DANIŞTAY SAVCISI, YILBAŞI SEPETLERİNE GETİRİLEN ALKOL YASAĞININ İPTALİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Danıştay Savcısı, Ankara Barosu’nun açtığı dava kapsamında yılbaşı sepetlerine getirilen alkol yasağının iptali gönünde görüş bildirdi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), 21 Ekim 2015 tarihinde Tütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 19 ve 20. maddelerine dayanarak yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin yer almamasını kararlaştırmıştı.

Ankara Barosu Başkanlığı, TAPDK’nın yılbaşı sepetlerine getirdiği alkol yasağının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay Savcısı, Ankara Barosu’nun açtığı davaya ilişkin düşüncesini sundu. Dava konusu Kurul kararının iptaledilmesininuygun olacağı yönünde görüş bildirilen savcılık düşüncesinde, şu cümlelere yer verildi:

“Devlete, alkol ile mücadele üzerinden bireysel ve toplumsal hayat tarzlarına müdahale etmek değil, gençleri alkol düşkünlüğünden korumak görevi verilmiştir. İdarenin böyle bir yetkiyi kendisinde görmesi ve kişileri alkollü içki kullanımına teşvik etmemek adı altında ucu açık idari düzenlemeler yapması, hukuka aykırı bulunmaktadır.

İptali istenen düzenleme ile getirilen sınırlama, işletmelerin ürünlerini sunum şekline -ki ‘yılbaşı sepeti’ kavramının özellikleri belirli, hukuki bir tanımının olmaması nedeniyle söz konusu uygulama, ucu açık, belirsiz ve tartışmalı uygulamalara da yol açabilecektir-ve dolayısıyla rekabete, yetişkin bireylerin de alkollü içecek satın alma şekline ve özgürlüğüne açık bir müdahale niteliğinde olup demokratik toplum düzeni açısından bir gereklilik değildir.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin yılbaşı sepeti içerisine konulmasının teşvik edici ve özendirici olduğu konusunda hukuken kabul edilebilir bir gerekçeye dayanılmadığından, ölçülülük ilkesine aykırı şekilde getirilen sınırlamada hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu Kurul kararının iptalinekarar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”

Savcılık düşüncesine ulaşmak için tıklayınız.

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :