ANKARA BAROSU

 

16.01.2015

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE BİR REKLAM ARASIDIR

NE DE KAPATILMASI GEREKEN BİR PARANTEZ

Kendisine milleti temsil etme görevi verilmiş olan ancak yemin töreni dışında sesini pek de duymaya alışık olmadığımız Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, Cumhuriyeti hedef alan talihsiz ve bir o kadar da haddini bilmez bir açıklamayla gündeme gelmiştir.

Hangi cenaha yaranma içgüdüsüyle bu açıklamanın yapılmış olduğunu tahmin etmek pek zor olmasa da, Cumhuriyet’e ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalacağına söz vermiş Ankara Barosu mensupları olarak, söz konusu açıklamaya ilişkin kesin tavrımızın ortaya konması zorunluluğu doğmuştur.

Ankara Barosu olarak, Sayın Babuşçu’nun, Cumhuriyetin kazanımları neticesinde “seçme ve seçilme hakkına” sahip olduğunu, pervasızca “reklam arası” olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin, 1934 yılında kadınlara seçilme hakkı tanıdığını, 80 yıllık bu çağdaş ve demokratik hakkın, ne yazık ki Hanımefendi tarafından “yaranma” dürtüsü ile aciz bir biçimde kullanıldığını gözlemliyoruz.  

Öte yandan, herkes bilmelidir ki, çağdaş demokrasi ve özgürlük anlayışının temelleri bu topraklarda Cumhuriyet ile atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ne bir reklam arasıdır, ne kapatılması gereken bir parantezdir. Türkiye Devleti, Anayasanın 1’inci maddesine göre “Cumhuriyet"tir.  O nedenle Cumhuriyeti reklam arası olarak görmek, Cumhuriyeti ve değerlerini özümseyememiş olmakla eşdeğerdir.

Artık kelimelerin dahi yetersiz kaldığı bu vahim açıklama karşısında, Sayın Babuşçu’ya,

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

şeklinde Meclis kürsüsünden etmiş olduğu yemini bir kez daha hatırlatmayı uygun görüyoruz.

ANKARA BAROSU

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :