ANKARA BAROSU

 

06.01.2015

MECLİS KOMİSYONU'NDA 4 ESKİ BAKAN HAKKINDA YAPILAN YÜCE DİVAN OYLAMASINA DAİR

KARAR İLE BAĞIMSIZ YARGI SAF DIŞI BIRAKILMIŞTIR

Meclis Soruşturma Komisyonu aldığı karar ile vatandaşa faklı,  iktidara farklı hukukun uygulandığını göstermiştir.  İktidar, kendisini masumiyet karinesinden hareketle masum, vatandaşını ise makul şüpheden hareketle suçlu saydığını bir kez daha tescil etmiştir.

Oysa masumiyet karinesinin garantisi bağımsız yargıdır.  Bağımsız yargı adaletin tecellisini sağlar. Adalet ise medeniyetin tek şartıdır. 

Meclis Komisyonunun 4 bakan için vermiş olduğu karar ile iktidar kendi adaletini yaratmıştır. Ancak bu karar, kaçınılmaz sonu ertelemekten başka bir sonuç doğurmamıştır. İktidarın suçsuzluğunu tescil ettireceği merciin bağımsız yargı olduğu unutulmamalıdır.  

Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararları, Türkiye önünde yaşanan ve hiç unutmadığımız gerçeği değiştiremeyeceği gibi iktidarın hukukunu da haklı hale getirmeyecektir. Kendisi için kendi hukukunu uygulayan, bağımsız yargıya güvenmeyen, kendi yargısını yaratan iktidar meşruiyetini kaybetmiştir.  İktidar suçluyu masum, masumu suçlu yapmış, kendisinin de güvencesi olan bağımsız yargıyı saf dışı bırakmıştır. Oysa, hukuk ve adaletin en çok da iktidarlar için gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Biz gerçekleri unutmadık, unutmayacağız. Hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Adaletin herkes için gerekeceği bilinciyle;  herkes için adaleti sağlamak yolunda avukatlar olarak hep yüksek sesle doğruları söyleyeceğiz.

ANKARA BAROSU 

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :