ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI
(2017) DÖNEMİ 01.09.2016-31.08.2017 ARASI UYGULANAN PARASAL DEĞERLER
 
YILLIK AİDAT 1.440,00 TL
AYLIK AİDAT 120.00 TL
AYLIK BİRİKTİRME ÖDENTİSİ 60.00 TL
SOS.DAY.ÖDENTİSİ 60.00 TL
GİRİŞ ÖDENTİSİ 240.00 TL
STAJYER GİRİŞ ÖDENTİSİ 480.00 TL

EK GİRİŞ ÖDENTİSİ
40 YAŞA KADAR 240.00 TL
40-50 YAŞ ARASI HER YAŞ İÇİN 50.00 TL
50-60 YAŞ ARASI HER YAŞ İÇİN 60.00 TL
60 YAŞ SONRASI HER YAŞ İÇİN 70.00 TL

SAĞLIK YARDIMLARI TAVAN LİMİTLERİ
01-10 YIL KIDEMİ OLANLAR 4.000,00 TL
11-20 YIL KIDEMİ OLANLAR 4.500,00 TL
21-30 YIL KIDEMİ OLANLAR 5.500,00 TL
31-YIL SONRASI KIDEMİ OLANLAR 6.500,00 TL

SÜREKLİ MALÜLLÜK 9.000,00 TL
ÖLÜM YARDIMI  
A) 1-7 YIL KIDEMİ OLANLAR 10.000,00 TL
B) 8 YIL VE ÜZERİ KIDEMİ OLANLAR 12.000,00 TL