Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmelik uyarınca Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 09.10.2015 tarihinde "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında hazırlanan ve Anadolu Üniversitesi'nce yürütülen İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve son başvurusu 24 Haziran 2016, sınav tarihi 14 Ağustos 2016, başvuru bedeli 250,00.TL. olarak belirlenen e-sertifika programının ayrıntıları için tıklayınız.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :