68
610340 Total barsak irrigasyonu 29.66 35.59
601650 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması 474.58 569.5
609670 Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu 1,483.05 1,779.66
614540 Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem 652.54 783.05
614550 Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem 533.9 640.68
616130 Total omurga rezeksiyonu 593.22 711.86
620920 Total pelvik rezeksiyon 593.22 711.86
609680 Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon 1,186.44 1,423.73
617610 Trabekülektomi 296.61 355.93
605670 Trakea dekompresyonu için aortik suspension 474.58 569.5
608430 Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, 711.86 854.23
608440 Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik 830.51 996.61
608450 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal 711.86 854.23
608460 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik 830.51 996.61
608470 Trakeofaringeal fistül onarımı 711.86 854.23
608480 Trakeoözofageal fistül, primer onarımı 711.86 854.23
608490 Trakeostomi stenozu açılması 118.64 142.37
608500 Trakeotomi açılması, acil 148.31 177.97
608510 Trakeotomi açılması, planlı 118.64 142.37
604430 Trans venöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile 771.19 925.43
604440 Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile 498.31 597.97
610440 Transabdominal onarım, rektal prolapsusta 296.61 355.93
610450 Transanal rektal prolapsus tamiri 237.29 284.75
802840 Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri 381.36 457.63
802850 Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant 635.59 762.71
607690 Transkateter biyopsi 189.83 227.8
607700 Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon 284.75 341.7
607710 Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon 207.63 249.16
614080 Translaminar faset eklem vida fiksasyonu tek seviye 593.22 711.86
602160 Transnazal etmoidektomi 207.63 249.16
616140 Transoral odontoidektomi 711.86 854.23
609690 Transözofageal varis ligasyonu 266.95 320.34
603120 Transpalatal ilerletme 296.61 355.93
619740 Transpubik onarım, üretra yaralanmalarında 593.22 711.86
700770 Transseptal sol kalp kateterizasyonu 177.97 213.56
615600 Transsfenoidal hipofizektomi 593.22 711.86
618930 Transüreteroüreterostomi 415.25 498.3
621420 Transüretral prostat insizyonu 296.61 355.93
605830 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile 1,328.81 1,594.57
605840 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile 1,423.73 1,708.48
618900 Travmatik böbrek rüptüründe onarım 444.92 533.9
619570 Travmatik mesane rüptüründe onarim 355.93 427.12
617520 Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti 207.63 249.16
615140 Trigeminal nörektomi 177.97 213.56
605190 Triküspid atrezisi onarımı (örn. Fontan, Modifie Fontan işlemleri) 1,186.44 1,423.73
604740 Triküspid Valv Replasmanı (TVR) 972.88 1,167.46
611140 Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi 355.93 427.12
606090 Trombektomi, aksiller ve subclavian ven, kol insizyonu ile 166.1 199.32
606080 Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile 237.29 284.75
606050 Trombektomi, vena cava, iliak ven, abdominal insizyon ile 284.75 341.7
606070 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven 355.93 427.12
606060 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile 189.83 227.8
606720 Tromboendarterektomi, abdominal aorta 569.49 683.39
606710 Tromboendarterektomi, aksiller-brakial 427.12 512.54
606780 Tromboendarterektomi, common femoral 427.12 512.54
606790 Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral 450.85 541.02
606810 Tromboendarterektomi, femoral superfisyal, lokalize 427.12 512.54
606800 Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal, 474.58 569.5
606740 Tromboendarterektomi, iliak 522.03 626.44
606750 Tromboendarterektomi, iliofemoral 545.76 654.91
606690 Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavian, boyun insizyonu ile 593.22 711.86
606760 Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak 569.49 683.39
606770 Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral 616.95 740.34
606730 Tromboendarterektomi, mezenterik, celiac, veya renal 522.03 626.44
606700 Tromboendarterektomi, subklavian, innominate, torasik insizyon ile 593.22 711.86
700850 Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner 296.61 355.93
700860 Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.) 177.97 213.56
700870 Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan 29.66 35.59
605510 Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat 1,334.75 1,601.70
620930 Tuboplasti 355.93 427.12
621030 Tuboplasti (Mikrocerrahi) 266.95 320.34
612100 Tuzak nöropati, karpal-kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi 237.29 284.75
603760 Tüberoz meme onarımı 355.93 427.12
603240 Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 177.97 213.56
603480 Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner 474.58 569.5
603490 Tümör veya kist eksizyonu 296.61 355.93
802860 Tünelli Kateter Çıkarılması 50.85 61.02
802870 Tünelli Kateter Yerleştirilmesi 177.97 213.56
616900 Tüp implantlı konjonktival rinostomi 296.61 355.93
604190 Tüp perikardiostomi 118.64 142.37
608880 Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) 177.97 213.56
608890 Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem 14.83 17.8
612240 Ulnar agenezi cerrahi tedavileri 355.93 427.12
803290 Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez 29.66 35.59
603840 Umblikal herni onarımı 207.63 249.16
603850 Umblikal kord hernisi onarımı 296.61 355.93
612580 Unikompartmantal diz artroplastisi 385.59 462.71
618940 Urakus kist ve fistül eksizyonu 355.93 427.12
620670 Uterosakral ligamentin kısaltılması 177.97 213.56
603130 Uvulektomi 177.97 213.56
603140 Uvulofaringoplasti 225.42 270.5
607680 Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı 622.88 747.46
614740 Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim 296.61 355.93
614730 Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim 148.31 177.97
614720 Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim 296.61 355.93
600710 Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep 1,186.44 1,423.73
604830 Üç kapak replasmanı 1,483.05 1,779.66
618950 Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz 504.24 605.09
618960 Üreteral J Stent takılması 88.98 106.78
618970 Üreteral balon dilatasyonu 88.98 106.78
618990 Üreteral stent çıkartılması 88.98 106.78
618980 Üreteral stent yerleştirilmesi 177.97 213.56
619000 Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter) 711.86 854.23
619010 Üretere basket konulması, transüreterolitotomi 266.95 320.34
619020 Üreterektomi 504.24 605.09
619030 Üretero-kalisiyel anastamoz 593.22 711.86
619040 Üreterokütaneostomi 415.25 498.3
619050 Üreterokütaneostomi kapatılması 296.61 355.93
619060 Üreterolitotomi 296.61 355.93
619070 Üreterolizis 711.86 854.23
    TL TL
  AMELİYATLAR    
619080 Üreteroneosistostomi (çift taraflı) 593.22 711.86
619090 Üreteroneosistostomi (tek taraflı) 415.25 498.3
619100 Üreteroplasti 355.93 427.12
619110 Üreteroplasti, megaüreterde 355.93 427.12
619120 Üreterorenoskopi, biyopsi 355.93 427.12
619130 Üreterorenoskopi, tanısal 237.29 284.75
619140 Üreterorenoskopi, tümör tedavisi 474.58 569.5
619150 Üreterosel eksizyonu/insizyonu 296.61 355.93
619160 Üreterosel, açık eksizyonel tedavi 444.92 533.9
619170 Üreterosel, endoskopik tedavi 296.61 355.93
619180 Üretero-sigmoidostomi 474.58 569.5
619190 Üreterostomi 296.61 355.93
619200 Üreteroüreterostomi 355.93 427.12
619750 Üretra dilatasyonu 74.15 88.98
619760 Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması 118.64 142.37
619770 Üretral balon dilatasyonu ve veya stent yerleştirilmesi 177.97 213.56
619780 Üretral divertikülektomi 237.29 284.75
619790 Üretral fistül onarımı 237.29 284.75
619800 Üretral instilasyon 29.66 35.59
620390 Üretral karunkül operasyonu 88.98 106.78
620400 Üretral kist operasyonu 88.98 106.78
619810 Üretral kordi onarımı 266.95 320.34
619820 Üretrektomi 474.58 569.5
619830 Üretrolitotomi (açık cerrahi) 148.31 177.97
619840 Üretrolizis 474.58 569.5
619850 Üretroplasti 474.58 569.5
619860 Üretroplasti, flap 593.22 711.86
619870 Üretroplasti, transpubik 593.22 711.86
619880 Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı 266.95 320.34
619890 Üretrostomi 207.63 249.16
619900 Üretrovajinal fistül operasyonu 533.9 640.68
619210 Üriner diversiyon, ileal loop 889.83 1,067.80
619220 Üriner diversiyon, kontinan 1,186.44 1,423.73
619230 Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz 593.22 711.86
619240 Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi 889.83 1,067.80
606140 V. cava superior sendromunda by-pass 593.22 711.86
607900 V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi 237.29 284.75
615680 Vagal stimülatör takılması 444.92 533.9
620410 Vajen darlığının genişletilmesi 88.98 106.78
620490 Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile 593.22 711.86
620480 Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile 385.59 462.71
620420 Vajinal histerektomi rektosel operasyonu 296.61 355.93
620440 Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu 355.93 427.12
620430 Vajinal histerektomi+salpingoooferektomi 444.92 533.9
621040 Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe) 533.9 640.68
620470 Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile 296.61 355.93
620450 Vajinal yolla enterosel tamiri 177.97 213.56
620460 Vajinektomi 444.92 533.9
604640 Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) 1,008.47 1,210.16
604670 Valvotomi, mitral kapak, açık 978.81 1,174.57
604660 Valvotomi, mitral kapak, kapalı 759.32 911.18
604840 Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık 949.15 1,138.98
604850 Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile 925.42 1,110.50
604860 Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler) 830.51 996.61
604720 Valvotomi, triküspid kapak 949.15 1,138.98
604650 Valvuloplasti, aort kapağı, açık 949.15 1,138.98
606100 Valvuloplasti, femoral ven 284.75 341.7
604680 Valvuloplasti, mitral kapak 978.81 1,174.57
604700 Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon 978.81 1,174.57
604690 Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile 978.81 1,174.57
604730 Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak 949.15 1,138.98
621740 Varikoselektomi (tek taraflı) 177.97 213.56
621770 Varikoselektomi, çift taraflı 296.61 355.93
621750 Varikoselektomi, mikrocerrahi (çift taraflı) 474.58 569.5
621760 Varikoselektomi, mikrocerrahi (tek taraflı) 296.61 355.93
607910 Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri) 59.32 71.18
607920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı) 23.73 28.48
601260 Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu 593.22 711.86
600790 Vasküler lezyon, Büyük, eksizyonel lazer 296.61 355.93
600760 Vasküler lezyon, Büyük, Lazer 415.25 498.3
600770 Vasküler lezyon, Küçük, eksizyonel lazer 118.64 142.37
600740 Vasküler lezyon, Küçük, Lazer 118.64 142.37
600780 Vasküler lezyon, Orta, eksizyonel lazer 177.97 213.56
600750 Vasküler lezyon, Orta, Lazer 237.29 284.75
600240 Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu 118.64 142.37
612110 Vasküler saplı ada flebi 296.61 355.93
621780 Vazektomi 88.98 106.78
621790 Vazoepididimostomi 296.61 355.93
621800 Vazovazostomi 296.61 355.93
606680 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, alt ekstremite 450.85 541.02
606630 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, boyun 379.66 455.59
606670 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intraabdominal 474.58 569.5
606660 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, 522.03 626.44
606650 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 759.32 911.18
606640 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, üst ekstremite 379.66 455.59
606620 Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite 533.9 640.68
606570 Ven grefti ile damar onarımı, boyun 616.95 740.34
606610 Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal 771.19 925.43
606590 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 877.97 1,053.56
606600 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil 593.22 711.86
606580 Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite 616.95 740.34
802880 Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi 423.73 508.48
607930 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi 177.97 213.56
607940 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksiz 415.25 498.3
607950 Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu 47.46 56.95
606110 Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven 355.93 427.12
606120 Venöz sisteme cross-over ven grefti 593.22 711.86
603860 Ventral herni onarımı 1,186.44 1,423.73
605050 Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) 1,483.05 1,779.66
614680 Ventriküler ponksiyon 29.66 35.59
605140 Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama var 889.83 1,067.80
605130 Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama yok, primer 854.24 1,025.09
614090 Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi 355.93 427.12
613730 Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,anterior dekompresyon, enstrümentasyon (4 seviyeye kadar) ve füzyo 1,186.44 1,423.73
613720 Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,anterior 1,038.14 1,245.77
613700 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,posterior 889.83 1,067.80
613710 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,anterior 889.83 1,067.80
613690 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,posterior 711.86 854.23
613680 Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla 237.29 284.75
613670 Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon veya traksiyonsuz 177.97 213.56
614140 Vertebroplasti 415.25 498.3
803300 Vertebroplasti 550.85 661.02
603150 Vestibuloplasti 148.31 177.97
615150 Vestibüler neurotomi 474.58 569.5
614820 Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter 652.54 783.05
614770 Vestibüler nörektomi, transkanal 652.54 783.05
619580 Vezikoplasti 474.58 569.5
619590 Vezikorektal fistül onarımı 533.9 640.68
619600 Vezikoservikal fistül onarımı 533.9 640.68
619620 Vezikostomi 148.31 177.97
619630 Vezikostomi kapatılması 177.97 213.56
619640 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (iki taraflı) 415.25 498.3
619650 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (tek taraflı) 355.93 427.12
619610 Vezikovajinal fistül onarımı 533.9 640.68
608900 Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte 415.25 498.3
608910 Videotorakoskopi, ekploratris 296.61 355.93
608920 Videotorakoskopi, lobektomi 830.51 996.61
608930 Videotorakoskopi, pnömonektomi 949.15 1,138.98
608940 Videotorakoskopi, torakal sempatektomi 415.25 498.3
608950 Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon 533.9 640.68
617620 Viskokanalostomi 296.61 355.93
617640 Vitrektomi, anterior 237.29 284.75
617650 Vitrektomi, pars plana 296.61 355.93
617660 Vitro-retinal cerrahi, tüm işlemler 415.25 498.3
612120 Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi 444.92 533.9
605160 VSD kapatılması, pulmoner arter bandı çıkarılması ile birlikte, yama var/yok 1,044.07 1,252.88
605150 VSD kapatılması, pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyon ile birlikte 1,044.07 1,252.88
620940 Vulvektomi 533.9 640.68
600720 V-Y ilerletme deri flebi 207.63 249.16
608960 Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda) 444.92 533.9
620950 Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi) 711.86 854.23
609460 Whipple operasyonu 1,186.44 1,423.73
620960 William Dolores süspansiyon 88.98 106.78
600400 Yağ grefti uygulamaları 148.31 177.97
616150 Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar 177.97 213.56
601660 Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 237.29 284.75
600160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım 326.27 391.52
600150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 88.98 106.78
600090 Yanıkta eskarektomi 88.98 106.78
600100 Yanıkta eskarotomi 59.32 71.18
600110 Yanıkta fasiyotomi 88.98 106.78
600120 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 148.31 177.97
600130 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave 17.8 21.36
600140 Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi 207.63 249.16
612130 Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı 237.29 284.75
611380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması 296.61 355.93
611390 Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler 148.31 177.97
611400 Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma 177.97 213.56
611410 Yumuşak doku laserasyonu, Tek kompartman fasyotomisi 177.97 213.56
611420 Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması 88.98 106.78
612140 Yumuşak doku sinovektomileri 177.97 213.56
616220 Yumuşak doku süspansiyonu 237.29 284.75
614360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi 133.47 160.16
614370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi 118.64 142.37
611430 Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması 59.32 71.18
617240 Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu 237.29 284.75
609940 Yüksek selektif vagotomi 415.25 498.3
612250 Yüksek skapula rekonstrüksiyonu 444.92 533.9
601270 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 237.29 284.75
601280 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 118.64 142.37
600730 Z-Plasti (bir tek Z-plasti) 148.31 177.97