SİNCAN CEZAEVİ’NE İNFAZ KORUMA MEMURU TAKVİYESİ

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran ve Genel Sekreteri Av. Erinç Sağkan, bastırılan darbe girişiminin ardından avukatların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’le görüşme yapmışlardı. Bu görüşmenin ardından olumlu adımlar atılmaya başlandı.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre; daha önce Aksaray ilinde yapılması planlanan cezaevi için infaz koruma memuru sınavını kazanan ve infaz koruma memuru olarak atanan 70 kişinin, Aksaray Cezaevi’nin yapımının uzaması nedeniyle Türkiye genelindeki çeşitli cezaevlerinde geçici olarak görevlendirildiği; bu infaz koruma memurlarına, Ankara’da çalışmak isteyip istemedikleri sorulacağı; 70 infaz koruma memuru arasından yeterli başvuru geldiği takdirde Ankara’da çalışmak isteyenlerin geçici olarak Sincan Cezaevi’nde görevlendirileceği bildirildi.

Yeterli başvuru olmaması durumunda ise yeni bir kararname ile en kısa sürede Sincan Cezaevi’nde çalıştırılmak üzere diğer ceza infaz kurumlarından infaz koruma memuru sağlanacağı kaydedildi.

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :