FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


    TL TL
  SİNTİGRAFİLER    
800930 Adrenal korteks sintigrafisi 80.51 96.61
800620 Akciğer perfüzyon sintigrafisi 35.59 42.71
800630 Akciğer perfüzyon sintigrafisi + venografi 38.14 45.77
800640 Akciğer perfüzyon SPECT 83.05 99.66
800660 Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc-99m aeresol kompleksleri ile) 38.14 45.77
800670 Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile) 38.14 45.77
800650 Akciğer ventilasyon Sintigrafisi (Xe-133 ile) 53.39 64.07
800870 Artrosintigrafi 33.9 40.68
800700 Beyin FDG çalışması (gamma kamera ile) 296.61 355.93
800680 Beyin perfüzyon SPECT 199.15 238.98
800690 Beyin PET 406.78 488.14
800710 Beyin Sintigrafisi 63.56 76.27
801090 Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz) 136.44 163.73
801080 C-14 ile üre nefes testi 33.05 39.66
801220 Dalak sekestrasyonu çalışması 50.85 61.02
801230 Eritrosit yaşam süresi 50.85 61.02
801240 Eritrosit/ plazma/ total kan volümü tayini 35.59 42.71
801250 Ferrokinetik çalışma 35.59 42.71
801340 Ga-67 tüm vücut tarama (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) 142.37 170.84
800990 Gastrointestinal kanama yerinin saptanması 29.66 35.59
801000 Gastrointestinal şant analizi 24.58 29.5
801010 Gastroözafagial reflü çalışması 23.73 28.48
801120 GFR ölçümü (görüntüsüz) 63.56 76.27
801260 Hepatik arter perfüzyon sintigrafisi 19.49 23.39
801020 Hepatobiliyer sintigrafi 48.31 57.97
801350 I-131 tüm vücut tarama (Bütün vücut ve/veya bölgesel) 148.31 177.97
801360 In-111 Octreotid ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) 142.37 170.84
801370 İntraoperatuar gama probe uygulaması 88.98 106.78
800760 İstirahat MUGA 50.85 61.02
801190 İşaretli lökosit sintigrafisi 112.71 135.25
801130 İyodohipüran ile böbrek sintigrafisi 127.12 152.54
801270 Kan havuzu SPECT 19.49 23.39
801140 Kaptopril renogram (çift çalışma) 169.49 203.39
801030 Karaciğer dalak sintigrafisi 28.81 34.57
801280 Kemik iliği sintigrafisi 35.59 42.71
800900 Kemik SPECT 100.85 121.02
801290 Lenfosintigrafi 35.59 42.71
801040 Meckel divertikülü sintigrafisi 17.8 21.36
801380 MIBG sintigrafisi (I-131 ile) (Bütün vücut ve/veya bölgesel) 139.83 167.8
801050 Mide boşalma zamanı çalışması 28.81 34.57
800780 Miyokard infarkt sintigrafisi Pirofosfat ile 12.71 15.25
800800 Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile 67.8 81.36
800810 Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tl-201 ile 76.27 91.52
800830 Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile 173.81 208.57
800750 Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tl-201 ile 173.73 208.48
800840 Miyokard PET 355.93 427.12
800770 MUGA SPECT 58.47 70.16
801060 Özefagus transit zamanı ve motilite çalışması 12.46 14.95
800940 Paratiroid sintigrafisi 80.51 96.61
800920 Perklorat kovma testi 15.25 18.3
801400 Radyoimmun sintigrafi (hertürlü) (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) bütün sistem ve organlar için 88.98 106.78
800850 Radyonüklid anjiyografi ve şant analizi 27.97 33.56
801150 Radyonüklid sistografi (direk) 17.8 21.36
801160 Radyonüklid sistografi (indirek) 17.8 21.36
801170 Renal kortikal sintigrafi 26.69 32.03
801110 Renal Kortikal SPECT (DMSA) 100.85 121.02
801300 Schilling testi 19.49 23.39
801310 Selektif dalak sintigrafisi 19.49 23.39
801410 Sentinel lenf nodu sintigrafisi 38.14 45.77
19 Sintigrafiler 125 150
801420 Sintimammografi (Bölgesel ve /veya SPECT 38.14 45.77
800720 Sisternografi (In-111 DTPA ile) 53.39 64.07
800730 Sisternografi (Tc-99m kompleksleri ile) 63.56 76.27
800860 Stres MUGA 105.93 127.12
801200 Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama 97.46 116.95
801390 Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) 127.12 152.54
801210 Tc-99m nanokolloid sintigrafisi 38.14 45.77
801330 Tc-99m V DMSA tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) 38.14 45.77
801180 Testis sintigrafisi 17.8 21.36
800950 Tiroid sintigrafisi 18.64 22.37
800970 Tiroid uptake çalışması (I-131 ile) 15.25 18.3
800960 Tiroid uptake çalışması (Tc-99m perteknetat ile) 15.25 18.3
800980 Tiroid uptake testi 15.25 18.3
801430 Tl-201 ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) 156.78 188.14
801320 Trombosit yaşam süresi ve sekestrasyonu 50.85 61.02
801070 Tükrük bezleri çalışması 30.51 36.61
800890 Tüm vücut kemik sintigrafisi 47.46 56.95
801450 Tümör FDG çalışması (gamma kamera ile) 203.39 244.07
801440 Tümör FDG PET 406.78 488.14
800880 Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi 29.66 35.59
800740 Ventriküler sıvı kaçağı ve şant analizi 50.85 61.02

    TL TL
  SÜREKLİ İLAÇ    
45 Sürekli ilaç 583.33 700

    TL TL
  TIBBİ MALZEME    
51 Tıbbi Malzeme 141.67 170

    TL TL
  TOMOGRAFİ    
804110 BT eşliğinde girişimsel tetkik 76.27 91.52
804120 BT perfüzyon çalışmaları 59.32 71.18
804130 BT sanal endoskopi 76.27 91.52
803870 BT, 3 boyutlu görüntüleme 59.32 71.18
803890 BT, abdomen, alt 59.32 71.18
803880 BT, angiografi, tek anaktomik bölge için 59.32 71.18
803910 BT, beyin 59.32 71.18
803900 BT, beyin (aksiyel+koronal) 80.51 96.61
803920 BT, boyun 59.32 71.18
803930 BT, dental tomografi 59.32 71.18
804140 BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme 76.27 91.52
803940 BT, extremite (20-50cm bölge) 59.32 71.18
803950 BT, hava veya opaklı sisternografi 59.32 71.18
803960 BT, hipofiz 59.32 71.18
803970 BT, kantitatif tomografi (kals.skor., BTBMD gibi) 59.32 71.18
803980 BT, larenks 59.32 71.18
803990 BT, maksillofasial tomografi, aksiyel 59.32 71.18
804000 BT, maksillofasial tomografi, koronal 59.32 71.18
804010 BT, nazofarinks 59.32 71.18
804020 BT, orbita 59.32 71.18
804030 BT, paranazal sinüs 59.32 71.18
804040 BT, radyoterapi planlaması için tomog. 46.61 55.93
804050 BT, tempomandibular eklem 72.03 86.44
804060 BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem 59.32 71.18
804080 BT, tomografi, diğer 59.32 71.18
804070 BT, toraks 59.32 71.18
804090 BT, üst abdomen 59.32 71.18
804100 BT, vertebra (4 adet) 59.32 71.18
804150 BT, yüksek rezolusyonlu akciğer 59.32 71.18
804160 BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar 59.32 71.18
26 Tomografi 75 90

    TL TL
  USG    
803310 3-Boyutlu ultrasonografi 38.98 46.78
803570 Abdomen US, tüm 23.73 28.48
803590 Abdomen US, üst 15.25 18.3
803320 Boyun US 14.41 17.29
803340 Eklem US ( tek taraf) 7.63 9.16
803350 Endoskopik US 44.07 52.88
803360 Follikülometri (transabdominal follikülometri ) 23.73 28.48
803370 Follikülometri (transvajinal follikülometri ) 23.73 28.48
803390 Hepatobilier US 10.17 12.2
803400 IVUS (intravasküler ultrasonografi) 63.56 76.27
803410 İntroperatif US 29.66 35.59
803420 Kalça eklemi US ( tek taraf ) 8.47 10.16
803380 Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için) 38.14 45.77
803430 Meme US (bilateral) 15.25 18.3
803440 Meme US (unilateral) 7.63 9.16
803450 Obstetrik US 15.25 18.3
803460 Orbita US (bilateral ) (A veya B mod) 15.25 18.3
803470 Parotis bezi US 7.63 9.16
803480 Renal US 10.17 12.2
803330 Renal US, dinamik 24.58 29.5
803490 Skrotal US 11.86 14.23
803500 Submandibuler bez US 7.63 9.16
803560 Suprapubik pelvik US 15.25 18.3
803510 Tiroid US 14.41 17.29
803520 Toraks US 11.86 14.23
803530 Transfontanel US 11.86 14.23
803540 Transrektal US 19.49 23.39
803550 Transvajinal US 15.25 18.3
27 Usg 41.67 50
803580 Üriner sistem US 15.25 18.3
803600 Yüzeyel doku US 15.25 18.3