ANKARA BAROSU

 

15.01.2015

CUMHURİYET GAZETESİ DAĞITIM ARAÇLARINDA YARGI KARARI OLMAKSIZIN YAPILAN POLİS ARAMALARI VE GÜN GEÇTİKÇE ARTAN TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA HAKKINDA

Fransa´nın önemli mizah dergilerinden Charlie Hebdo´ya düzenlenen hain saldırı sonrasında, Dergi’nin özel sayısından bir seçki hazırlayan Cumhuriyet Gazetesi’nin matbaadan çıkan dağıtım kamyonları polis tarafından yargı kararı olmaksızın durdurulmuş ve Gazetenin tüm nüshalarına el konulmuştur. Bununla birlikte, seçkinin yayımlanmasının ardından belirli kesimler tarafından Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik bilinçli olarak bir saldırı ve linç kampanyası başlatılmıştır.

Henüz yayımlanmamış bir gazeteye, dağıtım aşamasında, tüm hukuk kuralları hiçe sayılarak yapılan bu fiili gece yarısı baskını, ciddi bir sansür girişimi olarak nitelendirilmelidir. Yargı kararı olmadan yapılan aramanın hukukta yeri olmadığı gibi sansürün de demokraside yeri yoktur. Ankara Barosu olarak, Anayasa’ya aykırı biçimde, haberleşme özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bu girişimi şiddetlekınamakla birlikte, sorumlular hakkında bir an önce soruşturma açılmasını ve hangi iradeye dayanılarak söz konusu baskının gerçekleştirildiğinin aydınlatılmasını talep ediyoruz.

Öte yandan,Türkiye'de günden güne artan gerilim ortamı, toplumdaki keskin kutuplaşma ve linç kampanyaları giderek daha da vahim bir boyut kazanmıştır. Oysa demokrasinin özü, toplumun uzlaşmasını zorunlu kılmaktadır. Daha içeriğinin ne olduğunu bile bilmeden, belirli kesimler tarafından Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik keskin bir önyargıyla yürütülen linç girişimi ise en çok toplumsal uzlaşıya zarar verecektir. Demokrasi amaca giden yolda kullanılan bir araç olarak değerlendirilemez.  Demokrasinin özünde ifade özgürlüğü vardır. Ülkemizin geldiği bu noktada, üzülerek ifade ediyoruz ki, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü önünde ciddi tehditler bulunmaktadır. Bu baskı ortamının son hedefi de Cumhuriyet Gazetesi olmuştur.  Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür toplumlar gelişimini sürdürebilir ve evrensel, çağdaş toplum düzeyini yakalayabilirler. Basın özgürlüğü ise, algı yönetimlerinden arınmış gerçek bilgiye kamuoyunun ulaşması için demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Ankara Barosu olarak, hukuka aykırı tüm eylem ve işlemlerin, devlet erkinin kullanılarak yaratılmaya çalışılacak her türlü baskı ve taassubun karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ederek kamuoyunun bilgisine sunuyor, Cumhuriyet Gazetesi üzerinde, demokrasi ve basın özgürlüğünü hiçe sayar nitelikte gayri hukuki ve fiili baskı kurulmaya çalışılmasını kınıyoruz.

ANKARA BAROSU

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :