FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


    TL TL
  RADYOTERAPİ    
800440 Lineer akseleratör, IMRT uygulamaları, (her bir seans) 106.78 128.14
800390 Lineer akseleratör, Orta 23.73 28.48
800380 Lineer akseleratör, Basit 17.8 21.36
800400 Lineer akseleratör, Kompleks 29.66 35.59
800410 Lineer akseleratör, Konformal 4 alan ve üstü 47.46 56.95
800420 Lineer akseleratör, Tek fraksiyonlu tedaviler 88.98 106.78
800430 Lineer akseleratör,Özel tedavi uygulaması:tüm veya yarım vücut ışınlamaları 225.42 270.5
800370 Özel tedavi uygulamaları:tüm vücut/ yarım vücut ışınlamalarının seansı 177.97 213.56
21 Radyoterapi 66.67 80
800340 Radyoterapi uygulanması, Orta 11.86 14.23
800330 Radyoterapi uygulanması, Basit 8.9 10.68
800350 Radyoterapi uygulanması, Kompleks 14.83 17.8
800360 Tek fraksiyonlu tedaviler 59.32 71.18

    TL TL
  SEROLOJİ    
906310 Adacık (Islet) antikoru 19.49 23.39
906320 Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA) 15.25 18.3
906330 Adenovirus antijeni (DFA) 15.25 18.3
906340 Anti asetilkolin reseptör antikoru 19.49 23.39
906350 Anti CMV IgG (ELISA) 6.78 8.14
906360 Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 12.71 15.25
906370 Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 12.71 15.25
906380 Anti CMV lgM (ELISA) 6.78 8.14
906390 Anti DNA 10.17 12.2
906400 Anti DNAse B 15.25 18.3
906410 Anti ds DNA 8.47 10.16
906420 Anti düz kas antikoru (ASMA) 12.71 15.25
906430 Anti endomisyum antikor 12.71 15.25
906440 Anti fosfatidilserin IgA 15.25 18.3
906450 Anti fosfatidilserin IgG 15.25 18.3
906460 Anti fosfatidilserin IgM 15.25 18.3
906470 Anti fosfolipid IgG 10.17 12.2
906480 Anti fosfolipid IgM 10.17 12.2
906490 Anti Gliadin lgA 10.17 12.2
906500 Anti Gliadin lgG 10.17 12.2
906520 Anti HAV IgG (ELISA) 5.93 7.12
906510 Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 11.27 13.52
906540 Anti HAV IgM (ELISA) 5.93 7.12
906530 Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 11.27 13.52
906550 Anti Hbc IgG (ELISA) 5.93 7.12
906560 Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 11.27 13.52
906580 Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 11.27 13.52
906570 Anti HBc IgM (ELISA) 5.93 7.12
906600 Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 11.27 13.52
906590 Anti Hbe (ELISA) 5.93 7.12
906620 Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 11.27 13.52
906610 Anti HBs (ELISA) 5.93 7.12
906630 Anti HCV (ELISA) 5.93 7.12
906640 Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 11.27 13.52
906650 Anti Hepatit E (HEV) 11.27 13.52
906660 Anti HIV (ELISA) 5.93 7.12
906670 Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) 11.27 13.52
906680 Anti HIV Core 11.27 13.52
906690 Anti HIV Envelope 11.27 13.52
906700 Anti histon antikor 12.71 15.25
906710 Anti insülin antikor 12.71 15.25
906720 Anti Jo-1 9.32 11.18
906730 Anti kardiyolipin lgG 11.44 13.73
906740 Anti kardiyolipin lgM 11.44 13.73
906750 Anti mikrozomal antikor 11.44 13.73
906760 Anti mitokondriyal antikor (AMA) 11.02 13.22
906770 Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil 20.34 24.41
906780 Anti nükleer antikor (ANA) 8.47 10.16
906790 Anti pariyetal antikor (APA) 12.71 15.25
906800 Anti ribozomal P protein 15.25 18.3
906810 Anti rubella IgG (ELISA) 5.93 7.12
906820 Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri) 11.02 13.22
906830 Anti rubella IgM (ELISA) 5.93 7.12
906840 Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri) 11.02 13.22
906850 Anti Scl 70 12.71 15.25
906860 Anti sentromer (IFA) 8.47 10.16
906870 Anti Sm D1 15.25 18.3
906880 Anti tiroglobulin antikor 9.32 11.18
906890 Anti toxoplazma IgA 12.71 15.25
906900 Anti toxoplazma IgG (ELISA) 5.93 7.12
906910 Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri) 11.02 13.22
906920 Anti toxoplazma IgM (ELISA) 5.93 7.12
906930 Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri) 11.02 13.22
906940 Anti trombin 3 antijeni 10.17 12.2
906950 Antifosfolipid antikor 10.17 12.2
906960 Anti-GAD antikoru 16.95 20.34
906970 Anti-HCV (doğrulama dahil) 20.34 24.41
906980 Anti-Jo1 (İmmunoblotting) 17.8 21.36
906990 Anti-Scl 70 (İmmunoblotting) 17.8 21.36
907000 Anti-Sm (İmmunoblotting) 17.8 21.36
907010 Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting) 17.8 21.36
907020 Anti-SSA (İmmunoblotting) 17.8 21.36
907030 Anti-SSB (İmmunoblotting) 17.8 21.36
907040 Borrelia burgdorferi antikor (Western blot) 33.9 40.68
907050 Borrelia burgdorferi IgG 8.47 10.16
907060 Borrelia burgdorferi IgM 8.47 10.16
907070 Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) 2.54 3.05
907080 Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) 7.63 9.16
907090 Brucella tüp aglütinasyonu 6.78 8.14
907100 Candidomannan 38.14 45.77
907110 Chlamydia antijeni (CARD test) 17.8 21.36
907120 Chlamydia pneumonia IgA 12.71 15.25
907130 Chlamydia pneumoniae IgG 11.86 14.23
907140 Chlamydia pneumoniae IgM 11.86 14.23
907150 Chlamydia trachomatis (DFA) 15.25 18.3
907160 Chlamydia trachomatis IgG 11.86 14.23
907170 Chlamydia trachomatis IgM 11.86 14.23
907180 Clostridium difficile toxin-A 16.95 20.34
907190 Clostridium difficile toxin-A ve B 16.95 20.34
907200 CMV antijenemia viral yük (IFA) 122.88 147.46
907210 CMV Early antigen 14.41 17.29
907220 CMV IgG avidite 16.1 19.32
907230 Delta antijeni 8.47 10.16
907240 Delta antikoru 8.47 10.16
907250 Difteri antitoksin 20.34 24.41
907260 E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) 8.47 10.16
907270 EA rozet testi 8.47 10.16
907280 EBV EA 9.32 11.18
907290 EBV EBNA lgG 9.32 11.18
907300 EBV EBNA lgM 9.32 11.18
907310 EBV VCA lgG 9.32 11.18
907320 EBV VCA lgM 9.32 11.18
907330 EHEC toksin 11.86 14.23
907340 Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA) 11.86 14.23
907350 Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı) 14.41 17.29
907360 Entamoeba histolyica antikor (İHA) 14.41 17.29
907370 Enterik adenovirus antijeni 14.41 17.29
907380 E-rozet testi 5.08 6.1
907390 Galaktomannan antijeni 38.14 45.77
907400 Giardia antijeni 15.25 18.3
907410 HBeAg (ELISA) 5.93 7.12
907420 HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri) 11.86 14.23
907430 HBsAg (CARD test) 4.75 5.7
907440 HBsAg (ELISA) 5.34 6.41
907450 HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) 11.86 14.23
907460 HCV (CARD test) 4.75 5.7
907470 HCV (ELISA) 7.12 8.54
907480 HCV (Kemoluminesans veya benzeri) 16.61 19.93
907490 Helicobacter pylori direk antijen 15.25 18.3
907500 Helicobacter pylori IgA (ELISA) 9.32 11.18
907510 Helicobacter pylori IgG (ELISA) 9.32 11.18
907520 Herpes simpleks tip 1 IgG 11.86 14.23
907530 Herpes simpleks tip 1 IgM 11.86 14.23
907540 Herpes simpleks tip 1/2 IgG 11.86 14.23
907550 Herpes simpleks tip 1/2 IgM 11.86 14.23
907560 Herpes simpleks tip 2 IgG 11.86 14.23
907570 Herpes simpleks tip 2 IgM 11.86 14.23
907580 Heterofil antikor deneyi 3.39 4.07
907590 HIV 1/2 (hızlı test) 5.93 7.12
907600 HIV doğrulama (Western-blot) 38.56 46.27
907610 HIV konfirmasyon 16.02 19.22
907620 IgA (Nefelometrik veya türbidimetrik) 8.22 9.86
907630 IgG (Nefelometrik veya türbidimetrik) 8.22 9.86
907640 IgM (Nefelometrik veya türbidimetrik) 8.22 9.86
907650 Indirekt floresan antikor testi (IFAT) 29.66 35.59
907660 İnfluenza virus antijeni (DFA) 15.25 18.3
907670 İnterleukin (Her biri için) 25.42 30.5
907680 Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim) 8.22 9.86
907690 Kabakulak IgG (ELISA) 8.22 9.86
907700 Kabakulak IgM (ELISA) 8.22 9.86
907710 Kızamık lgG 8.22 9.86
907720 Kızamık lgM 9.32 11.18
907730 Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon) 9.32 11.18
907740 Kollajen Tip I C Terminal (CICP) 21.19 25.43
907750 Legionella antijeni (idrar) 33.9 40.68
907760 Legionella pneumophila (DFA) 11.86 14.23
907770 Legionella pneumophila IgG (ELISA) 9.32 11.18
907780 Legionella pneumophila IgM (ELISA) 9.32 11.18
907790 lg G alt sınıfları 55.08 66.1
907800 Listeria aglütinasyonu 2.54 3.05
907810 Liver kidney mikrozomal antikor (IFA) 11.86 14.23
907820 Malaria hızlı test (Labor) 9.32 11.18
907830 Mono test (tam heterofil antikorlar) 2.54 3.05
907840 MPO ANCA 11.86 14.23
907850 Mycoplasma pneumonia (DFA) 15.25 18.3
907860 Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA) 9.32 11.18
907870 Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) 9.32 11.18
907880 p-ANCA (antimiyeloperoksidaz) (ELISA) 9.32 11.18
907890 Parainfluenza virus antijeni (DFA) 15.25 18.3
907900 Parvovirus B19 IgG 11.86 14.23
907910 Parvovirus B19 IgM 11.86 14.23
907920 Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma) 5.08 6.1
907930 Pneumocystis carinii (DFA) 25.42 30.5
907940 Pnömokok antikor 6.78 8.14
907950 PR3 ANCA 15.25 18.3
907970 Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon) 2.54 3.05
907980 Rotavirus antijeni 16.95 20.34
907990 Rubella antikor 7.63 9.16
908000 Rubella IgG avidite 15.25 18.3
908010 S-adezyon molekulleri (herbiri) 20.34 24.41
908020 Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal) 12.71 15.25
30 Seroloji 66.67 80
908030 Sitokin ölçümü (ELISA) (Herbir sitokin için) 15.25 18.3
908040 Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA) 10.17 12.2
908050 Tetanoz antikor 5.93 7.12
908060 Toxoplasma hemaglütinasyon testi 4.24 5.09
908070 Toxoplasma IgG avidite 16.95 20.34
908080 Toxoplasma immünfloresan 7.63 9.16
908090 Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) 10.17 12.2
908100 Varicella zoster virus (VZV) Ig G 10.17 12.2
908110 Varicella zoster virus (VZV) Ig M 10.17 12.2