LOZAN BİR ZAFERDİR VE CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNUZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TAPUSUDUR

Bugünkü varlığını ve iktidarını Cumhuriyet’e ve Lozan Barış Antlaşması’na borçlu olan Sayın Cumhurbaşkanı, Lozan için “Birileri zafer diye yutturmaya çalıştı” diyebildi.

Gerekçe olarak da Ege Denizi’ndeki adaların Lozan’da verilmiş olmasını gösterdi.

Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle bilmelidir ki Ege Denizi’ndeki adalar Lozan’da kaybedilmedi. Trablusgarp Savaşı sonrasında 1912 yılında imzalanan Uşi Antlaşması ile kısmen İtalya’ya bırakıldı. 1913’te imzalanan Atina Antlaşması ile de Yunanistan’a verildi. Yani Türkiye Lozan’a giderken Ege’deki adalar elinde değildi.

Tarihi gerçekler göstermektedir ki Lozan bir zaferdir ve Cumhurbaşkanı olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle "Türk Ulusu’na karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü anlatan belgedir”.

Ankara Barosu olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nı sadece iki ay önce, yani Lozan Barış Antlaşması’nın 93. yıldönümü olan 24 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlamaya davet ediyoruz.

Zira orada, “Bugün Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 93. yıldönümüdür. Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla elde ettiği zafer, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanına taşınarak tescil edilmiştir. Bu anlaşma, yeni kurulan devletimizin tapusu niteliğindedir” yazıyor. 30.09.2016

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :