FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


 • S.1
 • S.2
 • S.3
 • S.4
    TL TL
  AYAKTA TEDAVİ    
700540 24 saat EKG kaydı (Holter) 59.32 71.18
704830 Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans) 59.32 71.18
704820 Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans) 59.32 71.18
704850 Aferez, donör plazma aferezi (1 seans) 59.32 71.18
704810 Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans) 59.32 71.18
704940 Aferez, Fotoferezis (1 seans) 88.98 106.78
704860 Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı 29.66 35.59
704870 Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) 88.98 106.78
704880 Aferez, Lipid ( kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) 88.98 106.78
704840 Aferez, lökosit (1 seans) 59.32 71.18
704890 Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans) 88.98 106.78
704900 Aferez, Terapötik eritrositaferez (1 seans) 88.98 106.78
704910 Aferez, Terapötik lökaferez (1 seans) 88.98 106.78
704920 Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans) 88.98 106.78
704930 Aferez, Terapötik trombositaferez (1 seans) 88.98 106.78
700010 Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi 11.86 14.23
700470 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 53.39 64.07
700480 Ankle-Branchial İndeksi (ABİ) 14.83 17.8
530010 Anne sütü sağılması 0.59 0.71
530020 Apse veya hematom drenajı, derin 88.98 106.78
530030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel 29.66 35.59
530590 Arter kateterizasyonu 53.39 64.07
530600 Arter ponksiyonu 8.9 10.68
701070 A-V shunt tayini 8.9 10.68
4 Ayakta tedavi 833.33 1,000.00
530060 Biyopsi, cerrahi, derin 88.98 106.78
700020 Botilinum toksin enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) 50.42 60.5
701080 Bronkoalveoler lavaj 44.49 53.39
701090 Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi 14.83 17.8
701100 Buhar tedavisi 4.15 4.98
704650 CD 34 seleksiyon işlemi 177.97 213.56
701110 COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri 14.83 17.8
704660 Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük) 47.46 56.95
530080 Damar yolu açılması 4.75 5.7
700030 Deri lezyonlarının küretajı 11.86 14.23
700040 Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini 8.9 10.68
700050 Deri prick testi (herbiri) 5.93 7.12
700070 Deri ve mukoza smearleri 11.86 14.23
700060 Deri ve mukozada mantar aranması 5.93 7.12
700080 Deri yama testi (herbiri) 4.75 5.7
700090 Dermatolojik banyo tedavi (seans başına) (ilaç hariç) 11.86 14.23
700100 Dermatoskopi 11.86 14.23
700110 Dermatoskopi, bilgisayarlı 29.66 35.59
704670 Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı) 20.76 24.91
530090 Diyabetli hasta eğitimi 1.78 2.14
700120 Dolgu maddeleri enjeksiyonu, her 1cc için (dolgu maddesi hariç) 59.32 71.18
701120 Eforlu solunum testi 29.66 35.59
701130 Egzersiz testi (6 dakika) 29.66 35.59
700430 Elektriksel kardiyoversiyon 29.66 35.59
700130 Elektroepilasyon cm2 başına 5.93 7.12
    TL TL
  AYAKTA TEDAVİ    
700490 Elektrokardiyogram, evde çekim 14.24 17.09
700140 Elektrokoterizasyon, çapı 1cm’den küçük lezyon 17.8 21.36
700150 Elektrokoterizasyon, çapı 1cm'den büyük lezyon 35.59 42.71
700400 Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi 177.97 213.56
530110 Enteral hiperalimantasyon takibi 11.86 14.23
700570 Event recorder (gün başına) 5.93 7.12
700160 Fotodinamik tedavi (ilaç hariç, seansı) 59.32 71.18
700170 Fotokemoterapi (PUVA), genel, seansı 14.83 17.8
700180 Fotokemoterapi (PUVA), lokal, seansı 8.9 10.68
530120 Fototerapi (4 saatlik seansı) 8.9 10.68
700190 Fototerapi (dbUVB), genel, seansı 8.9 10.68
700560 Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV) 14.83 17.8
701140 Göğüs içi basınç ölçülmesi 8.9 10.68
530130 Hastanın mekanikventilatöre bağlanması 29.66 35.59
700550 Head-up tilt test 59.32 71.18
701150 Helyum diffüzyonlu solunum testi 44.49 53.39
530610 Hemodializ için kateter yerleştirme 59.32 71.18
704240 Hemoperfüzyon 47.46 56.95
530620 Hood içi oksijen ölçümü 4.75 5.7
530140 IM enjeksiyon 1.78 2.14
530150 IV enjeksiyon 2.37 2.84
700200 İlaç ve gıdalarla provakasyon testi (herbiri) 17.8 21.36
704680 İmmünoadsorbsiyon (seansı) 71.19 85.43
704690 İnfüzyon kemoterapisi (günlük) 35.59 42.71
704360 İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu 14.83 17.8
704370 İntrakaviter kemo veya immünoterapi 29.66 35.59
704700 İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı) 35.59 42.71
700210 İntralezyonel enjeksiyon 8.9 10.68
704710 İntratekal tedavi (seansı) 44.49 53.39
530160 İntravenöz ilaç infüzyonu 8.9 10.68
530650 İntravenöz port yerleştirilmesi 88.98 106.78
701160 İnvitro Bazofil Degranülasyon testi 44.49 53.39
700220 İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için) 8.9 10.68
704250 İzole ultrafiltrasyon 41.53 49.84
700410 Jobbst uygulaması (her seans) 5.93 7.12
530660 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması 44.49 53.39
530670 Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi 148.31 177.97
700580 Kalp pili veya ICD kontrolü 23.73 28.48
530170 Kan gazları kontrolü ve takibi 12.71 15.25
530180 Kan veya ürünleri transfüzyonu 8.9 10.68
700230 Karanlık saha testi (spiroket aranması) 4.15 4.98
700530 Kardiyovasküler stress test 41.53 49.84
700420 Kardiyoversiyon 29.66 35.59
530680 Kateter pansumanı ve bakımı 5.93 7.12
530690 Kateter revizyonu ve/veya değişimi 88.98 106.78
704720 Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi 23.73 28.48
704750 Kemik iliği imprint değerlendirilmesi 17.8 21.36
530190 Kesi sütürasyonu, büyük 88.98 106.78
530200 Kesi sütürasyonu, küçük 29.66 35.59
530210 Kesi sütürasyonu, orta 59.32 71.18
    TL TL
  AYAKTA TEDAVİ    
700240 Kimyasal koterizasyon 11.86 14.23
700250 Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) bölgesel (seansı) 11.86 14.23
700260 Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) tüm yüz (seansı) 23.73 28.48
530220 Kist ponksiyonu 23.73 28.48
530230 Kist/benign tümör çıkarılması, büyük 88.98 106.78
530240 Kist/benign tümör çıkarılması, küçük 29.66 35.59
530250 Kist/benign tümör çıkarılması, orta 59.32 71.18
700270 Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon başına 11.86 14.23
700280 Kriyoterapi, malign lezyonlar, lezyon başına 14.83 17.8
700290 Kültür, fungal izolasyon (herbir bölge) 11.86 14.23
530260 Lavman 8.9 10.68
704760 Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu 29.66 35.59
530270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 88.98 106.78
530280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 23.73 28.48
530290 Lokal anestezi 8.9 10.68
530300 Lomber ponksiyon 29.66 35.59
530310 Mesane sonda uygulaması 8.9 10.68
530320 Mide yıkama 17.8 21.36
700350 Minimal eritem dozu tayini 4.15 4.98
530330 Monitorizasyon, günlük 17.8 21.36
530700 Nazal CPAP uygulaması 11.86 14.23
530340 Nazogastrik sonda uygulaması 11.86 14.23
530350 Nebülazatör ile ilaç uygulaması 8.9 10.68
700450 NİKAH + SaO2 47.46 56.95
700460 NİKAH + SaO2 + ET CO2 47.46 56.95
700440 Noninvaziv Kardiyak Hemodinami 41.53 49.84
530360 Oksijen inhalasyon tedavi seansı 1.19 1.43
530380 Parasentez 29.66 35.59
700360 Paterji testi 4.15 4.98
704770 Periferik kan yayması değerlendirilmesi 5.08 6.1
530720 Periton dializi için kateter yerleştirme 59.32 71.18
704260 Periton dializi takibi 8.9 10.68
530730 Perkütan silastik kateterizasyonu 17.8 21.36
701170 Plerodezis 23.73 28.48
701180 Plevra boşluğunun lavajı 23.73 28.48
701190 Plevral drenaj, pleurocan ile 35.59 42.71
701200 PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi 2.97 3.56
621350 Prostat masajı (seans) 5.93 7.12
701210 Provakasyonlu solunum testleri 29.66 35.59
530790 Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 88.98 106.78
530740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven 44.49 53.39
530750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven 59.32 71.18
530760 Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven 29.66 35.59
701220 Solunum fonksiyon testleri 23.73 28.48
701230 Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi 29.66 35.59
704780 Steril ünitede bakım hizmeti (günlük) 59.32 71.18
530770 Subclavian katater takılması, cerrahi yöntemle 88.98 106.78
530390 Subkutan enjeksiyon 2.37 2.84
530400 Sünnet 67.8 81.36
704290 Sürekli hemodiafiltrasyon tedavisi 59.32 71.18
    TL TL
  AYAKTA TEDAVİ    
530410 Sütür alınması 5.93 7.12
530780 Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi 88.98 106.78
700520 Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez) 14.83 17.8
700500 Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez) 14.83 17.8
700510 Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat) 59.32 71.18
704790 Terapötik flebotomi (seansı) 11.86 14.23
530420 Torasentez 29.66 35.59
530430 Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 23.73 28.48
530440 Transkutanöz pCO2 ölçümü 17.8 21.36
530450 Transkutanöz pO2 ölçümü 17.8 21.36
530460 Transkütan pO2 takibi 1.19 1.43
700370 Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar 11.86 14.23
700380 Trikogram (herbiri) 8.9 10.68
704800 Turnike testi 2.97 3.56
530470 Uyarı ve baskılama testleri 11.86 14.23
701240 Van Sykle CO2 5.93 7.12
530480 Vena seksiyonu (Cut-down) 59.32 71.18
530490 Ventilatör ile takip 44.49 53.39
700390 Wood ışığı muayenesi 4.15 4.98
530500 Yanık debridman ve pansumanı, büyük 118.64 142.37
530510 Yanık debridman ve pansumanı, küçük 37.97 45.56
530520 Yanık debridman ve pansumanı, orta 63.47 76.16
530530 Yanık pansumanı, büyük 25.51 30.61
530540 Yanık pansumanı, küçük 4.75 5.7
530550 Yanık pansumanı, orta 12.46 14.95
530560 Yara debridmanı, büyük 37.97 45.56
530570 Yara pansumanı, büyük 8.9 10.68
530580 Yara pansumanı, küçük 4.15 4.98

 • S 1
 • S 2
 • S 3
 • S 4
 • S 5
 • S 6
 • S 7
 • S 8
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D 25.42 30.5
900020 1,4-Delta androstenedion 8.22 9.86
900100 11-Deoksikortizol 8.22 9.86
900110 17-Hidroksikortikoidler (HPLC) 38.14 45.77
900120 17-Hidroksiprogesteron 8.22 9.86
900030 2,3-difosfogliserik asit 10.17 12.2
900130 25-Hidroksi Vitamin D 25.42 30.5
900040 3-alfa Androstenedion glukuronid 2.54 3.05
901630 5 Hidroksitriptamin (seratonin) 21.19 25.43
900070 5' Nükleotidaz 8.22 9.86
900050 5' Pridimidin nükleotidaz 3.39 4.07
900060 5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol 5.08 6.1
900080 6-Keto prostaglandin F1 20.34 24.41
900090 7-Dehidrokolesterol (GC/MS) 15.25 18.3
900140 ACTH stimülasyon testi 27.12 32.54
900160 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) 10.17 12.2
900170 Adenozin nükleotid fosforilaz 7.63 9.16
900180 Adrenokortikotropik hormon (ACTH) 10.17 12.2
900190 Aerotolerans test 33.9 40.68
900200 Alanin aminotransferaz (ALT) 1.69 2.03
900210 Albümin 1.69 2.03
900220 Aldolaz 2.54 3.05
900230 Aldosteron 15 18
900240 Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP) 21.19 25.43
900250 Alfa- feto protein (AFP) 13.05 15.66
900260 Alfa- fukozidaz 20.34 24.41
900270 Alfa- galaktozidaz 20.34 24.41
900280 Alfa- glukozidaz 20.34 24.41
900290 Alfa- hCG 5.08 6.1
900300 Alfa- subunit 11.86 14.23
900310 Alfa-1 antitripsin 8.22 9.86
900320 Alfa-1 asitglikoprotein 8.22 9.86
900330 Alfa-1 mikroglobulin 10.17 12.2
900340 Alkalen fosfataz 1.69 2.03
900350 Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik) 25.42 30.5
900360 Alkalen fosfataz izoenzimleri 21.19 25.43
900370 Amilaz 2.54 3.05
900380 Amino asit (florometrik) herbiri 2.12 2.54
900390 Aminoasit (serum ve vücut sıvıları, HPLC) 3.39 4.07
900150 Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS 42.37 50.84
900400 Amniyon sıvısı hücre kültürü 25.42 30.5
900410 Amonyak (NH3) 5.08 6.1
900420 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA 15.25 18.3
900430 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG 15.25 18.3
900440 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM 15.25 18.3
900450 Anti diuretik hormon (ADH) 10.17 12.2
900460 Anti glomerul bazal membran 11.86 14.23
900470 Anti hemofilik globulin (AHG) 4.24 5.09
900480 Anti TPO 8.47 10.16
900490 Apolipoprotein A alt grupları (her biri) 8.22 9.86
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
900500 Apolipoprotein B alt grupları (her biri) 8.22 9.86
900510 Aril sülfataz A 20.34 24.41
900520 Asit beta galaktosidaz 20.34 24.41
900530 Asit esteraz 2.54 3.05
900540 Asit fosfataz 5.08 6.1
900550 Asit seramidaz 25.42 30.5
900560 ASO (Lateks aglutinasyon) 2.12 2.54
900570 ASO (nefelometrik veya turbidimetrik) 8.22 9.86
900580 Aspartat transaminaz (AST) 1.69 2.03
900590 Bakır (dokuda) 10.17 12.2
900600 Bakır (serum ve vücut sıvılarında) 10.17 12.2
900610 Bence-Jones proteini 2.54 3.05
900620 Beta-2 mikroglobulin 9.32 11.18
900630 Beta-galaktosidaz 20.34 24.41
900640 Beta-glukosidaz 20.34 24.41
900650 Beta-hCG 8.47 10.16
900660 Beta-hidroksi bütirat 4.24 5.09
900670 Beyaz küre sayımı 1.69 2.03
900680 BH 4 yükleme testi 4.24 5.09
900690 Bilirubin (total,direkt) 1.69 2.03
900700 Biotinidaz aktivitesi 2.12 2.54
32 Biyokimya-Parazitoloji 100 120
900710 BOS İmmunelektroforez 42.37 50.84
900720 Böbrek taşı analizi 5.08 6.1
900730 Branching enzim aktivite tayini 20.34 24.41
900740 Büyüme hormonu 8.47 10.16
900750 C peptit 8.22 9.86
900760 C1 esteraz inhibitörü 8.22 9.86
900770 C13-üre nefes testi 29.66 35.59
900780 C3c 8.22 9.86
900790 C4 8.22 9.86
900800 C5a aktivitesi 5.08 6.1
900810 CA-125 11.86 14.23
900820 CA-15-3 11.86 14.23
900830 CA-19-9 11.86 14.23
900840 CA-72-4 8.22 9.86
900850 Cephalin cholesterol 2.12 2.54
900860 CH 50 Kompleman aktivitesi 4.24 5.09
900870 Cholecystokinin 22.88 27.46
900880 CK-MB 7.71 9.25
900890 CRP 2.97 3.56
900900 CRP 6.78 8.14
900910 Cyclic-AMP (c-AMP) 8.22 9.86
900920 Cyclic-GMP (c-GMP) 8.22 9.86
900930 Cyclosporin A 25.42 30.5
900940 Cytokeratin 21 12.71 15.25
900950 Çinko (dokuda) 10.17 12.2
900960 Çinko (serum ve vücut sıvılarında) 10.17 12.2
900970 Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)) 45.76 54.91
900980 Debranching enzim aktivite tayini 20.34 24.41
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
900990 Dehidroepiandrosteron 10.17 12.2
901000 Dehidroepiandrosteron sulfat 8.22 9.86
901010 Dehidrotestosteron (DHT) 15.25 18.3
901060 Deksametazon supresyon testi 12.71 15.25
901020 Demir (serum) 2.54 3.05
901030 Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda) 2.12 2.54
901040 Demir bağlama kapasitesi 2.54 3.05
901050 Deoksipiridinolin (DPD) (idrar) 25.42 30.5
901070 Dışkıda hHb (monoklonal) 8.47 10.16
901080 Diepoksi butazon (DEB) testi 25.42 30.5
901090 Doku laktik dehidrogenaz 15.25 18.3
901100 Doku transglutaminaz Ig A 12.71 15.25
901110 Doku transglutaminaz Ig G 12.71 15.25
901120 Down sendrom1 (PAPP-A+Serbest beta HCG) 21.19 25.43
901130 D-xylose 3.39 4.07
901140 Elastin 3.81 4.57
901150 Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS) 20.34 24.41
901160 Estradiol 8.22 9.86
901170 Estriol (E3) 8.22 9.86
901180 Etanol 15.25 18.3
901190 Etanol jel testi 2.54 3.05
901200 Ethosuximide 8.22 9.86
901210 Fenilanin yükleme testi 12.71 15.25
901220 Ferritin 8.22 9.86
901230 Fitanik asit analizi (GC/MS) 15.25 18.3
901240 Folat 8.22 9.86
901250 Fosfolipid 2.12 2.54
901260 Fosfor (P) 2.12 2.54
901270 Fruktozamin 4.24 5.09
901280 FSH 8.47 10.16
901290 Fumaril asetoasetaz 20.34 24.41
901300 Gaita steatokrit 2.12 2.54
901310 Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik) 2.54 3.05
901320 Gaitada pH 1.27 1.52
901330 Gaitada sindirim durumu 2.54 3.05
901340 Gaitada sterkobilin aranması 4.24 5.09
901350 Gaitada şeker kromotografisi (her biri) 2.54 3.05
901360 Gaitada yağ tayini (24 saatlik) 4.24 5.09
901370 Galaktoz 5.08 6.1
901380 Gama naphtil c-butirat esteraz 5.08 6.1
901390 Gamma glutamil transferaz (GGT) 2.12 2.54
901400 Gastrin 8.22 9.86
901410 Gebelik özel proteini 2.54 3.05
901420 Gebelik testi (idrarda) 5.08 6.1
901430 Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri 7.63 9.16
901440 Glikojen (lökosit veya karaciğer) 20.34 24.41
901460 Glikozile hemoglobin (Hb A1C) 7.63 9.16
901450 Glikozile hemoglobin (Hb A1C) HPLC ile 16.95 20.34
901470 Glukagon 5.08 6.1
901480 Glukagon testi 25.42 30.5
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
901490 Gluko test (Hastabaşı, glukometrik) 2.12 2.54
901500 Glukoz 1.53 1.84
901510 Glukoz 6-fosfat dehidrogenez 4.24 5.09
901520 Glukoz Tolerans testi 15.25 18.3
901530 Glukoz-6-fosfataz 12.71 15.25
901540 Glukoz-STH testi 20.34 24.41
901550 Haptoglobin 8.22 9.86
901560 HbA2 5.08 6.1
901570 hCG testi 5.93 7.12
901580 HDL kolesterol 2.12 2.54
901590 Hekzosaminidaz A 20.34 24.41
901600 Hematokrit (manuel) 0.85 1.02
901610 Hemoglobin (idrarda) 2.54 3.05
901620 Hemogram 3.56 4.27
901640 Hidroksipirolin 16.95 20.34
901650 High resolution boyama tekniği 20.34 24.41
901660 High resolution protein elektroforezi 16.95 20.34
901670 Histamin 5.93 7.12
901680 Homosistein 29.66 35.59
901690 Human plasental laktojen 7.63 9.16
901700 Hücre sayımı (vücut sıvıları) 1.69 2.03
901710 Ig D 9.32 11.18
901720 IgG indexi 16.95 20.34
901730 İdrar mikroskobisi 2.37 2.84
901740 İdrar ozmolaritesi 2.97 3.56
901750 İdrar tetkiki (Strip ile) 1.19 1.43
901760 İdrar tetkiki (Strip ile, otomatik) 1.78 2.14
901780 İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi) 6.78 8.14
901770 İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı) 4.15 4.98
901790 İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik, HPLC) (Her bir ilaç için) 21.19 25.43
901800 İmmün kompleks (her biri) 15.25 18.3
901810 İmmün yetmezlik paneli 55.08 66.1
901820 İmmünofiksasyon elektroforezi 33.9 40.68
901830 İnhibin A 21.19 25.43
901840 İnsülin 5.08 6.1
901850 İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3 12.71 15.25
901860 İnsülin-ACTH-kortizol testi 46.61 55.93
901870 İnsülin-STH testi 29.66 35.59
901880 İyonize kalsiyum 2.54 3.05
901890 İyot (idrarda) 11.86 14.23
901900 Kalsitonin 12.71 15.25
901910 Kalsiyum (Ca) 1.69 2.03
901920 Kan gazları 5.08 6.1
901930 Kan pH tayini 3.39 4.07
901940 Kan üre azotu (BUN) 1.69 2.03
901950 Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit) 23.73 28.48
901960 Kapiller serum protein elektroforezi 25.42 30.5
901970 Kappa hafif zincir 12.71 15.25
901980 Karanlık alan incelemesi 4.24 5.09
901990 Karboksihemoglobin 8.22 9.86
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
902000 Karma antijen komple immünizasyonu 6.78 8.14
902010 Karnitin 3.39 4.07
902020 Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS) 19.49 23.39
902030 Karsinoembriyonik antijen (CEA) 8.22 9.86
902040 Katekolaminler ve metabolitleri 20.34 24.41
902050 Ketoasitler (idrarda) 2.12 2.54
902060 Keton 3.39 4.07
902070 Kinidin 10.17 12.2
902080 Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi 11.86 14.23
902090 Klor (Cl) 2.12 2.54
902100 Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç) 25.42 30.5
902110 Kolesterol 1.69 2.03
902120 Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) herbiri; Ctx (idrar) 29.66 35.59
902130 Kompleman antijenleri (herbiri) 7.63 9.16
902140 Kompleman komponent faktör H. 4.24 5.09
902150 Kompleman komponent faktör I. 4.24 5.09
902160 Kompleman komponent properdin 4.24 5.09
902170 Kortizol 11.86 14.23
902180 Kreatin 2.12 2.54
902190 Kreatin kinaz (CK) 3.39 4.07
902200 Kreatin kinaz izoenzimleri 20.34 24.41
902210 Kreatinin 1.69 2.03
902220 Kreatinin klerens testi 3.39 4.07
902230 Kromozom analizi (Amniyon sıvısı) 88.98 106.78
902240 Kütle CK-MB 10.17 12.2
902250 Laktat 6.78 8.14
902260 Laktik Dehidrogenaz (LDH) 3.39 4.07
902270 Lambda hafif zincir 12.71 15.25
902280 LDH izoenzimleri (elektroforez) 22.88 27.46
902290 LDL kolesterol 3.39 4.07
902300 L-dopa-prolaktin supresyon testi 25.42 30.5
902310 Lesitin sfingomyelin (L/S)amniyon sıvısı 6.78 8.14
902320 Lipaz 2.12 2.54
902330 Lipid elektroforezi 6.78 8.14
902340 Lipoprotein a 5.08 6.1
902350 Lityum 10.17 12.2
902360 Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test 207.63 249.16
902380 Lökosit izolasyonu, her numune için 17.8 21.36
902370 Lökosit sayımı (manuel) 1.69 2.03
902390 Lösin amino peptidaz 2.97 3.56
902400 LRH testi 25.42 30.5
902410 Lüteinleştiren hormon (LH) 8.22 9.86
902420 Magnezyum 2.54 3.05
902430 Magnezyum (Flame ile) 6.78 8.14
902440 Malondialdehid (MDA) 6.78 8.14
902450 Mannitol klerensi (CMN) 2.12 2.54
902460 Melatonin 12.71 15.25
902470 Methotrexate 25.42 30.5
902480 Metil malonik asit 2.12 2.54
902490 Metil malonik asit (Özel kromatografi) 12.71 15.25
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
902500 Metirapon testi 17.8 21.36
902510 MIF testi 5.08 6.1
902520 Mide suyu analizi 2.97 3.56
902530 Mikro CRP 25.42 30.5
902540 Mikroalbumin 5.93 7.12
902550 Mikroprotein 5.08 6.1
902560 Mikrotransformasyon 5.51 6.61
902570 Miyoglobin 10.17 12.2
902580 Morfin aranması (özel kit ile) 2.12 2.54
902590 Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini 6.78 8.14
902600 Mukopolisakkarit 2.12 2.54
902610 Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez) 35.59 42.71
