Baro

Ülkemizde ilk baro, 1870 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Barosu Cemiyeti adını taşıyan baro 33 avukattan oluşmuştur. Baroya kayıtlı avukatlardan sadece beş avukat Osmanlı vatandaşı olup, diğerleri yabancı uyruklu kişilerdir.

1876 yılında çıkarılan "Mehakimi Nizamiye Dava Vekilleri Hakkında Nizamname" avukatlık mesleğine giriş, disiplin, ihraç ve benzeri kuralları düzenlemenin yanı sıra, ilk kez meslek örgütünün kurulmasını da öngörmüştür. Yasa düzeyindeki bu düzenlemenin 30 - 40. maddeleri arasında Dava Vekilleri Cemiyeti ele alınmaktadır. Bu maddelerde, Dava Vekilleri Cemiyetinin Suret-i Teşkil ve Vezaifi bölüm başlığı ile cemiyetin oluşumunu, yönetim kurulunu, disiplin kurulunu ve diğer konuları geniş bir biçimde düzenlemektedir.

İlk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu, 62 avukatın bir araya gelmesiyle 05.04.1878 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten sonra ülkemizin değişik yerlerinde dernek statüsü ile barolar oluşmuştur. Ankara'da bu anlamda bir baro kurulmuştur. Dernek statüsündeki bu oluşumun kuruluş tarihini, kurucularını, süreç içinde görev alanlarını saptama çalışmalarımız sürmektedir. Bu bağlamda Ankara Barosunca yayımlanan "Albümlerde, "Önceki Başkanlarımız bölümlerinde 1924'den önceki mesleki teşekkülden söz edilmekte ve başkanın "Salih SIRRI" olduğu belirtilmektedir. Burada başkanlık döneminin başlangıcı, 1920 olarak belirtildiğine göre, önceki mesleki teşekkülün de 1920 yılında var olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Ayrıca Baromuz arşivindeki eski kayıtlarımızda Baro mührünün üzerinde "1923" tarihi okunmaktadır. Buradan da baronun 1924'ten önce faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır.

1924 yılında yürürlüğe konulan 460 Sayılı Muhamat Yasasının 3. maddesi bir yerde avukatlık yapanların sayısının 10'a ulaşması halinde aralarında bir topluluk oluşturmalarını zorunlu tutmakta ve bu oluşuma da "Baro" denileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca madde, baro oluşan yerlerde baroya kayıt olmadan avukatlık yapılamayacağını da belirtmektedir. Muhamat Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Ankara Barosu'nun 14 Temmuz 1924 tarihinde yasaya göre oluşumu tamamlayarak kurulduğunu saptamış bulunuyoruz.


Av. Salih SIRRI
1878 - 1936

Av. İ.Rauf AYAŞLI
1924 - 1932
1935 - 1939

Av. Mustafa K. OLGUN
1932 - 1934

Av. Cemal H. GÖRKMEN
1934 - 1935

Av. Hayrullah ÖZBUDUN
1939 - 1945


Av. Emin H. ERGÜN
1945 - 1946

Av. Saim DORA
1946 - 1956

Av. Asım RUACAN
1956 - 1958

Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
1958 - 1960
1964 - 1966

Av. Muhittin KILIÇ
1960 - 1961


Av. Mehmet NOMER
1961 - 1964

Av. Oktay ÇUBUKGİL
1966 - 1968

Av. Rahmi MAĞAT
1968 - 1970

Av. Atila SAV
1970-1971

Av. Kemal SARI İBRAHİMOĞLU 1971-1972


Av. Yekta Güngör ÖZDEN
1972-1974

Av. Nejat OĞUZ 1974-1976

Av. Teoman EVREN
1976-1978

Av. Sabahattin ARDIÇOĞLU
1978-1980

Av. Muammer AKSOY
1980-1984


Av. Önder SAV 1984-1985

Av. Mahir Can ILICAK
1985-1988

Av.Dr.Erzan Erzurumluoğlu
1988-1990

Av.Özdemir ÖZOK
1990-1992

Av.Erdal MERDOL 1992-1994


Av.Tuncay ALEMDAROĞLU 1994-1996

Av.Ünsal
TOKER
 1996-1998

Av.Hakkı SÜHA OKAY
1998-2000

Av.Sadık ERDOĞAN 2000-2002

Av.Semih GÜNER  
2002-2004


Av.Vedat Ahsen COŞAR
2004-2010

Av. Metin FEYZİOĞLU
2010- 2013

Av. Sema AKSOY
2013- 2014

Av. Hakan CANDURAN
2014- ...
   
1920 - 1924
Av. Salih SIRRI Baromuzun kuruluşundan önce Ankara'daki meslek teşekkülü Başkanı

1924 - 1932 / 1935 - 1939
3 Nisan 1924 tarih ve 460 sayılı muhamat kanunu ile kurulan Ankara Barosu'nun ilk Başkanı

1932 - 1934
Av. Mustafa Kemal OLGUN

1934 - 1935
Av. Cemal Hazım GÖRKMEN

1938 İDARE MECLİSİ

Reis : Av. İbrahim Rauf AYAŞLI
İkinci Başkan : Av. Hayrullah ÖZBUDUN
Umumi Katip : Av. Emin Halim ERGUN
Umumi Muhasip : Av. Hüseyin Fevzi HAKMAN
Aza : Av. Hilmi SÖZERİ
Aza : Av. Aziz Tahsin BERKAND
Aza : Av. Arif Hikmet ANDAÇ
Aza : Av. Recai TÜZMEN
Aza : Av. Abdurrahim TAŞPINAR

1939 İDARE MECLİSİ

Reis : Av. Hayrullah ÖZBUDUN
İkinci Başkan : Av. Cafer Tayyal TİGEL
Umumi Katip : Av. M.Aziz BARIKAN
Umumi Muhasip : Av. Hüseyin Fevzi HAKMAN
Aza : Av. Abdurrahim TAŞPINAR
Aza : Av. Saim DORA
Aza : Av. Osman Şevki ÇİÇEKDAĞ
Aza : Av. Zühtü Hilmi VELİBEŞE
Aza : Av. İbrahim Kemal ORAN

1940 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi Hakman
Umumi Katip : Av. Hasan Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Recai Tüzmen
Aza : Av. Saim Dora
Aza : Av. Osman Şevki Çiçekdağ
Aza : Av. Zühtü Hilmi Velibeşe
Aza : Av. Emin Halim Ergun
Aza : Av. Asım Ruacan
 
1941 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Emin Halim Ergun
Umumi Katip : Av. Hasan Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Recai Tüzmen
Aza : Av. Saffet Nezihi
Aza : Av. Asım Ruacan
Aza : Av. Selami Savran
Aza : Av. M. Aziz Barıkan
Aza : Av. Nejad Sav
Aza : Av. Kadri Mesut Evren
Aza : Av. Hakkı Löker
   
1942 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi Hakman
Umumi Katip : Av. M. Aziz Barikan
Muhasip : Av. İrfan Erdem
Aza : Av. Saffet Nezihi
Aza : Av. Selmai Savran
Aza : Av. Nejat Sav
Aza : Av. Kadri Mesut Evren
Aza : Av. Vasfi Şensözen
Aza : Av. Zühtü Hilmi Velibeşe
Aza : Av. Galip Menteşe
   

1943 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi Hakman
Umumi Katip : Av. Abdürrahim Taşpınar
Muhasip : Av. Recai Tüzmen
Aza : Av. İrfan Erdem
Aza : Av. Vasfi Şensözen
Aza : Av. Muammer Baykal
Aza : Av. Galip Menteşe
Aza : Av. İbrahim Kemal Oran
Aza : Av. Asım Ruacan
Aza : Av. Osman Şevki Çiçekdağ

1944 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah ÖZBUDUN
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi HAKMAN
Umumi Kâtip : Av. Hasan Fehmi YAĞCI
Muhasip : Av. Meliha Görkmen
Âzâ  : Av. Emin Halim Ergun
Âzâ  : Av. Saffet Nezihi
Âzâ  : Av. Saim Akand
Âzâ  : Av. Elvan Kök
Âzâ  : Av. Muammer Baykal
Âzâ  : Av. Rasih Yeğengil
Âzâ  : Av. Nejad Sav
   
1945 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Avni Korkmaz
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Meliha Görkmen
Üye : Av. Emin Halim Ergun
Üye : Av. Saffet Nezihi
Üye : Av. Saim Hüseyin Akand
Üye : Av. E. Hadi Kök
Üye : Av. Nejad Sav
Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Rasih Yeğengil
   

1946 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Emin Halim Ergun
Reis Vekili : Av. Saim Dora
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. İ. Kemal Oran
Üye : Av. Meliha Görkmen
>Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Kazım Ergür
Üye : Av. M. Ali Okhan
Üye : Av. Fuat Börekçi
Üye : Av. Ali Zühtü Akyol
Üye : Av. Lütfü Sav
   
1947 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
>Reis Vekili : Av. Abdürrahim Taşpınar
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. İ. Kemal Oran
Üye : Av. Ali Zühtü Akyol
Üye : Av. Fehmi Yağcı
Üye : Av. Fuat Börekçi
Üye : Av. M. Ali Okhan
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Osman Şevki Çiçekdağ
Üye : Av. Atıf Benderlioğlu
   
1948 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Abdürrahim Taşpınar
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Atıf Benderlioğlu
Üye : Av. M. Remzi Güner
Üye : Av. Osman Şevki Çiçekdağ
Üye : Av. Yusuf Korman
Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Burhan Arat
Üye : Av. Selahattin Koç

1949 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Asım Ruacan
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. Kemal Büke
Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Burhan Arat
Üye : Av. Selahattin Koç
Üye : Av. S. Hüseyin Akad
Üye : Av. Tevfik Şenocak
Üye : Av. Lütfü Sav
Üye : Av. Semsettin Erdinç
   
1950 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Asım Ruacan
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. M. Celal Bulut
Üye : Av. S. Hüseyin Akand
Üye : Av. Lütfü Sav
Üye : Av. Tevfik Şenocak
Üye : Av. A. Taşpınar
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Emin Abdullah Özerol
Üye : Av. Faik Tüzün
   
1951 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Abdurrahim Taşpınar
Umumi Kâtip : Av. Faik Tüzün
Muhasip : Av. Şükrü Bıçakçı
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Suat Berk
Üye : Av. Vahab Hazar
Üye : Av. Fahri Halil Örs
Üye : Av. Kemal Tamer
Üye : Av. Bedii Dinçman
Üye : Av. Celal Bulut
   

1952 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Lütfü Sav
Umumi Kâtip : Av. Kemal Tamer
Muhasip : Av. Şükrü Bıçakçı
Üye : Av. Naşit Kızılay
Üye : Av. Kadri Tümer
Üye : Av. Fahri Halil Örs
Üye : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Üye : Av. Süleyman Köymen
Üye : Av. Bedii Dinçman
Üye : Av. Muhittin Kılıç
   
1953 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Nejad Sav
Umum Katip : Av. Muhittin Kılıç
Muhasip : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Aza : Av. Mazlum Kayalar
Aza : Av. Muammer Baykal
Aza : Av. Kadri Tümer
Aza : Av. Faik Tüzün
Aza : Av. Sahir Kurutluoğlu
Aza . Av. Süleyman Köymen
Aza : Av. Suat Zühtü Özalp
   
1954 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Nejad Sav
Umumi Katip : Av. Faik Tüzün
Muhasip : Av. Rahmi Magat
Aza : Av. Kemal Tamer
Aza : Av. Celal Bulut
Aza : Av. Muammer Baykal
Aza : Av. Mazlum Kayalar
Aza : Av. Nuri Kışlalı
Aza : Av. S. Kurutluoğlu
Aza : Av. Mehmet Nomer
   
1955 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. M. Aziz Barikan
Umumi Katip : Av. Mehmet Nomer
Muhasip : Av. Rahmi Magat
Aza : Av. Nuri Kışlalı
Aza : Av. Feridun Söğütlügil
Aza : Av. Kemal Tamer
Aza : Av. Celal Bulut
Aza : Av. Muhittin Kılıç
Aza : Av. Feyzi Çığırgan
Aza : Av. Semin F. Kızılkaya
   
1956 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. M. Aziz Barikan
Umumi Katip : Av. Muhittin Kılıç
Muhasip : Av. Semin F. Kızılkaya
Aza : Av. Kazım Ergür
Aza : Av. Feridun Söğütlügil
Aza : Av. Talat Lalik
Aza : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Aza : Av. Abdi Kutay
Aza : Av. Feyzi Çığırgan
Aza : Av. Metin Sürmeli
   
 1957 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Asım Ruacan
Reis Vekili : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Umum Katip : Av. Naci Gencer
Muhasip : Av. A. Metin Sürmeli
Aza : Av. Kazım Ergür
Aza : Av. Talat Lalik
Aza : Av. Abdi Kutay
Aza : Av. Nurettin Benlioğlu
Aza : Av. Sabahattin Bilge
Aza : Av. Yavuz Feyzioğlu
Aza : Av. Ziya Eştaş
   

1958 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Asım Ruacan
Reis Vekili : Av. Sabahattin Bilge
Umum Katip : Av. Semin Kızılkaya
Muhasip : Av. Nurettin Benlioğlu
Aza : Av. Naci Gencer
Aza : Av. Münif Dursun
Aza : Av. Yavuz Feyzioğlu
Aza : Av. Ziya Estaş
Aza : Av. Nejat Bakırcı
Aza : Av. Atila Sav
Aza : Av. M. Fethi Olcay
   
1959 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Muhittin Kılıç
Reis Vekili : Av. Mehmet Nomer
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Özçelik
Muhasip : Av. Osman N. Kalecik
Aza : Av. Sevinç Fikir
Aza : Av. Turan Tamer
Aza : Av. Şükran Akgün
Aza : Av. Feridun Mordağ
Aza : Av. Orhan Tanaçan
Aza : Av. Hıfzı User
Aza : Av. Suphi Artuk
   
1960 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saffet N. Bölükbaşı
Reis Vekili : Av. Muhittin Kılıç
Umumi Katip : Av. Hüsnü Çakıt
Muhasip : Av. Rahmi Mağat
Aza : Av. Sevinç Fikir
Aza : Av. Mehmet Nomer
Aza : Av. A. Metin Sürmeli
Aza : Av. Bekir S. Batman
Aza : Av. Şükran Akgün
Aza : Av. Yılmaz Tüzer
Aza : Av. Fehmi Özçelik

1961 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Muhittin Kılıç
Reis Vekili : Av. Mehmet Nomer
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Özçelik
Muhasip : Av. O. Nuri Kalecik
Aza : Av. Sevinç Düşünsel
Aza : Av. Turan Tamar
Aza : Av. Şükran Akgün
Aza : Av. Feridun Mordağ
Aza : Av. Orhan Tanaçan
Aza : Av. İsmail Hakkı Yücel
Aza : Av. Suphi Artuk

1962 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Mehmet Nomer
Reis Vekili : Av. Sabahattin Bilge
Umumi Katip : Av. Rahmi Mağat
Muhasip : Av. Osman N. Kalecik
Aza : Av. Osman Söhmen
Aza : Av. Turan Tamar
Aza : Av. Oktay Çubukgil
Aza : Av. Feridun Mordağ
Aza : Av. Orhan Tanaçan
Aza : Av. Güler Berkin
Aza : Av. Suphi Artuk

1963 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Mehmet Nomer
Başkan Vekili : Av. Sabahattin Bilge
Genel Sekreter : Av. Rahmi Magat
Sayman : Av. Osman Söhmen
Üye : Av. Suat Zühtü Özalp
Üye : Av. Necdet Fikir
Üye : Av. Oktay Çubukgil
Üye : Av. Yılmaz Tüzer
Üye : Av. Ercüment Beyhan
Üye : Av. Güler Berkin
Üye : Av. Adil Yalın

1964 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Mehmet Nomer
Başkan Vekili : Av. Suat Zühtü Özalp
Genel Sekreter : Av. Yılmaz Tüzer
Sayman : Av. Mehdi Gündüz
Üye : Av. Atila Sav
Üye : Av. Şükran Akgün
Üye : Av. Ercüment Beyhan
Üye : Av. Namık Kemal Eğilmez
Üye : Av. Adil Yalın
Üye : Av. Fehmi Özçelik
Üye : Av. Abdülkadir Bayazıt

1965 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Saffet N. Bölükbaşı
Başkan Vekili : Av. Şükran Akgün
Genel Sekreter : Av. Ziya Eştaş
Sayman : Av. Osman Söhmen
Üye : Av. Oktay Çubukgil
Üye : Av. Erdoğan Bigat
Üye : Av. Atila Sav
Üye : Av. Kemal Köksalan
Üye : Av. Fehmi Özçelik
Üye : Av. Abdülkadir Bayazıt
Üye : Av. Erdoğan Ünver

1966-1967 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Oktay ÇUBUKGİL
Başkan Yardımcısı : Av. Kamil AKINCI
Genel Sekreter : Av. Fehmi LİMONCUOĞLU
Sayman : Av. İsmail ÖZERSİN
Üye : Av. Bekir Sıtkı BATMAN
Üye : Av. Yılmaz TÜZER
Üye : Av. Güler BERKİN
Üye : Av. Adil YALIN
Üye : Av. Yekta Güngör ÖZDEN
Üye : Av. Özbey İMAMOGLU
Üye : Av. Sayra ARASLI
 
1967-1968 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Oktay ÇUBUKGİL
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi LİMONCUOĞLU
Genel Sekreter : Av. A.Kadir BAYAZIT
Sayman : Av. Özbey İMAMOGLU
Üye : Av. Orhan BALKAŞ
Üye : Av. Bekir Sıtkı BATMAN
Üye : Av. Ahmet ÖZYILMAZ
Üye : Av. Adil YALIN
Üye : Av. Necla KAPANLI
Üye : Av. Sayra ARASLI
Üye : Av. Kamil ÇÖRTOGLU
 
1968-1970 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Rahmi MAĞAT
Başkan Yardımcısı : Av. A.Kadir BAYAZIT
Genel Sekreter : Av. Ahmet ÖZYILMAZ
Sayman : Av. Halil MÜLKÜS
Üye : Av. Orhan BALKAŞ
Üye : Av. Sevim TUNÇ
Üye : Av. Gültekin MÜFTÜOĞLU
Üye : Av. Mahir Can ILICAK
Üye : Av. Kamil ÇÖRTOĞLU
Üye : Av. Önder SAV
Üye : Av. Güngör PASİNLİ
  
1970 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Rahmi MAĞAT
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi ÖZÇELIK
Genel Sekreter : Av. Önder SAV
Sayman : Av. Gültekin ÖZDENER
Üye : Av. Nejat OĞUZ
Üye : Av. Sevim TUNÇ
Üye : Av. Ali ÇİTOĞLU
Üye : Av. Kaya SUNAY
Üye : Av. Mahir Can ILICAK
Üye : Av. Gültekin MÜFTÜOĞLU
Üye : Av. Halil MÜLKÜS
 

1970-1971 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Atila SAV
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi ÖZÇELİK
Genel Sekreter : Av. İlhan KUTAY
Sayman : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye : Av. Nejat OĞUZ
Üye : Av. Ali ÇİTOĞLU
Üye : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye : Av. Gültekin ÖZDENER
Üye : Av. Kaya SUNAY
Üye : Av. Yüksel TÜRE
Üye : Av. Turan ASLAN

1971-1972 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Kemal SARIİBRAHİMOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi ÖZÇELİK
Genel Sekreter : Av. İlhan KUTAY
Sayman : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye : Av. Nejat OĞUZ
Üye : Av. Ali ÇİTOĞLU
Üye : Av. Gültekin ÖZDENER
Üye : Av. Kaya SUNAY
Üye : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye : Av. Yüksel TÜRE
Üye : Av. Turan ASLAN
 
1972-1973 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Kemal SARIİBRAHİMOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. İlhan KUTAY
Genel Sekreter : Av. Halil MÜLKÜS
Sayman : Av. Cemil YORGANCIOĞLU
Üye : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye : Av. Yüksel TÜRE
Üye : Av. Cemal ÇINAR
Üye : Av. Turan ASLAN
Üye : Av. Yüksel BABÜR
Üye : Av. Ruhi ALTINÖRS
 

1973-1974 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Yekta Güngör ÖZDEN
Başkan Yardımcısı : Av. Cemil YORGANCIOĞLU
Genel Sekreter : Av. Yüksel BABÜR
Sayman : Av. Teoman EVREN
Üye : Av. Ayhan ÖREN
Üye : Av. Fazilet SEZER
Üye : Av. Halil MÜLKÜS
Üye : Av. Bilgin YAZICIOĞLU
Üye : Av. Cemal ÇINAR
Üye : Av. Ruhi ALTINÖRS
Üye : Av. İlhan ERDAL
1974-1975 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Nejat OĞUZ
Başkan Yardımcısı : Av. Zeki SAATÇİOĞLU
Genel Sekreter : Av. Naci Işık MOROVA
Sayman : Av. Doğan BALKANLI
Üye : Av. Gülsen ELİÇEVİK
Üye : Av. Attila ELMAS
Üye : Av. Vedat KARADELİ
Üye : Av. Yıldıray ATAKAN
Üye : Av. H.Kudret SOYER
Üye : Av. Bedirhan ÖZALP
Üye : Av. Fehmi KOÇ
 
1975-1976 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Nejat OĞUZ
Başkan Yardımcısı : Av. Bedirhan ÖZALP
Genel Sekreter : Av. H.Kudret SOYER
Sayman : Av. Nurettin ONUR
Üye : Av. Suphi ARTUK
Üye : Av. Gülsen ELİÇEVİK
Üye : Av. Yüksel BABUR
Üye : Av. Yıldıray ATAKAN
Üye : Av. Taner TUĞCU
Üye : Av. Şükrü SALKAYA
Üye : Av. Nevzat HELVACI
 
1977 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Teoman EVREN
Başkan Yardımcısı : Av. Taner TUĞCU
Genel Sekreter : Av. Atilla KAN
Sayman : Av. Tayyar SELÇUK
Üye : Av. Suphi ARTUK
Üye : Av. Yüksel BABÜR
Üye : Av. Şükrü SALKAYA
Üye : Av. Selçuk ÖMERBAŞ
Üye : Av. Ayşe ARISOY
Üye : Av. Savaş KÖKER
Üye : Av. Sezer KAYAŞ

1978 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Teoman EVREN
Başkan Yardımcısı : Av. Savaş KÖKER
Genel Sekreter : Av. Aydın GÜREL
Sayman : Av. Mesut ERDEM
Üye : Av. Ahmet CENAN
Üye : Av. Tayyar SELÇUK
Üye : Av. Selçuk ÖMERBAŞ
Üye : Av. Önder AKER
Üye : Av. Tanju UYGUR
Üye : Av. Atilla KAN
Üye : Av. Ayşe ARISOY
 

1979 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Sabahattin ARDIÇOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Özdemir ÖZOK
Genel Sekreter : Av. Semih GÜNER
Sayman : Av. Erol DURUKAN
Üye : Av. Ahmet CENAN
Üye : Av. Turan ASLAN
Üye : Av. Sabite GÜRMAN
Üye : Av. Önder AKER
Üye : Av. Mesut ERDEM
Üye : Av. Tanju UYGUR
Üye : Av. Aydın GÜREL

1980 YÖNETİM KURULU  
Başkan : Av. Sabahattin ARDIÇOĞLU  
Başkan Yardımcısı : Av. Turan ASLAN  
Genel Sekreter : Av. Abdurrahman VURAL  
Sayman : Av. Akın ATAKSOY  
Üye : Av. Sabite GÜRMAN  
Üye : Av. Özdemir ÖZOK  
Üye : Av. Erol DURUKAN  
Üye : Av. Adnan KURTULUŞ  
Üye : Av. Mehmet Ali ÇOBANER  
Üye : Av. Semih GÜNER  
Üye : Av. Murat ASLAN

1981 YÖNETİM KURULU  
Başkan : Av. Muammer AKSOY  
Başkan Yardımcısı : Av. Adnan KURTULUŞ  
Genel Sekreter : Av. H.Avni FERAH  
Sayman : Av. Erkin KAYA  
Üye : Av. Abdurrahman VURAL  
Üye : Av. Akın ATAKSOY  
Üye : Av. Mehmet Ali ÇOBANER  
Üye : Av. Sadık ERDOĞAN  
Üye : Av. Murat ASLAN  
Üye : Av. Sadık DİKMEN  
Üye : Av. Ş.Şahap İNCE  
   
1982-1984 YÖNETİM KURULU  
Başkan : Av. Muammer AKSOY  
Başkan Yardımcısı : Av. Sadık ERDOĞAN  
Genel Sekreter : Av. Reşat YALIN  
Sayman : Av. S.Erdal GÜNGÖR  
Üye : Av. H.Avni FERAH  
Üye : Av. İsmet CANTÜRK  
Üye : Av. Zeki GÖZÜBÜYÜK  
Üye : Av. Erkin KAYA  
Üye : Av. Sadık DİKMEN  
Üye : Av. Ş.Şahap İNCE  
Üye : Av. Berat SANCAR  
   
1984-1985 YÖNETİM KURULU  
Başkan : Av. Önder SAV  
Başkan Yardımcısı : Av. Tanju KORKMAZ  
Genel Sekreter : Av. Reşat YALIN  
Sayman : Av. Tuncay ALEMDAROĞLU  
Üye : Av. İsmail İNAN  
Üye : Av. Arda ŞAYLAN  
Üye : Av. Mahmut BAYRAM  
Üye : Av. Özgül ÖNDER  
Üye : Av. Soner KOCABEY  
Üye : Av. V. Ahsen COŞAR  
Üye : Av. Talay ŞENOL  


1985-1988 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Mahir Can ILICAK
Başkan Yardımcısı : Av. Ş.Şahap İNCE
Genel Sekreter : Av. Kenan BABAYİĞİT
Sayman : Av. Zeki TAVŞANCIL
Üye : Av. Nesrin ÇEÇEN
Üye : Av. H.Haluk ÜNSAL
Üye : Av. Fatma BAYRAKTAROĞLU
Üye : Av. Ünsal TOKER
Üye : Av. M.Emin VAROL
Üye : Av. H.Suha OKAY
Üye : Av. Raif ÇAKIR
 
1988-1990 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Dr.Erzan ERZURUMLUOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Hakkı Suha OKAY
Genel Sekreter : Av. Adalet ÇEBİ
Sayman : Av. Reşat KADAYIFÇILAR
Üye : Av. Muhsin EREN
Üye : Av. Kemal HAKİMOĞLU
Üye : Av. Hülya ÜLKÜMEN
Üye : Av. Mehdi BEKTAŞ
Üye : Av. Yusuf ALATAŞ
Üye : Av. Raif ÇAKIR
Üye : Av. K.Tacar ÇAĞLAR
 
1990-1992 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Özdemir ÖZOK
Başkan Yardımcısı : Av. Talay ŞENOL
Genel Sekreter : Av. K.Tacar ÇAĞLAR
Sayman : Av. Ali SARIGÜL
Üye : Av. Emel MAVİOĞLU
Üye : Av. Umur DİCLELİ
Üye : Av. Sezai KİPER
Üye : Av. Osman UŞŞAKLI
Üye : Av. Uğur UZER
Üye : Av. Faruk SARIASLAN
Üye : Av. Fazıl GÜLEKEN
 
 
 1992-1994 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Erdal MERDOL
Başkan Yardımcısı : Av. Sezai KİPER
Genel Sekreter : Av. Sami KAHRAMAN
Sayman : Av. Fevzi YILMAZ
Üye : Av. Ünal DİNÇ
Üye : Av. Celil KAYIKET
Üye : Av. Atilla KARADUMAN
Üye : Av. Kemali BEYAZIT
Üye : Av. Handan GÜRAYDIN
Üye : Av. Kemal AKKURT
Üye : Av. Emel BOYACIOĞLU
 
1994-1996 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Metin YAYCIOĞLU
Genel Sekreter : Av. Kemal AKKURT
Sayman : Av. Hasan TECİM
Üye : Av. Vahap BOZKURT
Üye : Av. Şahin MENGÜ
Üye : Av. Çetin Doğan ÇİMEN
Üye : Av. Nuran İNAN
Üye : Av. M.Müfit ÇINGIR
Üye : Av. H.Munise DAYI
Üye : Av. Sevgi KILIÇKAPLAN
 
1996-1998 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Ünsal TOKER
Başkan Yardımcısı : Av. Yaşar ÇATAK
Genel Sekreter : Av. Erkan YÜCEL
Sayman : Av. Serruh KALELİ
Üye : Av. Selçuk ULUSOY
Üye : Av. Yasemin KIRMACIOĞLU
Üye : Av. M.Bülent  AKÇAMETE
Üye : Av. Zihni TOPDAĞI
Üye : Av. M. Hadimi  YAKUPOĞLU
Üye : Av. Oğuz  BÜYÜKTANIR
Üye : Av. İ.Metin YILDIZHAN
 
1998-2000 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Hakkı Suha OKAY
Başkan Yardımcısı : Av. Erkin KAYA
Genel Sekreter : Av. Ahmet Z. ÇÖRTOĞLU
Sayman : Av. Mustafa HALICI
Üye : Av. İsmail ATAK
Üye : Av. Salih AKGÜL
Üye : Av. İsmail DİKER
Üye : Av. Sanem SOYTAŞ
Üye : Av. Aytekin ERÇOBAN
Üye : Av. Fevzi ÇAMLI
Üye : Av. Gönül DEMİRCAN
 
2000-2002 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Sadık ERDOĞAN
Başkan Yardımcısı : Av. Uğur UZER
Genel Sekreter : Av. Ömer ÇİFTÇİ
Sayman : Av. Egemen TOMAK
Üye : Av. Mehmet CENGİZ
Üye : Av. Hayrettin KENT
Üye : Av. M. Hakan ÇINAR
Üye : Av. İ. Cumhur BOZKURT
Üye : Av. Samiye EYÜBOĞLU
Üye : Av. Emine ERGÜL
Üye : Av. Taner ÜNLÜ

2002-2004 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Semih GÜNER
Başkan Yardımcısı : Av. Basri BİLECEN
Genel Sekreter : Av. Hakan CANDURAN
Sayman : Av. Ümit BULUT
Üye : Av. Muazzez İLTER
Üye : Av. Hande BERKTİN - 05.11.2003'de istifa etti, yerine yedek listeden en çok oya sahip Av.Hüseyin Yüksel BİÇEN geldi.
Üye : Av. Mehmet Ş.ERDOĞAN
Üye : Av. Mehmet A.TOKER
Üye : Av. Süleyman ÇETİN
Üye : Av. Fikret AYDIN
Üye : Av. Nebile KISA

2004-2006 YÖNETİM KURULU

Başkan : Av. Vedat Ahsen COŞAR
Başkan Yardımcısı : Av. Zafer GÜNAL
Genel Sekreter : Av. K.Tacar ÇAĞLAR- 05.01.2006
tarihinde istifa etti,
yerine yedek listeden en çok oyu alan
Av.Mehmet ERŞAHİN geldi.
Ayrıca kalan süre için Genel Sekreterliğe
yönetim kurulu üyesi
Av.Senay Ertem seçildi.

Sayman : Av. Sitare SAĞSEN
Üye : Av. Senay ERTEM
Üye : Av. Fahrettin KAYHAN
Üye : Av. Hürriyet SÜMER
Üye : Av. Kadir Faruk BİLKAY
Üye : Av. Hatice KAYNAK
Üye : Av. Aynur ÖZKAN
Üye : Av. Reşit DURUKAN

2006-2008 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Vedat Ahsen COŞAR
Başkan Yardımcısı : Av. Hasan ÜREL
Genel Sekreter : Av. Genel Sekreter Oya PEKGÖZ- 25.10.2007 tarihinde istifa etti, yerine yedek listeden en çok oyu alan Av. Mehmet ERŞAHİN geldi. Ayrıca kalan süre için Genel Sekreterliğe yönetim kurulu üyesi Av. Hava ORHON seçildi.
Sayman : Av. İhsan YEŞİLYURT
Üye : Av. Mahmut KARATEKİN
Üye : Av. Serhad ZENGİNPEDÜK
Üye : Av. Hüseyin ÇOLAK
Üye : Av. Murat ŞAHISTAN
Üye : Av. Hava ORHON
Üye : Av. Emre İNCULA
Üye : Av. Mustafa BÜYÜKAVCIOĞLU

2008-2010 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Vedat Ahsen COŞAR
Başkan Yardımcısı : Av. Salih AKGÜL
Genel Sekreter : Av. Hava ORHON Genel Sekreterlikten istifa etti, yerine 11.11.2009 tarihinde yönetim kurulu üyesi Av. Barış Ozan VURAL Genel Sekreter seçildi.
Sayman : Av. Oğuzhan BUHUR
Üye : Av. Oğuz AKÇAY
Üye : Av. Hava ORHON
Üye : Av. Makbule ÖZER ARPAĞ
Üye : Av. Şevki Gürel YÜCEER
Üye : Av. Özgür ERALP
Üye : Av. Serhat Sinan KOCAOĞLU
Üye : Av. Onur TATAR


2010-2012 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Hakan CANDURAN
Genel Sekreter : Av. Sema AKSOY
Sayman : Av. Mine BAŞ
Üye : Av. Erol Yılmaz ARAS
Üye : Av. Hilal AKDENİZ
Üye : Av. Tuba Berrak ÜNAL
Üye : Av. Özgün ŞİMŞEK
Üye : Av. Aşkın DEMİR
Üye : Av. Orhan ŞİMŞEK
Üye : Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
1969 - 1970 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Feyzi ÇIĞIRGAN
Üye             : Av. Hilmi ÖZARPAT
Üye             : Av. Emin GÜROL

1970 - 1971 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Feyzi ÇIĞIRGAN
Üye             : Av. Hilmi ÖZARPAT
Üye             : Av. Emin GÜROL

1971- 1972 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
Üye             : Av. Hilmi ÖZARPAT
Üye             : Av. Feyzi ÇIĞIRGAN
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Emin GÜROL

1972 - 1973 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Kamil AKINCI
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Necdet ÜSTÜNEL
Üye             : Av. Bekir EKİNCİ
Üye             : Av. Osman SÖHMEN

1973 - 1974 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Kamil AKINCI
Üye             : Av. Osman SÖHMEN
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Necdet ÜSTÜNEL
Üye             : Av. Bekir EKİNCİ

1974 - 1975 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Kamil AKINCI
Üye             : Av. Osman SÖHMEN
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Necdet ÜSTÜNEL
Üye             : Av. Bekir EKİNCİ

1975 - 1976 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Halil MÜLKÜS
Üye             : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye             : Av. Hasan KAYIKET
Üye             : Av. Cahit ÖNSOY
Üye             : Av. Ruhi ALTINÖRS

1976 - 1977 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan       : Av. Halil MÜLKÜS
Üye             : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye             : Av. Cahit ÖNSOY
Üye             : Av. Ruhi ALTINÖRS
Üye             : Av. Metin PERKİT

1978 - 1981 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye             : Av. Adil YALIN
Üye             : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye             : Av. Cemal ÇINAR
Üye             : Av. Ruhi ALTINÖRS

1981- 1984 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Salih YURDAKUL
Üye             : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Taner TUĞCU
Üye             : Av. Şahin KIRAÇ
Üye             : Av. Cahit TANSU

1984- 1987 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Cemal ÇINAR
Üye             : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Abdurrahman VURAL
Üye             : Av. Aydın GÜREL
Üye             : Av. Gürer SÖNMEZ

1988- 1990 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Zafer MERZİFONLUOĞLU
Üye             : Av. Akın ATAKSOY
Üye             : Av. Soner KOCABEY
Üye             : Av. Talay ŞENOL
Üye             : Av. Şenal SARIHAN

1990- 1992 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Umur TAMUR
Üye             : Av. Erol DURUKAN
Üye             : Av. Rıza Nurettin SELÇUK
Üye             : Av. Erkan YÜCEL

1992- 1994 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Tanju UYGUR
Üye             : Av. Erol DURUKAN
Üye             : Av. Erkan YÜCEL
Üye             : Av. Ender DEDEAĞAÇ

1994- 1996 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Erkan YÜCEL
Üye             : Av. Tülay YILMAZ
Üye             : Av. Bülent ACAR
Üye             : Av. İskender OĞUZ
Üye             : Av. Ali Rıza ÖZDİL

1996- 1998 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. İskender OĞUZ
Üye             : Av. İsmail BALCI
Üye             : Av. M.Akif GÜLERSOY
Üye             : Av. Cahit TANSU
Üye             : Av. Daham KELEŞ

1998 - 2000 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. İsmail BALCI
Üye             : Av. Uğur UZER
Üye             : Av. İsmail METİN
Üye             : Av. Yıldız KÖKER
Üye             : Av. Maviye ÇİFTÇİ GÖKÇE

2000 - 2002 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. H.Kaya KÖSEOĞLU
Üye             : Av. Hasan DÜLGEROĞLU
Üye             : Av. Abidin ŞAHİN
Üye             : Av. Hamit BAYKARA
Üye             : Av. Kemal ERGÜN

2002 - 2004 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Abidin ŞAHİN
Üye             : Av. Fevzi ÇAMLI
Üye             : Av. Cumhur TUTYOL
Üye             : Av. Bahattin CENGİZ
Üye             : Av. Hürriyet SÜMER

2004 - 2006 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Av. İlker PEKSEZER
Üye             : Av. Av. Bahattin YAVUZ
Üye             : Av. Av. O.Haluk GÜRSOY
Üye             : Av. Av. Ender GİRAY
Üye             : Av. Av. Cevat BALTA

2006 - 2008 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Av. Cevat BALTA
Üye             : Av. Av. Mehmet Emin YEŞİL
Üye             : Av. Av. Halil Vehip GÜNEŞOL
Üye             : Av. Av. Berat SANCAR
Üye             : Av. Av. Selahattin EMRE

2008 - 2010 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Mine SAVER (30.10.2008 - 09.04.2010)
Üye             : Av. Osman TATLIDİL 09.04.2009 - ………..)
Üye             : Av. Mahmure Suna KORKMAZ
Üye             : Av. Mustafa Erkan TAN
Üye             : Av. Abdurrahman BAL

2010 - 2012 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU:
Başkan         : Av. Uğur UZER
Üye             : Av. Basri BİLECEN
Üye             : Av. Seval YILDIRIM
Üye             : Av. Nebile KISA
Üye             : Av. Simay TEZCAN

1969 - 1970
Av. N.Kemal EĞİLMEZ - Av. Hasan KAYIKET - Av. Ruhi ALTINÖRS

1971 - 1972
Av. N.Kemal EĞİLMEZ - Av. Hasan KAYIKET - Av. Ahmet Galip ORHUN

1972 - 1973
Av. Sıtkı VURAL - Av. Metin PERKİT - Av. Şahin KUTLUĞ

1973 - 1974
Av. Metin PERKİT - Av. Şahin KUTLUĞ - Av. Sıtkı VURAL

1974 - 1975
Av. Hüseyin Avni FERAH - Av. Taner TUĞCU - Av. Sıtkı VURAL

1975 - 1976
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ - Av. S.Çetin DOLANAY - Av. Yusuf Ziya TÜRKER

1976 - 1977
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ - Av. Mecdi DALDAL - Av. M.Emin DEĞER

1977 - 1978
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ - Av. Meral CEBE - Av. Ali Nazmi DOĞAN

1978 - 1979
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ - Av. A.Esat YILMAZ - Av. Meral ARIKAN

1979 - 1980
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ - Av. Yusuf ÖZDEMİR - Av. Baha ERKEN

1978 - 1980
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ - Av. Meral ARIKAN - Av. Esat YILMAZ

1980 - 1981
Av. Mahmut BAYRAM - Av. Yüksel ÖZDEMİR - Av. Cahit TANSU

1981 - 1982
Av. İsmail İNAN - Av. Ali ERÇOBAN - Av. Mahmut BAYRAM

1983 - 1985
Av. Ergun ÖZTAN - Av. M.Emin VAROL - Av. Hakkı Suha OKAY

1985 - 1988
Av. Yılmaz ONAY - Av. M.Kerem BARIM - Av. Mehmet ÖZŞUCA

1988 - 1990
Av. Uğur UZER - Av. Celil KAYIKET - Av. Kazım BAYRAKTAR

1990 - 1992
Av. Fevzi YILMAZ - Av. H.Ünsal BİLDİRGEN - Av. Hüseyin SORGUCU

1992 - 1994
Av. Zeki ERDOĞAN - Av. Sevil KENGERLİ - Av. Biricik MUMCUOĞLU

1994 - 1996
Av. Ali KAYA - Av. Oğuz BÜYÜKTANIR - Av. Serhat ZENGİNPEDÜK

1996 - 1998
Av. Ahmet KAVAK - Av. Sanem ÇIPA - Av. Egemen TOMAK

1998 - 2000
Av. Nurdan ATAMAN - Av. Ümit BULUT - Av. Hamit BAYKARA

2000 - 2002
Av. Fikret AYDIN - Av. Mesut SÖNMEZ - Av. Zekiye KARACA BOZ

2002 - 2004
Av. Hacı Ali BULUT - Av. Önder ÖZSOY - Av. Ayşe KÖSEYENER

2004 - 2006
Av. Mahmut KARATEKİN - Av. Dursun DEMİRCİ - Av. Sariye PEHLİVANLI AKMAN    

2006 - 2008
Av.Gülser ERKOÇ - Av.Uğur Erhan DİNÇER - Av.Şevki Gürel YÜCEER

2008 - 2010
Av.Şamil DEMİR - Av.Muhittin Ertuğrul ERTÜRK - Av.Sönmez AHİ

2010 - 2012
Av.Zülfikar DURAK - Av.Ersin SOYBAŞ - Av.Doğan EROL

12 ARALIK 1971'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av. Faruk EREM
2-    Av.Rahmi MAĞAT
3-    Av.Mehmet NOMER
4-    Av.Erdoğan BİĞAT
5-    Av.Kemal SARIİBRAHİMOĞLU
6-    Av.Sabahattin BİLGE
7-    Av.Fehmi ÖZÇELİK
8-    Av.Ayhan EROL

16 ARALIK 1973'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Faruk EREM
2-    Av.Yekta Güngör ÖZDEN
3-    Av.Erdoğan BİGAT
4-    Av.Atila SAV
5-    Av.Rahmi MAĞAT
6-    Av.Ercüment BEYHAN
7-    Av.Sevim TUNÇ
8-    Av.İlhan KUTAY
9-    Av.Güler BERKİN
10-  Av.Ayhan EROL
11-  Av.İsmail ÖZERSİN

20 ARALIK 1975'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Nejat OĞUZ
2-    Av.Faruk EREM
3-    Av.Rahmi MAĞAT
4-    Av.Kamil AKINCI
5-    Av.Solmaz GİRAY
6-    Av.İlhami GÜVEN
7-    Av.Erdoğan BİGAT
8-    Av.Sebahattin BİLGE
9-    Av.Fehmi ÖZÇELİK
10-  Av.İlhan KUTAY
11-  Av.Sevim TUNÇ

18 ARALIK 1977'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Faruk EREM
2-    Av.Uğur ALACAKAPTAN
3-    Av.Teoman EVREN
4-    Av.Atila SAV
5-    Av.Nejat OĞUZ
6-    Av.Kamil AKINCI
7-    Av.Halit ÇELENK
8-    Av.M.Emin DEĞER
9-    Av.Niyazi AĞIRNASLI
10-  Av.İlhami GÜVEN
11-  Av.Ahmet TAHTAKILIÇ
12-  Av.İlhan KUTAY

22 ARALIK 1979'DA YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.Nejat OĞUZ
3-    Av.Teoman EVREN
4-    Av.İlhami GÜVEN
5-    Av.Mahir Can ILICAK
6-    Av.Atila ELMAS
7-    Av.Özbey İMAMOĞLU
8-    Av.Ümit TEOMAN
9-    Av.Sabahattin ARDIÇOĞLU
10-  Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
11-  Av.Galip ORHON
12-  Av.Yaşar KARAYALÇIN
13-  Av.Bilgin YAZICIOĞLU  

20 ARALIK 1981'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.İlhami GÜVEN
3-    Av.Nejat OĞUZ
4-    Av.Naci Işık MOROVA
5-    Av.Teoman EVREN
6-    Av.Vedat KARADELİ
7-    Av.Mahir Can ILICAK
8-    Av.Ayhan EROL
9-    Av.Cemal ÇINAR
10-  Av.Turan ASLAN
11-  Av.Muammer AKSOY
12-  Av.Özbey İMAMOĞLU
13-  Av.Önder SAV   

ARALIK 1983'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.Mahir Can ILICAK
3-    Av.Teoman EVREN
4-    Av.Muammer AKSOY
5-    Av.Özbey İMAMOĞLU
6-    Av.Önder SAV
7-    Av.Turan ASLAN
8-    Av.Ayhan EROL
9-    Av.Zeki SAATÇİOĞLU
10-  Av.Naci Işık MOROVA
11-  Av.Vedat KARADELİ
12-  Av.Tayyar SELÇUK
13-  Av.Kemal KARIİBRAHİMOĞLU    

22 ARALIK 1985'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.Teoman EVREN
3-    Av.Önder SAV
4-    Av.Mahir Can ILICAK
5-    Av.Halit ÇELENK
6-    Av.Bekir EKİNCİ
7-    Av.Turan ASLAN
8-    Av.Naci Işık MOROVA
9-    Av.Özbey İMAMOĞLU
10-  Av.Ayhan EROL
11-  Av.Hüseyin Avni FERAH
12-  Av.Tayyar SELÇUK
13-  Av.Nevzat HELVACI
14-  Av.M.Erşen SANSAL 

23 EKİM 1988'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-     Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
2-    Av.Mahir Can ILICAK
3-    Av.Hüseyin Avni FERAH
4-    Av.Naci Işık MOROVA
5-    Av.Özbey İMAMOĞLU
6-    Av.Ayhan EROL
7-    Av.Tanju KORKMAZ
8-    Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
9-    Av.Erşen SANSAL
10-  Av.Nevzat HELVACI
11-  Av.Özdemir ÖZOK
12-  Av.Atila SAV
13-  Av.Teoman EVREN
14-  Av.Halit ÇELENK
15-  Av.Önder SAV      

14 EKİM 1990'DA YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Mahir Can ILICAK
3-    Av.Halit ÇELENK
4-    Av.Erzar ERZURUMLUOĞLU
5-    Av.Özdemir ÖZOK
6-    Av.Naci Işık MOROVA
7-    Av.Teoman EVREN
8-    Av.Hüseyin Avni FERAH
9-    Av.Önder SAV
10-  Av.Ünsal TOKER
11-  Av.Arda ŞAYLAN
12-  Av.Fatma BAYRAKTAROĞLU
13-  Av.Atila SAV
14-  Av.Ayhan EROL
15-  Av.Kemal AKALIN
16-  Av.Şevket Şahap İNCE

25 EKİM 1992'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Hakkı Suha OKAY
3-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
4-    Av.Özdemir ÖZOK
5-    Av.Şevket Şahap İNCE
6-    Av.Ünsal BİLDİRGEN
7-    Av.Mahmut Emin VAROL
8-    Av.Mahir Can ILICAK
9-    Av.Önder SAV
10-  Av.Mahmut BAYRAM
11-  Av.Hüseyin Avni FERAH
12-  Av.Teoman EVREN
13-  Av.Atila SAV
14-  Av.Türkan ÖZTEKİN
15-  Av.Ahmet İYİMAYA
16-  Av.Atila GÖKTÜRK
17-  Av.Fatma BAYRAKTAROĞLU
18-  Av.Ayhan EROL    

23 EKİM 1994'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
3-    Av.Mahir Can ILICAK
4-    Av.Önder SAV
5-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
6-    Av.Özdemir ÖZOK
7-    Av.Atila ELMAS
8-    Av.Sadık ERDOĞAN
9-    Av.Hüseyin Avni FERAH
10-  Av.Hakkı Suha OKAY
11-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
12-  Av.Umur DİCLELİ
13-  Av.Fevzi COŞKUN
14-  Av.Atilla GÖKTÜRK
15-  Av.Akın ATAKSOY
16-  Av.İnci Sevil AKYÜZ
17-  Av.Ayhan EROL
18-  Av.Ekrem YILDIZ   

20 EKİM 1996'DA YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Ünsal TOKER
3-    Av.Sadık ERDOĞAN
4-    Av.Mahir Can ILICAK
5-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
6-    Av.Önder SAV
7-    Av.Hakkı Suha OKAY
8-    Av.Sami KAHRAMAN
9-    Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
10-  Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
11-  Av.M.Celil KAYIKET
12-  Av.Avarkan ATASOY
13-  Av.Sezai KİPER
14-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
15-  Av.Özdemir ÖZOK
16-  Av.Talay ŞENOL
17-  Av.Ayhan EROL
18-  Av.H.Rıza ÇİMEN
19-  Av.Olcay MİS   

18 EKİM 1998'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Hakkı Suha OKAY
2-    Av.Eralp ÖZGEN
3-    Av.Sadık ERDOĞAN
4-    Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
5-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
6-    Av.Ömer ESİRGEMEZ
7-    Av.Türkan ÖZTEKİN
8-    Av.Ahmet TOPTAN
9-    Av.Kemal HAKİMOĞLU
10-  Av.Sema SELÇUK
11-  Av.Gülden TÜREGÜN
12-  Av.Adalet ÇEBİ
13-  Av.Ünsal TOKER
14-  Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
15-  Av.Ayhan EROL
16-  Av.M.Celil KAYIKET
17-  Av.Fevzi COŞKUN
18-  Av.Önder SAV
19-  Av.Özdemir ÖZOK   

5 KASIM 2000'DE YAPILAN GENEL KURUL   
1-    Av.Sadık ERDOĞAN
2-    Av.Hakkı Suha OKAY
3-    Av.Hüseyin Avni FERAH
4-    Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
5-    Av.Semih GÜNER
6-    Av.Eralp ÖZGEN
7-    Av.Ünsal TOKER
8-    Av.Yasemin KIRMACIOĞLU ÜNAL
9-    Av.Mahmut BAYRAM
10-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
11-  Av.Erkin KAYA
12-  Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
13-  Av.Yaşar ÇATAK
14-  Av.Adalet ÇEBİ
15-  Av.Türkan ÖZTEKİN
16-  Av.Vahap BOZKURT
17-  Av.Serruh KALELİ
18-  Av.Özdemir ÖZOK
19-  Av.Şahin MENGÜ
20-  Av.Ayhan EROL
21-  Av.Daham KELEŞ
22-  Av.Ahmet TOPTAN

20 EKİM 2002'DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Yusuf Y. GÖKÇEN
2-    Av.İsmail BALCI
3-    Av.Mahmut Emin VAROL
4-    Av.M.Bülent AKÇAMETE
5-    Av.Ercüment YÜCEL
6-    Av.Akın ATAKSOY
7-    Av.Ömer ÇİFTÇİ
8-    Av.Erkin KAYA
9-    Av.Hasan DÜLGEROĞLU
10-  Av.İsmail ATAK
11-  Av.Türkan ÖZTEKİN
12-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
13-  Av.Mahmut KARATEKİN
14-  Av.Uğur UZER
15-  Av.Hüseyin Avni FERAH - 01.01.2004'de vefat etti, yerine yedek listeden en çok oya sahip Av.Erdoğan KILIÇ geldi.
16-  Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
17-  Av.Nail GÜRMAN
18-  Av.Sadık ERDOĞAN
19-  Av.Daham KELEŞ
20-  Av.Yaşar ÇATAK
21-  Av.Mustafa HALICI
22-  Av.Hakkı Suha OKAY
23-  Av.Adalet ÇEBİ
24-  Av.Ünsal TOKER

2004 - 2006 GENEL KURULU
1- Av. ÖMER ÇİFTÇİ
2- Av. AKIN ATAKSOY
3- Av. MAHMUT EMİN VAROL
4- Av. M.BÜLENT AKÇAMETE
5- Av. MEHMET CENGİZ
6- Av. BASRİ BİLECEN
7- Av. OĞUZ BÜYÜKTANIR
8- Av. CUMHUR TUTYOL
9- Av. H.ÜNSAL BİLDİRGEN
10- Av. ZAFER MERZİFONLUOĞLU
11- Av. SONER KOCABEY
12- Av. MEHMET NALÇAKAR
13- Av. DAHAM KELEŞ
14- Av. M.KEMAL HAKİMLOĞLU
15- Av. UĞUR UZER
16- Av. FAZIL GÜLEKEN
17- Av. M.METİN BAŞBAY
18- Av. SADIK ERDOĞAN
19- Av. AHMET Z. ÇÖRTOĞLU
20- Av. YAŞAR ÇATAK
21- Av. ÜNSAL TOKER
22- Av. SEMİH GÜNER
23- Av. HAKKI SUHA OKAY
24- Av. SALİH AKGÜL
25- Av. ADALET ÇEBİ
26- Av. RABİYA BALKANLI

2006 - 2008 GENEL KURULU
1- Av. Recai Rahim GÖRGÜLÜ
2- Av. Muhsin EREN
3- Av. Zafer YAVUZ
4- Av. Erol DURUKAN
5- Av. Bülent AKÇAMETE
6- Av. Ömer ÇİFTÇİ
7- Av. Sevil KENGERLİ KÜRŞAD
8- Av. Kemal AKKURT
9- Av. Soner KOCABEY
10- Av. Erkin KAYA
11- Av. İsmail BALCI
12- Av. Ünal DİNÇ
13- Av. Talay ŞENOL
14- Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU
15- Av. Mustafa Müfit ÇINGIR
16- Av. Zafer MERZİFONLUOĞLU
17- Av. Reşat YALIN
18- Av. İsmail ATAK
19- Av. Tülay ÇELİKYÜREK
20- Av. Şevket Şahap İNCE
21- Av. Ali SARIGÜL
22- Av. Sami KAHRAMAN
23- Av. Daham KELEŞ
24- Av. Fazıl GÜLEKEN
25- Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
26- Av. Fahrettin KAYHAN
27- Av. Aydın ERDOĞAN
28- Av. Yaşar ÇATAK

2008 - 2010 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1- Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU
2- Av. Muhsin EREN
3- Av. Zafer YAVUZ
4- Av. Hüseyin Ünsal BİLDİRGEN
5- Av. Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
6- Av. İlker PEKSEZER
7- Av. Erkin KAYA
8- Av. Reşat YALIN
9- Av. Şevket Şahap İNCE
10- Av. Ali Rıza ÖZDİL
11- Av. Soner KARACABEY
12- Av. Talay ŞENOL
13- Av. İhsan YEŞİLYURT
14- Av. Kemal Tacar ÇAĞLAR
15- Av. Haydrettin KENT
16- Av. Hasan ÜREL
17- Av. Ender DEDEAĞAÇ
18- Av. Hasan KEPENEK
19- Av. Kemal AKKURT
20- Av. Sitare SAĞSEN
21- Av. Recai Rahim GÖRGÜLÜ
22- Av. Mahmut KARATEKİN
23- Av. Dursun DEMİRCİ
24- Av. İbrahim Metin YILDIZHAN
25- Av. Bahattin YAVUZ
26- Av. Fatih Rüştü ALGÜL
27- Av. Taylan ARIHAN
28- Av. Hüseyin ÇOLAK
29- Av. Ahmet UÇAR
30- Av. M.Emin Seçkin ARIKAN

2010 - 2012 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1- Av. Erzan ERZURUMLUOĞLU
2- Av. Erdal MERDOL
3- Av. Metin YAYCIOĞLU
4- Av. Ünsal TOKER
5- Av. Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
6- Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
7- Av. Ünal DİNÇ
8- Av. Semih GÜNER
9- Av. Sadık ERDOĞAN
10- Av. Mahmut Emin VAROL
11- Av. Ömer ÇİFTÇİ
12- Av. Sami KAHRAMAN
13- Av. Erkan YÜCEL
14- Av. Sabri Erdal GÜNGÖR
15- Av. Yıldızhan Adil ŞAHİN
16- Av. Kemal AKALIN
17- Av. Mehmet AĞAR
18- Av. Mehmet Bülent AKÇAMETE
19- Av. Ender DEDEAĞAÇ
20- Av. Levent GÖK
21- Av. Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU
22- Av. Zennure TOKGÖZ
23- Av. Sanem ATAK
24- Av. Mehmet Abdullah TOKER
25- Av. Erdoğan GÖKÇE
26- Av. Hüseyin KADEROĞLU
27- Av. Şule EROL
28- Av. Gönül APAYDIN
29- Av. Fikret AYDIN
30- Av. Serap KALE ÖCAL
31- Av. Şükran KARADEMİR
32- Av. Ayşe Güldal DÜZEN
33- Av. Fatma Işıl SIRAKAYA
 
Sicil :
Adı :
Soyadı :