MALİYE BAKANLIĞI KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR

Bazı gazetelerin ekonomi sayfalarında yer alan, Kamu çalışanları ile ilgili  2015 yılına ait ekonomik verilere ilişkin haberlerde, Kamuda çalışan 1/4 derece avukat için gösterilen maaş miktarı gerçeği yansıtmamaktadır. Gazete haberlerinde, Kamu çalışanlarının maaşlarına ait bu verilere kaynak olarak Maliye Bakanlığı gösterilmiştir. Ancak, söz konusu haberlerde, gerçek olmayan ekonomik verilere dayalı olarak  kamuda çalışan avukatların maaşları yanlış yansıtıldığından kamuoyunda  avukatların kaymakamlardan, doktorlardan, şube müdürlerinden daha yüksek ücret aldığı yolunda yanlış bir algı yaratılmakta, bu durum kamuda çalışan meslektaşlarımızın uzun süredir devam eden haklı mücadelesine zarar vermektedir.

Haberlere konu tablonun en alt sütununda yer alan 1. Derecenin 4. Kademesinde (1/4) bulunan avukat için belirtilen miktar, 2014 Aralık itibariyle 4.340 TL, Ocak 2015 itibariyle de 4.478 TL olarak gözükmekte olup, basın açıklamamız ekinde bulunan 1/4 grubundaki avukat meslektaşımıza ait maaş bordrosunda da görüleceği üzere; 2014 Aralık  itibariyle maaş net 3.155  TL dir. Tabloda gösterilen rakamla ekte sunulan  bordroda görülen rakamlar arasındaki yaklaşık 1.185 TL’lik fark anlaşılabilir ve kabul edilebilir  değildir.

Bu farkın, tabloda belirtilen maaş ücretine aile yardımı ve vekalet ücretinin de dahil edilmiş olabileceğinden kaynaklandığı düşünülse dahi tabloda diğer meslek gruplarının sadece çıplak maaşları yansıtılmışken (örneğin doktorlar için döner sermayeden alınan pay, öğretmenler için ek ders ücreti eklenmemiştir) avukatlar için gösterilen aylık maaş miktarına aile yardımı ve vekalet ücretinin eklenerek yansıtılmış olması avukatlar ile diğer kamu çalışanlarının maaş hesaplamalarının aynı kriterlerle hesaplanmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Tabloda çıplak maaşa eklenen vekalet ücreti, avukatın sevk ettiği mesai karşılığı ve limitle bağlı olunarak avukata verilen ayrıca genel bütçeye de hiçbir yük teşkil etmeyen bir kalem olup avukatlık ücreti,  avukatın dosyasında yaptığı tahsilatlar üzerinden alınabilen ve her ay alınması garanti olmayan bir paradır. Bazı kurumlarda yıllık limitin doldurulmadığı, vekalet ücretlerinin parça parça ödendiği ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulduğu da bir başka gerçektir.

Yıllık tavanı net 9.560,00 TL olan vekalet ücreti, limitle bağlı kalınarak ve tahsilat yapılan  dosyalardan belirlenen limit miktarının tamamının doldurulması durumunda alınmakta, bu miktar aylara (12) bölündüğünde ve çıplak maaşlara eklendiğinde dahi maaşlar  tabloda gösterilen rakama ulaşmamaktadır.

Sayıları yaklaşık 4500 civarında olan Kamuda çalışan avukatlar ve hukukçular olarak, yıllardır ağır bir iş yükü altında görevimizi layıkıyla yapmaya çalışırken, Maliye Bakanlığı’nın habere konu gerçek dışı  verileri  basın yayın organları ile paylaşması üzerine bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın  maaşları ile ilgili oluşturulan bu algı son derece yanlış olup, Maliye Bakanlığı’nın bu hatalı uygulamasına bir an önce son vermesini ve kamuda çalışan avukatların gerçek maaşlarının kamunun bilgisine sunulması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.…

Ankara Barosu Kamu Avukatları Kurulu

Eki için tıklayınız.

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :