ANKARA BAROSU 

25.12.2014

 

TÜRKÇE İLE FELSEFE VE BİLİM YAPILAMAYACAĞI SÖYLEMİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

SAYIN CUMHURBAŞKANI ATATÜRK DEVRİMLERİNİ ELEŞTİRMEYİ SİYASET MALZEMESİ HALİNE GETİRDİ

Sayın Cumhurbaşkanı, dün yine talihsiz açıklamalar yapmış; Türkçe ile felsefe ve bilim yapılamayacağını ve bu ülkenin bir gecede dilini kaybettiğini buyurmuştur.

Dilin bir gecede değişecebileceğine dair bilimsellikten uzak bu söylemin temelinde, Atatürk'ün tüm devrimlerini eleştirmeyi politik düstur olarak benimsemek yatmaktadır. Harf devriminden yola çıkılarak dilin bir gecede değiştiği noktasına varmak ancak bu düsturun bir ürünü olabilir. Harf devrimi ile dil devrimi birbirinden ayrı kavramlardır ve Sayın Cumhurbaşkanı bu kavram karmaşasını bilerek ortaya çıkarmıştır.

Felsefe ve bilimin gelişmesi için gerekli özgürlük, demokrasi ve pozitif düşünceye destek konularında karnesi zayıflarla dolu olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, suçu Türkçeye yüklemesindeki amacı anlamaktayız. Bununla beraber; Kendisine, 24 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen “Anayasa'nın Dili Sempozyumu”nda yaptığı, ender de olsa katıldığımız bir açıklaması ile cevap vermenin yeterli olacağı düşüncesindeyiz.

"Diller arasında bir ayrıma gitmek, açık söylüyorum bir ırkçılıktır. Zaman zaman söyleniyor, 'Türkçe ile felsefe, bilim yapılmaz, bilim dili kurulmaz' deniyor. Bunların tamamı ırkçılık kokan açıklamalardır."

Saygılarımızla.

ANKARA BAROSU 

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :