FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


  • S.1
  • S.2
  • S.3
    TL TL
  ANESTEZİ    
550410 Aksiller pleksus sinir bloğu 59.32 71.18
6 Anestezi 125 150
550130 Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 711.86 854.23
550140 Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 444.92 533.9
550150 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 266.95 320.34
550160 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 124.58 149.5
550170 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 71.19 85.43
550180 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 44.49 53.39
550190 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 29.66 35.59
550010 Anestezi öncesi muayene 12.46 14.95
550970 Anuloplasti RFT 207.63 249.16
550020 Apne testi 118.64 142.37
550350 Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 88.98 106.78
550260 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149 35.59 42.71
550250 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299 53.39 64.07
550210 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999 533.9 640.68
550240 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499 85.59 102.71
550230 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899 148.31 177.97
550220 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999 320.34 384.41
550200 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi puan 3000-5000 830.51 996.61
551250 BİS Monitorizasyonu 11.86 14.23
550690 Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 118.64 142.37
550420 Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 17.8 21.36
550430 Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 17.8 21.36
550360 Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 17.8 21.36
550030 Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 14.83 17.8
550040 Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi 11.86 14.23
550750 Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) 177.97 213.56
551260 Epidural blok (kontinu) 118.64 142.37
550760 Epidural kan/serum yaması 59.32 71.18
551270 Epidural/ Spinal diferansiyel blok 118.64 142.37
551120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 177.97 213.56
550980 Faset Eklem (tek) RFT 148.31 177.97
550370 Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 44.49 53.39
550440 Faset median sinir (tek) bloğu 29.66 35.59
550450 Fasial sinir sinir bloğu 44.49 53.39
550460 Femoral sinir üçlü blok 44.49 53.39
550470 Gasser ganglion sinir bloğu 118.64 142.37
551280 Gastrik intramukozal pH, tonometri 17.8 21.36
550480 Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu 59.32 71.18
550990 Glossofaringeal RFT 207.63 249.16
550490 Greater ve lesser oksipital sinir bloğu 29.66 35.59
551290 Günlük yatan hasta ağrı takibi 11.86 14.23
550050 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. 29.66 35.59
550840 Hipofiz adenolizisi 237.29 284.75
551300 IV. Lidokain testi 11.86 14.23
550500 İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) 8.9 10.68
550510 İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) 8.9 10.68
550520 İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 44.49 53.39
550700 İmpar ganglion sinir bloğu 88.98 106.78
    TL TL
  ANESTEZİ    
551150 İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 177.97 213.56
551160 İmplantasyon spinal-epidural 177.97 213.56
550530 İnterkostal (tek) sinir bloğu 17.8 21.36
550540 İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu 8.9 10.68
550550 İnterskalen sinir bloğu 59.32 71.18
551310 İntraplevral kateter (kontinu blok) 88.98 106.78
551320 İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 44.49 53.39
550060 İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 35.59 42.71
550070 Kardiyopulmoner ressüsitasyon 118.64 142.37
550770 Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) 103.81 124.57
551330 Kontinu perineural opiat analjezisi 35.59 42.71
550080 Laringeal maske uygulaması 20.76 24.91
550560 Laringeal sup/rek sinir bloğu 44.49 53.39
550570 Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 29.66 35.59
551130 Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 177.97 213.56
550780 Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter 88.98 106.78
550580 Maksiller/mandibüler sinir bloğu 29.66 35.59
550090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 59.32 71.18
550100 Muayene anestezisi, ameliyathanede 29.66 35.59
550110 Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 17.8 21.36
550120 Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 11.86 14.23
550930 Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu 177.97 213.56
550860 Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu 177.97 213.56
550870 Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu 148.31 177.97
550940 Nörolitik ganglion impar sinir bloğu 148.31 177.97
550880 Nörolitik interkostal , tek seviye sinir bloğu 44.49 53.39
550890 Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye 17.8 21.36
550920 Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu 74.15 88.98
550950 Nörolitik periferik sinir , tek sinir bloğu 44.49 53.39
550960 Nörolitik Splanknik sinir bloğu 177.97 213.56
550910 Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu 74.15 88.98
551170 Nörostimülatör elektronik analiz/programlama 11.86 14.23
551180 Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 88.98 106.78
551190 Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 207.63 249.16
551000 Nükleoplasti RFT 207.63 249.16
550590 Paraservikal (tek) sinir bloğu 44.49 53.39
551010 Paravertebral lumbar RFT 148.31 177.97
551020 Paravertebral torakal RFT 148.31 177.97
550710 Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu 44.49 53.39
551200 Periferik sinir elektrod implantasyonu 207.63 249.16
551210 Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma 59.32 71.18
551030 Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT 148.31 177.97
551040 Perkütan intradiskal RFT 148.31 177.97
551220 Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 207.63 249.16
550600 Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 29.66 35.59
551050 PİRFT intradiskal 148.31 177.97
551230 Pompa/port programlama/doldurma 11.86 14.23
551240 Port/pompa revizyon/çıkartılma 88.98 106.78
550380 Proloterapi 88.98 106.78
550610 Pudental sinir bloğu 29.66 35.59
    TL TL
  ANESTEZİ    
550620 Radial/ulnar/medial sinir bloğu 29.66 35.59
551060 RFT Nörotomi 148.31 177.97
550630 Sakral / koksigeal sinir bloğu 29.66 35.59
551070 Sakroiliak eklem (tek) RFT 118.64 142.37
550390 Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 44.49 53.39
551340 SEDO-analjezi 16.95 20.34
550640 Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu 44.49 53.39
551080 Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) 148.31 177.97
550650 Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu 59.32 71.18
550790 Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 100.85 121.02
551140 Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 177.97 213.56
550720 Sfenopalatin ganglion sinir bloğu 88.98 106.78
550660 Siyatik sinir bloğu 44.49 53.39
551090 Spenopalatin ganglion RFT 177.97 213.56
550800 Spinal blok, kateter + port/pompa implantı 177.97 213.56
550730 Splanknik blok 118.64 142.37
551100 Stellat ganglion RFT 148.31 177.97
550740 Stellat ganglion sinir bloğu 44.49 53.39
550810 Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok 44.49 53.39
550820 Subaraknoid kateter 88.98 106.78
550850 Subaraknoid nörolitik sinir bloğu 118.64 142.37
550670 Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 29.66 35.59
550680 Supraskapuler sinir bloğu 29.66 35.59
550400 Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu 8.9 10.68
550830 Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 100.85 121.02
551110 Trigeminal/gasser ganglion RFT 177.97 213.56
550900 Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu 118.64 142.37
  ANESTEZİ VE ÖZEL İLAÇ TETKİKİ    
56 Anestezi ve Özel İlaç Tetkiki 83.33 100

    TL TL
  ANGİOGRAFİ    
802510 Amytal Testi (VADA) 135.59 162.71
36 Angiografi 333.33 400
802350 Aorto-femoro-popliteal arteriografi 135.59 162.71
802370 Aortografi, abdominal 135.59 162.71
802360 Aortografi, torakal 135.59 162.71
802520 Arkus aortografi 135.59 162.71
802380 Coliak anjiografi ve arteriel portografi 161.02 193.22
802530 Çift taraflı selektif karotid anjiografi 207.63 249.16
802540 Femoral yolla 4 sistem selektif serebral anjio 266.95 320.34
802390 İki taraflı selektif renal anjiografi 161.02 193.22
802400 İnferior mesenterik anjiografi 135.59 162.71
802410 İntraarteriel D.S.A. 135.59 162.71
802420 İntravenoz D.S.A. 135.59 162.71
802550 Orbital flebografi 93.22 111.86
802430 Pelvik arteriografi 135.59 162.71
802560 Petrozal sinüs kan örneklemesi 161.02 193.22
802440 Pulmoner Anjiografi 84.75 101.7
802570 Selektif vertebral anjiografi 207.63 249.16
802580 Spinal anjiografik tarama 266.95 320.34
802450 Superior mesenterik angiografi 135.59 162.71
802460 Tek taraflı brakial arteriografi 135.59 162.71
802470 Tek taraflı femoro-popliteal arteriografi 135.59 162.71
802590 Tek taraflı selektif karotid anjiografi 135.59 162.71
802480 Tek taraflı selektif renal anjiografi 135.59 162.71
802490 Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi 135.59 162.71
802500 Transplant renal anjiografi 135.59 162.71

    TL TL
  ASİSTAN    
47 Asistan 58.33 70