DUYURU
Ankara Barosu Başkanlığı'nın trafik kazasında yaşamını yitiren Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Önder Üngür için başsağlığı mesajı.
Haber Tarihi : 18.08.2016 Okuma Sayısı : 1219 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu Başkanlığı'nın Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bombalı terör saldırısına ilişkin kınama mesajı.
Haber Tarihi : 18.08.2016 Okuma Sayısı : 1580 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu Başkanlığı'nın Diyarbakır'daki bombalı saldırıyla ilgili açıklaması.
Haber Tarihi : 16.08.2016 Okuma Sayısı : 1251 Devamı için...

DUYURU
6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 09.08.2016 gün ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Haber Tarihi : 11.08.2016 Okuma Sayısı : 2041 Devamı için...

ANKARA BAROSU’NDAN FERHAT SARIKAYA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYET
Ankara Barosu, Şemdinli İddianamesi’ne dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın adını cemaatçi hakim ve polis şefinin yönlendirmesiyle eklediğini itiraf eden Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran da Sarıkaya’yı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikayet etti.
Haber Tarihi : 10.08.2016 Okuma Sayısı : 3141 Devamı için...

DUYURU
2016-2017 Öğretim Yılında Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Haber Tarihi : 10.08.2016 Okuma Sayısı : 956 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 18.07.2016 gün, 2016/45 sayı, Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.07.2016 günlü “Yurtdışında Yaşayanlara Yapılan İdari Tebligatlar” konulu 80225068-400.17.01-2016/11127913 sayılı yazısı hakkındaki duyurusu.
Haber Tarihi : 9.08.2016 Okuma Sayısı : 817 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 02.08.2016 gün, 2016/54 sayı, Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi'nin 18. maddesi gereği geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan kimlik ve akıllı kartların maddede ifade edilen süresinin kaldırılması konulu duyurusu.
Haber Tarihi : 9.08.2016 Okuma Sayısı : 983 Devamı için...

DUYURU
Sincan L1 ve L2 Cezaevinde; Avukatların tutuklularla hafta içi 08.00 - 17.00, hafta sonu 09.00 - 16.00 saatleri arasında görüş yapabilmekte, vekaletname aranmamakta ve görüşlerde süre sınırlaması bulunmamaktadır.
Haber Tarihi : 5.08.2016 Okuma Sayısı : 933 Devamı için...

DUYURU
Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde 'tarama merkezi' açıldı.
Haber Tarihi : 3.08.2016 Okuma Sayısı : 2297 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 18.07.2016 gün, 2016/44 sayı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 12.02.2015 günlü 1 sayılı kararı hakkındaki duyurusu
Haber Tarihi : 3.08.2016 Okuma Sayısı : 918 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığ'nın 25.07.2016 gün, 2016/50 sayılı duyurusu
Haber Tarihi : 3.08.2016 Okuma Sayısı : 951 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 29.07.2016 gün, 2016/52 sayılı duyurusu ile Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın eş faydalanıcılığında yürütülmekte olan “Türkiye’de Adli Yardım Sisteminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında ceza, hukuk ve idari davalarda sunulan adli yardım hizmetine ilişkin genel bir anket formu hazırlandığı bildirilmiştir.
Haber Tarihi : 3.08.2016 Okuma Sayısı : 1036 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu Başkanlığı'nın Bingöl'de şehit olan polisler için başsağlığı mesajı.
Haber Tarihi : 2.08.2016 Okuma Sayısı : 998 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu Başkanlığı'nın Hakkari ve Ordu'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı.
Haber Tarihi : 1.08.2016 Okuma Sayısı : 972 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu Başkanlığı'nın Diyarbakır, Van, Siirt ve Hakkari'de şehit olan polis ve askerler için başsağlığı mesajı.
Haber Tarihi : 28.07.2016 Okuma Sayısı : 792 Devamı için...

DUYURU
Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde bulunan tutuklular hakkında.
Haber Tarihi : 28.07.2016 Okuma Sayısı : 7617 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu Başkanlığı'nın Diyarbakır ve Mardin'de şehit olan polisler için başsağlığı mesajı.
Haber Tarihi : 26.07.2016 Okuma Sayısı : 861 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan dava sonucunda, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hakkında
Haber Tarihi : 19.07.2016 Okuma Sayısı : 1148 Devamı için...

DUYURU
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/15049 Esas sayısı ile açılan dava hakkında
Haber Tarihi : 19.07.2016 Okuma Sayısı : 1561 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan dava sonucunda, meslektaşlarımızın icra iflas dairelerinde sorgulama talep etme yetkisini kısıtlayan, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği hakkında
Haber Tarihi : 19.07.2016 Okuma Sayısı : 1703 Devamı için...

ANKARA BAROSU YÖNETİMİ ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ’YLE GÖRÜŞTÜ
Ankara Barosu Yönetimi, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'la görüştü.
Haber Tarihi : 18.07.2016 Okuma Sayısı : 5226 Devamı için...

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :