FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


    TL TL
  KÜÇÜK AMELİYATLAR    
39 Küçük Ameliyatlar 250 300


    TL TL
  LOKAL BİYOPSİ    
530070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel 41.53 49.84
530050 Biyopsi, iğne 41.53 49.84
703480 Kas biyopsisi, herhangi bir kastan 41.53 49.84
703490 Kas-sinir biyopsisi 41.53 49.84
704730 Kemik iliği aspirasyonu 29.66 35.59
704740 Kemik iliği biyopsisi 59.32 71.18
11 Lokal biyopsi 66.67 80

    TL TL
  MAMMOGRAFİ    
35 Mammografi 66.67 80
801590 Mammografi (tek meme) 16.95 20.34

    TL TL
  MİKROBİYOLOJİ    
905590 Actinomyces kültürü 25.42 30.5
905600 Anaerob kültür 25.42 30.5
905610 Antibiyotik duyarlılık testi 7.63 9.16
905620 Antibiyotik kombinasyon etkinlik testi 11.02 13.22
905630 Antibiyotik kombinasyon testi 40.68 48.82
905640 Antifungal duyarlılık (E test) herbiri 15.25 18.3
905650 Antifungal duyarlılık testi (Herbiri) 3.39 4.07
905660 Antituberküloz duyarlılık (E test) herbiri 15.25 18.3
905670 Bakteri kültürü 6.78 8.14
905680 Bakteri tanımlanması (manuel) 6.78 8.14
905690 Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem ) 11.02 13.22
905700 Bakteri tanımlanması (yarı otomatik) 15.25 18.3
905710 Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem ) 21.19 25.43
905720 Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik) 17.8 21.36
905730 Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile) 5.93 7.12
905740 Boğmaca kültürü 12.71 15.25
905750 BOS lateks aglütinasyon testi 5.08 6.1
905760 Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb) 5.08 6.1
905770 Boyasız direkt mikroskobik inceleme 5.08 6.1
905780 Campylobacter kültürü 25.42 30.5
905790 Casoni deri testi 2.12 2.54
905800 Chlamydia kültürü 25.42 30.5
905810 Clostridium difficile kültürü 21.19 25.43
905820 Cryptococcus neoformans antijeni 15.25 18.3
905830 Cryptosporidium antijeni 15.25 18.3
905840 Çevresel allerjenik mantar saptanması 3.39 4.07
905850 Difteri kültürü 25.42 30.5
905860 Direkt parazit incelenmesi (cihazlı) 5.93 7.12
905870 Direkt parazit incelenmesi (manuel) 4.24 5.09
905880 E.coli 0157 H7 kültürü 12.71 15.25
905890 Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi-herbir antijen için) 3.39 4.07
905900 Ev tozu (mite) akarlarının aranması 2.54 3.05
905910 Gaita kültürü 6.78 8.14
905920 Gaitada amib-giardia aranması 4.24 5.09
905930 Gaitada gizli kan aranması 5.08 6.1
905940 Gardnerella vaginalis kültürü 25.42 30.5
905950 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) 4.24 5.09
905960 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test) 20.34 24.41
905970 Gonokok kültürü 25.42 30.5
905980 Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa) 4.24 5.09
905990 Haemophilus kültürü 15.25 18.3
906000 Helicobacter pylori kültürü 25.42 30.5
906010 Kan kültürü (aerob-anaerob) 10.17 12.2
906020 Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem 15.25 18.3
906030 Katalaz aktivitesi 6.78 8.14
906040 Katalaz testi 2.12 2.54
906050 Kolmer kompleman fiksasyon (CCF) 2.54 3.05
906060 Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT) 5.93 7.12
906070 Legionella kültürü 25.42 30.5
906080 Leishmania (Kan yayması) 5.93 7.12
906090 Leishmania kültürü 25.42 30.5
906100 Lökosit bakterisidal aktivite 6.78 8.14
906110 Mantar aranması ve kültür 25.42 30.5
906120 Mantar kültürü 16.95 20.34
906130 Mantar tanımlanması (otomatik sistem ) 16.95 20.34
906140 Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem ) 30.51 36.61
906150 Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem, herbiri) 33.9 40.68
906160 Mikobakteri kültürü 25.42 30.5
906170 Mikobakteri kültürü (üreme kontrollü otomatik sistem) 25.42 30.5
906180 Mikobakteri tiplendirmesi (otomatik sistem) 16.95 20.34
906190 Mikoplasma kültürü 25.42 30.5
31 Mikrobiyoloji 66.67 80
906200 Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi 11.02 13.22
906210 Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) 10.17 12.2
906220 Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) 19.49 23.39
906230 Pneumocystis carinii (direk boyama) 5.93 7.12
906240 Serum antibiotik bakterisidal aktivite 6.78 8.14
906250 Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü 20.34 24.41
906260 Streptokok grup tayini 5.08 6.1
906270 Trichomonas kültürü 15.25 18.3
906280 Ureaplasma kültürü 25.42 30.5
906290 VDRL-RPR 3.39 4.07
906300 Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için) 11.86 14.23

    TL TL
  MRI    
804340 MR Anjiyografi 72.03 86.44
804400 MR artrografi 72.03 86.44
804350 MR Kolanjiyografi 72.03 86.44
804360 MR Myelografi 72.03 86.44
804380 MR Spektroskopi (multivoksel tek eko) 72.03 86.44
804370 MR Spektroskopi (tek voksel tek eko) 67.8 81.36
804390 MR ürografi 72.03 86.44
804180 MR, abdomen, alt 72.03 86.44
804480 MR, Abdomen, üst 72.03 86.44
804170 MR, akciğer ve mediasten 72.03 86.44
804190 MR, beyin 72.03 86.44
804200 MR, BOS akım 72.03 86.44
804210 MR, boyun 72.03 86.44
804220 MR, diffuzyon 72.03 86.44
804410 MR, diğer 72.03 86.44
804230 MR, dinamik 72.03 86.44
804240 MR, Eklem tek 72.03 86.44
804250 MR, ekstremite tek taraflı 72.03 86.44
804260 MR, fonksiyonel 72.03 86.44
804500 MR, Girişimsel 72.03 86.44
804270 MR, hipofiz 72.03 86.44
804280 MR, kardiak 72.03 86.44
804290 MR, kardiak fonksiyon 72.03 86.44
804300 MR, kardiak perfüzyon 72.03 86.44
804310 MR, kulak 72.03 86.44
804330 MR, meme 72.03 86.44
804420 MR, Nazofarinks 72.03 86.44
804430 MR, Orbita 72.03 86.44
804440 MR, Perfüzyon 72.03 86.44
804460 MR, Temporomandibuler eklem (tek eklem) 72.03 86.44
804490 MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile 72.03 86.44
804320 MR, vertebra, lomber 72.03 86.44
804450 MR, Vertebra, servikal 72.03 86.44
804470 MR, Vertebra, torakal 72.03 86.44
804510 MR, Yüz 72.03 86.44
25 MRI 83.33 100