AVUKATLARIN HAKEMLİK YAPAMAYACAĞINA DAİR YÖNETMELİK İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

 

19/01/2016 tarih ve 29598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı aleyhine açtığımız iptal davasında Danıştay 10. Daire, 2016/735 E. sayılı dosyası üzerinden verdiği 17/05/2016 tarihli kararla;

 

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 3. maddesiyle 17/8/2007 tarih ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin değişik 13. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “ancak fiilen sigorta hakemliği yapacak hakemler için bu yönetmeliğin 14. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır”  ibaresinin;

 

değişikliğin 4. maddesi ile ana yönetmeliğin 14. maddesine 3. fıkranın (c) bendi olarak eklenen “Tahkim davalarına kanuni temsilcilik dışında tarafları temsil edebilmesi mümkün kişiler” ibaresinin;

 

değişikliğin 5. maddesiyle ana yönetmeliğe eklenen 14/A maddesinin YÜRÜTMESİNİ  DURDURMUŞTUR.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

 

Karar örneği için tıklayınız.

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :