FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


    TL TL
  IMMUN-GENETİK    
908120 Candida PCR 84.75 101.7
908130 Chlamydia PCR 67.8 81.36
908140 CMV PCR 101.69 122.03
908150 HBV-DNA 101.69 122.03
908160 HCV genotiplendirme 203.39 244.07
908170 HCV-RNA 101.69 122.03
908180 Helicobacter PCR 84.75 101.7
908190 Hepatit G PCR 84.75 101.7
908200 Herpes PCR (herbiri) 84.75 101.7
908210 HIV PCR 84.75 101.7
908220 HIV RNA 101.69 122.03
908230 Human papilloma virus (HPV) 59.32 71.18
908240 Hücre siklusu ve DNA paneli 59.32 71.18
29 Immun-genetik 66.67 80
908250 İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri 25.42 30.5
908260 Kimerizim analizi panel 1 288.14 345.77
908270 Kimerizim analizi panel 2 288.14 345.77
908280 Legionella PCR 67.8 81.36
908290 Mikobakteri (PCR) 84.75 101.7
908300 Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR) 84.75 101.7
908310 Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma 59.32 71.18
908320 Mycoplasma PCR 84.75 101.7
908330 Parvovirus PCR 84.75 101.7
908340 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da CMV sap. 59.32 71.18
908350 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da EBV sapt. 59.32 71.18
908360 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-1 sapt. 59.32 71.18
908370 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-2 sapt. 59.32 71.18
908380 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HV-6 sapt. 59.32 71.18
908390 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da VZV sapt. 59.32 71.18
908400 Transformasyon Con A ile 5.08 6.1
908410 Transformasyon PHA ile 5.08 6.1
908420 Transformasyon PPD ile 4.24 5.09
908430 Transformasyon tetanoz toksini ile 2.54 3.05


    TL TL
  İLAÇ    
46 İlaç 66.67 80

    TL TL
  İŞGÖREMEZLİK    
52 İşgöremezlik 666.67 800

    TL TL
  İŞİTME CİHAZI    
50 İşitme Cihazı 375 450

    TL TL
  JİNEKOLOJİK MÜDAHALE    
620020 Bartholin kisti çıkarılması 88.98 106.78
620030 Douglas ponksiyonu 11.86 14.23
620040 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) 5.93 7.12
620050 Endometrial biyopsi 23.73 28.48
620060 İmperfore himen açılması 148.31 177.97
12 Jinekolojik müdahale 250 300
620070 Kolpotomi 74.15 88.98
620080 Kriyoterapi, jinekoloji 23.73 28.48
620090 Labial füzyon açılması 59.32 71.18
620100 Menstural regülasyon 29.66 35.59
620110 Servikal biyopsi 35.59 42.71
620120 Servikal biyopsi ve tanısal küretaj 74.15 88.98
620130 Servikal koterizasyon 29.66 35.59
620140 Servikal polip çıkarılması 74.15 88.98
620150 Servikal polipektomi ve tanısal küretaj 88.98 106.78
620160 Terapötik küretaj 74.15 88.98
620170 Vaginadan yabancı cisim çıkarılması 11.86 14.23
620180 Vulvar koterizasyon, Büyük 59.32 71.18
620190 Vulvar koterizasyon, Küçük 29.66 35.59

    TL TL
  KOLONOSKOPİ    
15 Kolonoskopi 125 150
701450 Kolonoskopi, total 118.64 142.37

    TL TL
  KOLONOSKOPİ    
802000 Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü 207.63 249.16
801990 Anterograd pyelografi, var olan kateterden 15.25 18.3
802010 Artrografi 38.14 45.77
802020 Bronkografı 29.66 35.59
802030 Çift kontrast kolon tetkiki 93.22 111.86
802040 Çift kontrast mide tetkiki 63.56 76.27
802050 Dakriosistografi 29.66 35.59
802060 Defekografi 63.56 76.27
802070 Distal kolon grafisi 38.14 45.77
802080 Duktografi-galaktografi 38.14 45.77
802090 Enteroklizis 93.22 111.86
802100 Faringografi 16.1 19.32
802110 Faringo-ozefagografi 19.49 23.39
802120 Fistülografi 28.81 34.57
802130 HSG 25.42 30.5
802140 I.V.P. 32.2 38.64
802150 I.V.P.(dakikalık) 38.98 46.78
802160 İnce barsak tetkiki 33.9 40.68
802170 Kolon tetkiki 71.19 85.43
34 Kontrastlı grafiler 41.67 50
802180 Laringografi 38.14 45.77
802190 Lenfanjiografi 165.25 198.3
802200 Mide duedonum tetkiki 41.53 49.84
802210 Miyelografi 127.12 152.54
802220 Oral kolesistografi 16.1 19.32
802230 Özefagografi 16.1 19.32
802240 Peroperatuar kolanjiografi 20.34 24.41
802250 Poş grafisi 20.34 24.41
802260 Retrograd pyelografi 15.25 18.3
802270 Retrograd üretrografi 29.66 35.59
802280 Sialografi (iki taraf) 25.42 30.5
802290 Sialografi (tek taraf) 15.25 18.3
802300 Sine özefagografi 69.49 83.39
802310 Sistogram (üç film) 16.1 19.32
802320 T tüp kolanjiografi 20.34 24.41
802330 Velofaringeal sinefloroskopi 42.37 50.84
802340 Voiding sistoüretrografi 63.56 76.27