902620 Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif) 8.47 10.16
902630 NaOH testi 3.39 4.07
902640 Naphtol-as-D asetat-esteraz 10.17 12.2
902650 N-asetilglikoz aminidaz (NAG) 8.22 9.86
902660 Nazal provokasyon testleri 25.42 30.5
902670 Nazal sekresyon incelenmesi 2.54 3.05
902680 NBT (kalitatif) 3.39 4.07
902690 NBT (kantitatif) 10.17 12.2
902700 Neonatal bilirubin 3.81 4.57
902710 Neonatal TSH 5.93 7.12
902720 Nikel 30.51 36.61
902730 Nitrik oksit 7.63 9.16
902740 Nitroprussitad testi 2.12 2.54
902750 Northern blot 152.54 183.05
902760 Nöron spesifik enolaz 12.71 15.25
902770 Nötralizasyon testi 5.08 6.1
902780 Nükleer matriks protein (NMP 22) 33.9 40.68
902790 Oksalat 15.25 18.3
902800 Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi 16.95 20.34
902810 Oligosakkarit analizi 8.22 9.86
902820 Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS) 45.76 54.91
902830 Organik asit analizi (idrarda) 39.66 47.59
902840 Organik asitler (özel kromatografi)(herbiri) 2.54 3.05
902850 Ornitin karbamil transferaz 2.97 3.56
902860 Ornitin tayini (idrarda) 2.12 2.54
902870 Orotik asit tayini (idrarda) 2.12 2.54
902880 Osteokalsin 18.64 22.37
902890 Otoradyografi 203.39 244.07
902900 Ozmolarite 5.08 6.1
902910 Östron 6.78 8.14
902920 Özel kromatografi (İdrar)(herbiri) 2.54 3.05
902930 Özel kromatografi (Serum)(herbiri) 3.39 4.07
902940 Pankreas amilazı 4.24 5.09
902950 PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A) 12.71 15.25
902960 Pappenheim cisimciği 2.54 3.05
902970 Parahidroksi fenil pirüvik asit 2.12 2.54
902980 Parathormon (PTH) 10.17 12.2
902990 Parsiyel Oksijen Basıncı (pO2) 2.54 3.05
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
903000 PCO2 2.54 3.05
903010 Performe 17-ketostreroidler 2.54 3.05
903020 Periferik yayma (formül lökosit)(manuel) 4.24 5.09
903030 Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS) 45.76 54.91
903040 Piruvat 12.71 15.25
903050 Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol) 45.76 54.91
903060 Pitresin STH testi (6 HGH) 15.25 18.3
903070 PO2 2.54 3.05
903080 Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS) 20.34 24.41
903090 Porfirin (kalitatif) 6.78 8.14
903100 Porfirin (Kantitatif) 21.19 25.43
903110 Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda) 21.19 25.43
903120 Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri) 1.69 2.03
903130 Potasyum 1.69 2.03
903140 Prealbumin 8.22 9.86
903150 Pristanik asit analizi (GC/MS) 15.25 18.3
903160 Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide) 72.03 86.44
903170 Procalcitonin 25.42 30.5
903180 Progesteron 8.22 9.86
903190 Prokollajen 15.25 18.3
903200 Prokollajen III (N terminal propeptit) 15.25 18.3
903210 Prolaktin 8.22 9.86
903220 Prostat spesifik antijen (PSA) 10.17 12.2
903230 Prostatik asit fosfataz (PAP) 8.47 10.16
903240 Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri) 1.69 2.03
903250 Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları) 11.02 13.22
903260 Protein kantitatif (idrarda) 1.69 2.03
903270 Protein ve albümin (ikisi birlikte) 3.39 4.07
903280 PSA (Serbest) 10.17 12.2
903290 Pseudokolin esteraz 5.08 6.1
903300 QT disperisyon değerlendirilmesi 8.47 10.16
903310 Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE 12.71 15.25
903320 Radyoaktif invitro globin zincir sentezi 237.29 284.75
903330 Renin 12.71 15.25
903340 Retinol Binding Protein (RBP) 10.17 12.2
903350 Revers T-3 (R-T-3) 8.22 9.86
903360 Ring testi 2.54 3.05
