Basına ve kamuoyuna

İstinaf Mahkemeleri’nin açılış töreninin 20 Temmuz 2016 günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacağını; bin 500 hakim ve savcının bu tören için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na davet edildiğini; hakim ve savcılardan, katılımın zorunlu tutulduğu törene cübbeleriyle gelmelerinin istendiğini herkes gibi bizler de basından öğrendik.

Öncelikle bilinmelidir ki 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçecek olan İstinaf Mahkemeleri’nin toplu açılış töreninin yapılacağı yer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı değildir.

Bürokratik teamüllere göre bu tören, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde ya da İstinaf Mahkemeleri’nin kuruluşundan sorumlu olan Adalet Bakanlığı’nda yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı da dilerse bu toplantıya katılabilir.

Demokratik teamüllere göreyse durum daha da vahimdir. Çünkü Türkiye, iki yıldır demokratik teamülleri hiçe sayan, Anayasa’yı çiğneyen, tarafsızlık ilkesine uymayan, partisiyle bağını kopartmayan, hatta seçildiği günden beri iktidar partisinin genel başkanı gibi davranmaya devam eden bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyadır.

Bu nedenlerle İstinaf Mahkemeleri’nin toplu açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılması da hakim ve savcıların bu tören için cübbeleriyle birlikte Saray’a davet edilmeleri de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından kaygı vericidir.

Kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmayan bu davetten vazgeçilmesini talep ediyor; aksi takdirde hakim ve savcıları söz konusu davete katılmamaya davet ediyoruz. 15.07.2016

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :