Ankara Barosu Web Sitesi Sürüm 2011
 

MÜLTECİ HAKLARI KURULU HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu Hizmet İçi Eğitim Programı, 30 Eylül – 1 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Açış konuşmalarını Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu Başkanı Av. Ceylan Tanrıverdi ve Uluslararası Göç Örgütü’nden (IOM) Meltem Hamit’in yaptığı programda, Mülteci Hakları Merkezi’nden Veysel Eşsiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Hakimi Mehveş Bingöllü Kırcı, Yrd. Doç. Dr. Bertan Lami Tokuzlu, Ankara Üniversitesi’nden Dr. Neva Öztürk, IOM’dan Anastasia Sağlam, Ankara Barosu’ndan Av. Hilal Çelik, Av. Hatice Kaynak ve Av. Ceylan Tanrıverdi eğitmen olarak görev aldı.

Programda katılımcılara, uluslararası koruma ve başvuru yolları, uluslararası hukuk çerçevesinde göçmen hakları ve göçmenlerin korunması; AİHM’ye başvuru süreci, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı uygulamaları, milletler arası hukuk, insan ticareti suçuna ilişkin ulusal – uluslararası bakış, mülteci çocuklar ve örnek mahkeme kararları, mülteci kadınlar ve örnek mahkeme kararları, Adli Yardım, Gelincik ve CMK uygulamaları konularında eğitim verildi.

 

 

TARİH: 30 Eylül 1 Ekim 2016
YER: ABEM

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :