Ankara Barosu Web Sitesi Sürüm 2011
 

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI VE BİTKİ ISLAHÇI HAKLARI SEMPOZYUMU YAPILDI

Ankara Barosu, Bitki Islahçıları Alt Birliği ve Türkiye Tohumcular Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları Sempozyumu, 11 Nisan 2015 Cumartesi günü Antalya’da yapıldı.

Sempozyumun açış konuşmalarını, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli, Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Kaya ve Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer yaptı.

İki oturum halinde yapılan sempozyumun ilk oturumunu, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. S. Ahmet Bağcı yönetti.

Bu oturumda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Çelen, Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yılmaz, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği’nden (UPOV) Jun Koide ve Türk Patent Enstitüsü’nden Dr. Ayşegül Demircioğlu, bitki ıslahçı hakları mevzuatı, dünyadaki bitki ıslahçı hakları, biyoteknolojik ürünlerin patent uygulamaları ve fikri mülkiyet haklarını anlattı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir’in yönettiği ikinci oturumda ise Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Hukuk Müşaviri Emekli Hakim Dr. Ayşe Saadet Arıkan, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Tülay Alıca, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Dr. İhsan Baştürk ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Özkan, fikri mülkiyet hakları, hukuki açıdan yeni bitki çeşitleri, bitki ıslahçı haklarıyla ilgili hukuk ve ceza davaları ile çiftçi istisnaları konularında ayrıntılı bilgi verdi.

 

Tarih: 11 Nisan 2015
Yer: Antalya

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :