FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


    TL TL
  ÖZELLİĞİ OLAN AMELİYATLAR    
42 Özelliği olan Ameliyatlar 833.33 1,000.00

    TL TL
  PATOLOJİ    
909410 Abortus, indüklenmiş (tıbbi tahliye) 28.81 34.57
909420 Abortus-spontan /mıssed 28.81 34.57
911140 Adli ölü muayenesi 11.86 14.23
910640 Adrenal (sürrenal), rezeksiyon 39.83 47.8
910220 Ağız mukozası/gingiva biyopsi 37.29 44.75
910650 Akciğer, kama biyopsisi 39.83 47.8
910930 Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu 48.31 57.97
909440 Akciğer, transbronşial biyopsi 28.81 34.57
909450 Anevrizma, arteryal/ventriküler 28.81 34.57
909460 Anüs, polipoid gelişme (tag) 28.81 34.57
909470 Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek) 28.81 34.57
910230 Apendiks, insidental dışında 37.29 44.75
909430 Apse materyali 28.81 34.57
909480 Arter, aterom plağı 28.81 34.57
910240 Arter, biyopsi 37.29 44.75
909220 Balgam, direkt yayma 10.17 12.2
909490 Bartholin bezi kisti 28.81 34.57
910250 Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında 37.29 44.75
910670 Beyin, biyopsi 39.83 47.8
910660 Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu 39.83 47.8
909400 Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler 28.81 34.57
911220 Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması 26.69 32.03
911230 Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması 17.8 21.36
909230 BOS,direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme 10.17 12.2
910260 Böbrek, biyopsi iğne 37.29 44.75
910680 Böbrek, parsiyel/total nefrektomi 39.83 47.8
909500 Bronkus, biyopsi 28.81 34.57
909240 Bronş aspirasyonu, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile 10.17 12.2
909510 Bursa/ synovial kist 28.81 34.57
909520 Burun mukozası, biyopsi 28.81 34.57
909530 Burun, sinüs polipleri inflammatuar 28.81 34.57
910690 Dalak 39.83 47.8
909540 Deri, kist/ uzantı (tag) /debrid. /plastik onarım 28.81 34.57
910270 Deri, kist/uzantı/debridman./plast. onarım dışı 37.29 44.75
910280 Dil, biyopsi 37.29 44.75
910940 Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon 48.31 57.97
910290 Diş / odontojenik kist 37.29 44.75
909550 Divertikul-özefagus/ince barsak 28.81 34.57
911240 Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi 17.8 21.36
910920 Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler 48.31 57.97
910300 Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu 37.29 44.75
909560 Duodenum, biyopsi 28.81 34.57
909570 Dupuytren kontraktürü dokusu 28.81 34.57
909580 Eklem, gevşek cisim 28.81 34.57
910310 Eklem, rezeksiyon 37.29 44.75
910320 Ekstremite, amputasyon, travmatik 37.29 44.75
910950 Ekstremite, disartikülasyon 48.31 57.97
909590 Endometrium, küretaj/biyopsi 28.81 34.57
909600 Endoserviks, küretaj/biyopsi 28.81 34.57
910330 Femur başı, kırık 37.29 44.75
909610 Femur başı, kırık dışında 28.81 34.57
910960 Fetus, diseksiyonla inceleme 48.31 57.97
909250 Filtre preparatı hazırlanması 5.93 7.12
909620 Fissür/fistül 28.81 34.57
911210 Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması 14.83 17.8
911150 Frozen İncelemesi 38.14 45.77
909630 Ganglion kisti 28.81 34.57
910700 Göz, enükleasyon 39.83 47.8
911190 Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok 14.83 17.8
909640 Hematom 28.81 34.57
909650 Hemoroidler 28.81 34.57
909660 Herni kesesi, herhangi bir bölgede 28.81 34.57
909670 Hidrosel kesesi 28.81 34.57
910340 Hipofiz tümörü 37.29 44.75
911160 Histokimyasal Boyamalar 24.58 29.5
909260 Hücre bloğu hazırlanması 5.93 7.12
909270 İdrar, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme 10.17 12.2
910210 İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler 37.29 44.75
911170 İmmünfloresan Mikroskopi 24.58 29.5
911180 İmmünhistokimyasal İnceleme 26.69 32.03
909390 İmmünositokimyasal İnceleme 29.66 35.59
909210 İmprint 10.17 12.2
911200 İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması 26.69 32.03
909680 İnce barsak, biyopsi 28.81 34.57
910710 İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında 39.83 47.8
909290 İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuar dışında 47.46 56.95
909280 İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuarda 29.66 35.59
909300 İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preperatların değerlendirilmesi 29.66 35.59
909690 İntervertebral disk 28.81 34.57
910350 Kalp kapakçığı 37.29 44.75
910360 Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama) 37.29 44.75
910720 Karaciğer, kısmi rezeksiyon 39.83 47.8
909700 Karpal tünel dokusu 28.81 34.57
910370 Kas, biyopsi 37.29 44.75
910740 Kemik fragmanları, patolojik kırık 39.83 47.8
909710 Kemik fragmentleri, patolojik kırık dışında 28.81 34.57
909720 Kemik iliği biyopsisi, patoloji 28.81 34.57
910380 Kemik, ekzositoz 37.29 44.75
910970 Kemik, rezeksiyon 48.31 57.97
910730 Kemik-biyopsi/ küretaj materyali 39.83 47.8
911250 Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin) 17.8 21.36
911260 Kesitlerin Elektron Mikroskopik İncelenmesi 47.46 56.95
909730 Kıkırdak, shaving 28.81 34.57
909740 Kolesteatoma 28.81 34.57
909760 Kolon, biyopsi 28.81 34.57
909750 Kolon, kolostomi stoması 28.81 34.57
910750 Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle 39.83 47.8
910980 Kolon, total rezeksiyon 48.31 57.97
910990 Kolon, tümör için segmental rezeksiyon 48.31 57.97
909770 Konjonktiva, biyopsi/pterygium 28.81 34.57
909780 Kornea 28.81 34.57
909790 Larinks, biyopsi 28.81 34.57
911000 Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları 48.31 57.97
910760 Larinks, parsiyel/total rezeksiyon 39.83 47.8
910770 Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon) 39.83 47.8
910390 Lenf düğümü, biyopsi 37.29 44.75
910780 Mediasten, kitle 39.83 47.8
909310 Meme başı yayması 10.17 12.2
910400 Meme, biyopsi 37.29 44.75
911010 Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları 48.31 57.97
910790 Meme, mastektomi-parsiyel/basit 39.83 47.8
910410 Meme/reduksiyon mammoplasti 37.29 44.75
909800 Menisküs 28.81 34.57
909810 Mesane, biyopsi 28.81 34.57
911020 Mesane, parsiyel/total rezeksiyon 48.31 57.97
910800 Mesane, TUR 39.83 47.8
909820 Mide, biyopsi 28.81 34.57
910810 Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle 39.83 47.8
911030 Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon 48.31 57.97
909830 Mukosel, tükrük 28.81 34.57
910820 Myokard, biyopsi 39.83 47.8
910420 Myom (lar), myomektomi, uterus hariç 37.29 44.75
909840 Nazofarinks/orofarinks, biyopsi 28.81 34.57
909850 Nöroma-morton/travmatik 28.81 34.57
910830 Odontojenik tümör 39.83 47.8
910430 Omentum, biyopsi 37.29 44.75
911120 Otopsi, adli ve/veya tıbbi amaçlı 152.54 183.05
911130 Otopsi, fetus 50.85 61.02
910450 Over (+ /-tuba), neoplastik değil 37.29 44.75
910840 Over, (+ /-tuba), neoplastik 39.83 47.8
910440 Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu 37.29 44.75
909860 Özofagus, biyopsi 28.81 34.57
911040 Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon 48.31 57.97
910460 Pankreas, biyopsi 37.29 44.75
911050 Pankreas, total/subtotal rezeksiyon 48.31 57.97
910470 Paratiroid bezi 37.29 44.75
909870 Paratubal kistler (morgagni hidati) 28.81 34.57
910480 Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı 37.29 44.75
909880 Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik 28.81 34.57
28 Patoloji 66.67 80
909320 Periton sıvısı; direkt yayma ve/veya rutin santrifüj veya sitosantrifüj ile 10.17 12.2
910490 Periton, biyopsi 37.29 44.75
909890 Pilonidal kist/sinüs 28.81 34.57
910850 Plasenta, üçüncü trimester 39.83 47.8
909900 Plasenta, üçüncü trimester dışında 28.81 34.57
909910 Plevra/perikard-biyopsi 28.81 34.57
909920 Polip, kolorektal 28.81 34.57
909930 Polip, mide/ince barsak 28.81 34.57
909940 Polip, servikal/endometrial 28.81 34.57
909950 Prostat, iğne biyopsisi 28.81 34.57
911060 Prostat, radikal rezeksiyon 48.31 57.97
910860 Prostat, radikal rezeksiyon dışında 39.83 47.8
910500 Prostat, TUR 37.29 44.75
909960 Safra kesesi 28.81 34.57
909970 Sempatik ganglion 28.81 34.57
909330 Servikal veya vajinal sitoloji, sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi tekniği ile 10.17 12.2
909340 Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar ile 10.17 12.2
910510 Serviks, biyopsi 37.29 44.75
910870 Serviks, konizasyon 39.83 47.8
909350 Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi 25.42 30.5
910520 Sinir, biyopsi 37.29 44.75
909980 Sinir, vagotomi ve benzeri girişim 28.81 34.57
909990 Sinüs, paranasal biyopsi 28.81 34.57
910000 Spermatosel 28.81 34.57
910020 Sünnet derisi, yeni doğan 28.81 34.57
910010 Sünnet derisi, yeni doğan dışında 28.81 34.57
910530 Synovium 37.29 44.75
911110 Tahnit 203.39 244.07
910030 Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı 28.81 34.57
910040 Testiküler apendiks 28.81 34.57
910540 Testis, biyopsi 37.29 44.75
910050 Testis, kastrasyon 28.81 34.57
911070 Testis, tümör 48.31 57.97
910550 Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında 37.29 44.75
910880 Timus, tümör 39.83 47.8
910560 Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti 37.29 44.75
910890 Tiroid, total/lobektomi 39.83 47.8
910060 Tonsil ve/veya adenoidler 28.81 34.57
910070 Tonsil, biyopsi 28.81 34.57
910080 Trakea, biyopsi 28.81 34.57
910090 Trombüs veya embolus 28.81 34.57
910100 Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon 28.81 34.57
910570 Tuba uterina, ektopik gebelik 37.29 44.75
910900 Tükrük bezi (tümör dahil) 39.83 47.8
910580 Tükrük bezi, biyopsi 37.29 44.75
910910 Uterus, (+ /-adneksler), tm ve prolapus hariç 39.83 47.8
911080 Uterus, neoplastik (+ /-tubalar ve overler) 48.31 57.97
910590 Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve overler) 37.29 44.75
910630 Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler 39.83 47.8
910110 Üreter, biyopsi 28.81 34.57
910600 Üreter, rezeksiyon 37.29 44.75
910120 Üretra biyopsi 28.81 34.57
910130 Vajina, biyopsi 28.81 34.57
910140 Vajinal mukoza, insidental 28.81 34.57
910150 Varikosel 28.81 34.57
910160 Vas deferens, sterilizasyon 28.81 34.57
910170 Vas deferens, sterilizasyon dışında 28.81 34.57
910180 Ven, varis 28.81 34.57
911090 Vulva, total/subtotal rezeksiyon 48.31 57.97
910610 Vulva/ labia, biyopsi 37.29 44.75
909360 Vücut sıvıları, listedekiler dışında 10.17 12.2
909370 Yaymalar, listedekiler dışında 10.17 12.2
909380 Yıkamalar ve fırça preperatları 10.17 12.2
910620 Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç 37.29 44.75
911100 Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon 48.31 57.97
910190 Yumuşak doku, debridman 28.81 34.57
910200 Yumuşak doku, lipom 28.81 34.57