903370 Rivalta 2.54 3.05
903380 Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik veya türbidimetrik) 6.78 8.14
903390 Rotavirüs RNA elektroforezi 27.12 32.54
903400 Sedimentasyon 1.69 2.03
903410 Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) 12.71 15.25
903420 Selenyum 7.63 9.16
903430 Sensitif CRP 12.71 15.25
903440 Serbest beta HCG 8.47 10.16
903450 Serbest Hemoglobin 2.12 2.54
903460 Serbest kortizol(İdrar) 3.81 4.57
903470 Serbest T3 8.47 10.16
903480 Serbest T4 8.47 10.16
903490 Serbest testosteron 8.47 10.16
    TL TL
  BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ    
903500 Serbest Tiroksin Indeksi (FTI) 5.93 7.12
903510 Serebrosid beta galaktosidaz 17.8 21.36
903520 Seruloplazmin (nefelometri dışı) 2.97 3.56
903530 Seruloplazmin (nefelometrik) 8.47 10.16
903540 Serum ACE düzeyi 8.47 10.16
903550 Serum Amiloid A 11.86 14.23
903560 Serum immünelektroforezi 50.85 61.02
903570 Serumda prolin tayini 2.12 2.54
903580 Setling testi 2.12 2.54
903590 Sfingomyelinaz 20.34 24.41
903600 Shwartz-Watson testi 2.12 2.54
903610 Sialik asit 8.47 10.16
903620 Sifra(Cyfra) 16.95 20.34
903630 Sistatin C 8.47 10.16
903640 Sistin (idrarda) 6.78 8.14
903650 Sitosantrifüj 11.86 14.23
903660 Sitrat (idrarda) 12.71 15.25
903670 Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri) 1.69 2.03
903680 Somatomedin-C 16.95 20.34
903690 Somatotropin (STH) 8.47 10.16
903700 Southern Blot 152.54 183.05
903710 Spesifik IgE (5'li miks) 21.19 25.43
903720 Spesifik IgE'ler 16.95 20.34
903730 SSCP analizi 63.56 76.27
903740 STR analizi 29.66 35.59
903750 Su kısıtlama testi 11.86 14.23
903760 Su yükleme testi 25.42 30.5
903770 Superoksit dismutaz (SOD) aktivitesi 5.93 7.12
903780 Sükroz gradient testi 3.39 4.07
903790 Şeker kromotografisi (idrarda) (her biri) 2.54 3.05
903800 Şeker su testi 3.39 4.07
903810 Takrolimus (FK 506) 50.85 61.02
903820 Teofilin süpresor 5.08 6.1
903830 Tiroglobulin 8.47 10.16
903840 Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI) 25.42 30.5
903850 Tiroksin bağlayan globulin (TBG) 8.47 10.16
903860 Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin 10.17 12.2
903870 Tolbutamid testi 15.25 18.3
903880 Total anti-oksidan aktivite 8.47 10.16
903890 Total lgE 12.71 15.25
903900 Total lipid 1.69 2.03
903910 Total T3 (TT3) 8.47 10.16
903920 Total T4 (TT4) 8.47 10.16
903930 Total testesteron 8.47 10.16
903940 Toxo-sükroz gradient testi 4.24 5.09
903950 Transferrin 8.47 10.16
903960 TRF testi 2.97 3.56
903970 TRH prolaktin testi 14.41 17.29
903980 TRH stimülasyon testi 21.19 25.43
903990 Trigliserid 2.12 2.54
904000 Triptaz 29.66 35.59
904010 Troponin I 12.71 15.25
904020 Troponin T 12.71 15.25
904030 TSH 8.47 10.16
904040 TSH reseptor bloke edici antikor 12.71 15.25
904050 TSH stimülasyon testi 8.47 10.16
904060 TSH stimülasyon testi (ilaç dahil) 20.34 24.41
904070 Tuz yükleme testi 2.54 3.05
904080 Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için) 10.17 12.2
904090 Üçlü test (E3-HCG-AFP) 33.9 40.68
904100 Üre klerensi 4.24 5.09
904110 Üreaz testi (Helicobacter pylori) 4.24 5.09
904120 Ürik asit 1.69 2.03
904130 Vanil mandelik asit (VMA) 16.95 20.34
904140 Vitamin A (karoten) 16.95 20.34
904150 Vitamin B12 8.47 10.16
904160 Vitamin C 21.19 25.43
904170 Vitamin E 21.19 25.43
904180 VLDL kolesterol 1.69 2.03
904200 Vücut sıvılarının PH ölçümü 2.12 2.54
904210 Weinberg testi 5.08 6.1
904220 Yağ asidi (gaz kromotografisi) 3.39 4.07
904230 Yenidoğan taraması (Tandem MS) 25.42 30.5