ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı:
Parola:
Giriş Yap | Üye Ol
ANLAŞMALI KÜTÜPHANELER
- Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi
- www.getem.boun.edu.tr

ANKARA BAROSU ENGELLİLER KÜTÜPHANESİ YÖNERGESİ
Baromuz engelliler kurulunun çalışması ve istemi üzerine, Yönetim Kurulumuzun kararıyla kütüphane bünyesinde görme engelli hukukçular için kurulan Ankara Barosu görme engelliler internet kütüphanesinin oluşumu ve işleyişi aşağdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
Madde 1- Engelliler Kütüphanesi, Ankara Barosunun İnternet sayfası üzerinden yalnızca görme engelli hukukçu, hukuk öğrencesi ve araştırmacı kullanıcılara hizmet vermek için seslendirilmiş veya yazılı halde bulunan kitapları içerecek şekilde kurulmuş olmakla birlikte gerek görülmesi halinde bu kütüphane bağımsız bir İnternet sayfasına da taşınacaktır.
Madde 2 - Engelliler Kütüphanesi, hizmeti, 5846 sayılı kanunun " çeşitli hükümler" başlığını taşıyan altıncı bölümün EK il. MADDESİ kapsamında sürdürür bu kapsamın dışına çıkacak talepler ve uygulama istekleri yerine getirilmez.
" EK MADDE 11.
- Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, Braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir,"Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."
Madde 3- Engelliler Kütüphanesinin, devamlılığı ve kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli teknik alt yapı çalışmaları,eleman istihdamı ve konuyla ilgili her türlü maddi kaynak Ankara Barosu tarafından sağlanır.
Madde 4- Engelliler Kütüphanesine yazılı metin halinde konulan kitaplar, görme engellilerin kitapları okuyabilecekleri formatlarda hazırlanır.
Madde 5- Engelliler Kütüphanesinin, hukuki yayınları ve kitapları görme engellilere en kısa zamanda ulaştırabilmesi için; Ankara barosu,yayın evleri ile gerekli protokolleri yaparak baskıya çıkan her hukuk kitabının derginin ve benzeri yayınların görme engelliler için hazırlanmış formattaki bir örneğinin kütüphaneye gönderilmesini sağlar.
Madde 6- (Değişik- 02.06.2010 -86/162) Ankara Barosu, kendi süreli ve süresiz yayınlarının, Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan süreli ve süresiz yayınların görme engellilere yönelik hazırlanmış formattaki bir örneğini Engelliler Kütüphanesine göndermek zorundadır,
Madde 7- Ankara Barosu; görme engelliler için kurulmuş diğer kütüphanelerle gerekli protokolleri yaparak o kütüphanelerdeki hukuki yayınların Engelliler Kütüphanesine kazandırılmasını, Engelliler Kütüphanesindeki eserlerin de diğer kütüphanelerin kullanımına sunulmasını sağlar ve aynı zamanda kütüphane üyelerinin başka üyelik gerektirmeksizin karşılıklı olarak kütüphanelerden faydalanması yönünde çalışma yapar.
Madde 8 - Engelliler Kütüphanesi, üyelik sistemi İle hizmet verir.
Madde 9 - Engelliler Kütüphanesine üye olacak kimselerin, en az %40 görme engelli olduğunu, raporla veya Başbakanlık Özürlüler İdaresince verilen özürlü kimliği ile veya özürlülük ibaresini taşıyan nüfus kayıt örneği ile belgelemesi zorunludur.
Madde 10- Engelliler Kütüphanesine üye olacak kimse internet sayfasındaki üyelik formunu eksiksiz doldurduktan sonra özürlülük belgesinin Ankara barosuna Posta, Fax, E-mail veya elden ulaştırması ile üyeliğe hak kazanır.
Madde 11 - Üyeler Engelliler Kütüphanesi ile ilgili hizmeti sadece İnternetten alırlar güvenlik gerekçesi ile üyelere İnternet dışında herhangi bir biçimde kütüphanedeki eserlerin örneği verilmez.
Madde 12- (Değişik- 02.06.2010 -86/162) Üyelerin İstedikleri takdirde ellerinde bulunan hukukla ilgili eserlerin kendi adlarına görme engelliler için hazırlanmış formata dönüştürülmesini talep edebilirler. Bu talep Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan formata dönüştürülebilir. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, mutad iş düzeni içerisinde şartlar müsait olduğu sürede kütüphane yetkilisi tarafından ilgili formata dönüşüm gerçekleştirilir ve Engelliler Kütüphanesinin İnternet sitesine koyar. Talepte bulunan üye eseri internetten indirmek sureti ile edinir. 11. madde aynı gerekçeyle burada da geçerlidir.
Madde 13- Kütüphane üyeliğiyle ilgili oluşturulacak kütük Ankara barosu bünyesinde tutulur.

Bu sitede toplam 63 kategoride 1881 kitap bulunmaktadır.