123456ABCÇDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUVYZ
Kitap Adı Yazarı Yayınlayan Yayın Tarihi Yayın Yeri Fiziksel Tanımlama
İcra HukukuNevhis Deren Yıldırım,M.Kamil YıldırımBeta Yayınevi2012İstanbul336 Sayfa
İcra Hukuku AnalizleriNevhis Deren YıldırımBeta Yayınevi2011İstanbul86 Sayfa
İcra Hukukunda HacizTalih Uyar,Cüneyt Uyar,Alper UyarBilge Yayınevi2016Ankara1390 Sayfa Ciltli
İcra Hukukunda Menfaat Dengesi Pınar ÇiftçiAdalet Yayınevi2010Ankara422 Sayfa
İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkelerMuhammet ÖzekesAdalet Yayınevi2009Ankara294 Sayfa Ciltli
İcra İflas Hukuku
İcra İflas Suçları ve Yargılama Usulu Emine Halman ÇetinAdalet Yayınevi2010Ankara818 Sayfa
İcra Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar İsmail ÖzmenSeçkin Yayınevi2007Ankara624 Sayfa
İcra ve İflas Hukuku Hakan Pekcanıtez,Muhammet Özekes,Oğuz Atalay,Meral Sungurtekin Özkan Yetkin Yayınevi2012Ankara876 Sayfa
İcra ve İflas HukukuHakan Pekcanıtez,Oğuz Atalay,Muhammet Özekes,MEral Sungurtekin ÖzkanYetkin Yayınevi2012Ankara868 Sayfa
İcra ve İflas Hukuku Hakan Pekcanıtez,Oğuz Atalay,Meral Sungurtekin Muhammet ÖzekesYetkin Yayınevi2011Ankara774 Sayfa
İcra ve İflas Hukuku Ders KitabEjder YIlmaz,Baki Kuru,Ramazan ArslanYetkin Yayınevi2011Ankara774 Sayfa
İcra ve İflas Hukuku Ders KitabıProf.Dr.Baki KURU, Prof.Dr.Ramazan ARSLAN, Prof.Dr.Ejder YILMAZ Yetkin Yayınevi2013Ankara774 Sayfa
İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı Hakan Pekcanıtez,Oğuz Atalay,Muhammet Özekes,Meral Sungurtekin Özkan Yetkin Yayınevi2014Ankara600 Sayfa
İcra ve İflas Hukuku El KitabıBaki KuruAdalet Yayınevi2013Ankara1678 Sayfa Ciltli
İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez - Prof. Dr. Oğuz Atalay - Doç. Dr. Muhammet Özekes Yetkin Yayınevi2010Ankara324 Sayfa
İcra ve İflas Hukukuna Göre İhale ve İhalenin Feshi Ahmet Cemal RuhiSeçkin Yayınevi2014Ankara1096 Sayfa Ciltli
İcra ve İflas Hukukunda Harçlar Masraflar ve Vergiler İle İlgili Güncel Sorunlar Hüseyin Demir,Erdem Demir Bilge Yayınevi2012Ankara520 Sayfa
İcra ve İflas Hukukunda Sıra Cetveli Mahmut BilgenAdalet Yayınevi2011Ankara786 Sayfa
İcra ve İflas Hukukunda Taşınmaz Malların Paraya ÇevrilmesiR.Murat DÖNMEZVedat Kitapçılık2010İstanbul612 Sayfa Ciltli
İcra ve İflas Hukukunda Uygulamalar Yavuz SüphandağBilge Yayınevi2010Ankara1200 Sayfa Ciltli
İcra ve İflas Kanunu 1,2,3 CiltMahmut CoşkunSeçkin Yayınevi2012Ankara3 Cilt Toplam 4228 Sayfa
İcra ve İflas Kanunu Cilt-1,2,3 (Madde 1-95)(Madde 96-194)(Madde 195-367)Mahmut CoşkunSeçkin Yayınevi2009Ankara3 Cilt Toplam 3518 Sayfa
İcra ve İflas Kanunu Cilt-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13Talih UyarFeryal Matbaası2004-2010Ankara22708 Sayfa
İcra ve İflas Kanunu Şerhi El Kitabı İİK.1-134 Cilt-1 - İİK.135-370 Cilt-2Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar Taklih Uyar2010Ankara2 Cilt Toplam 3624 Sayfa
İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali İflas ve İflasın Ertelenmesi Sıra Cetveline İtiraz DavalarıMahmut CoşkunSeçkin Yayınevi2014Ankara1472 Sayfa Ciltli
İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler KonferansıAv. Talih UyarAnkara Barosu2003Ankara88 Sayfa
İcra ve İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü Mahmut CoşkunSeçkin Yayınevi2014Ankara390 Sayfa
İcra ve İflas Uygulamasında Şikayet Nazif KaçakSeçkin Yayınevi2004Ankara782 Sayfa
İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat SözleşmeleriCengiz KostakoğluBeta Yayınevi2015Ankara1314 Sayfa Ciltli
İçtihatlı,Uygulamalı,Örnekli, Nesep-Nüfus ve Sicille İlgili Kişisel Hukuk Davaları Tunç DemiralpAlfa Yayınevi2003İstanbul358 Sayfa
İdare HukukuMetin Gündayİmaj Yayınevi2004Ankara590 Sayfa
İdare HukukuTuran Yıldırım,Melikşah Yasin,Nur Karan,H.Eyüp Özdemir,Gül Üstün,Okna Tekinsoy On İki Levha Yayıncılık2012İstanbul832 Sayfa
İdare Hukuku İsmet Giritli,Pertev Bilgen,Tayfun Akgüner,Kahraman BerkDer Yayınları2011İstanbul1232 Sayfa ciltli
İdare HukukuTuran Yıldırım,Melikşah Yasin,Nur Karan,H.Eyüp Özdemir,Gül Üstün,Okna Tekinsoy On İki Levha Yayıncılık2012Ankara832 Sayfa
İdare Hukukuİsmet Giritli,Pertev Bilgen,Tayfun Akgüner,Kahraman Berk Der Yayınları2015İstanbul1400 Sayfa Ciltli
İdare Hukuku (Cilt-1 Genel Esaslar)Prof.Dr.A.Şeref GÖZÜBÜYÜK-Prof.Dr.Turgut TANTurhan Kitabevi2007Ankara1160 Sayfa Ciltli
İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm Mehpare ÇaptuğSeçkin Yayınevi2016Ankara224 Sayfa
İdare Hukuku Cilt-1,2Kemal GözlerEkin Kitabevi2009BursaToplam 2 Cilt 3054 Sayfa
İdare Hukuku Cilt-1,2Şeref Gözübüyük,Turgut TanTurhan Kitabevi2013Ankara2 Cilt Toplam 2128 Sayfa Ciltli
İdare Hukuku Cilt-2 İdari Yargılama HukukuProf.Dr.A.Şeref GÖZÜBÜYÜK-Prof.Dr.Turgut TANTurhan Kitabevi2006Ankara1228 Sayfa Ciltli
İdare Hukuku Dersleri Ramazan ÇağlayanAdalet Yayınevi2013Ankara592 Sayfa
İdare Hukuku Dersleri Kemal Gözler,Gürsel Kaplan Ekin Kitabevi2014Bursa862 Sayfa
İdare Hukuku Dersleri Ramazan ÇağlayanAdalet Yayınevi2017Ankara838 Sayfa
İdare Hukuku İdarenin Kuruluşu Faaliyet Türleri İşlemleri Sorumluluğu Kamu Görevlileri Kamu Malları Yargısal Denetim Turgut TanTurhan Kitabevi2014Ankara1132 Sayfa Ciltli
İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi Oğuz Sancakdar Seçkin Yayınevi2010Ankara562 Sayfa
İdare Hukuku Yıldızhan YaylaBeta Yayınevi2009İstanbul496 Sayfa
İdare Hukukuna GirişRamazan Yıldırım,Mustafa AvcıAnadolu Üniversitesi2012Eskişehir222 Sayfa
İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi Halim Alperen Çıtak Adalet Yayınevi2014Ankara166 Sayfa
İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları Ethem Atay, Hasan Odabaşı,Hasan Tahsin GökcanSeçkin Yayınevi2003Ankara1144 Sayfa
İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları İbrahim Ethem Atay,Hasan OdabaşSeçkin Yayınevi2010Ankara1438 Sayfa Ciltli
İdari İşlemin Şekil Unsuru Emre CanOn İki Levha Yayıncılık 2016İstanbul506 Sayfa
İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal KorunmaYücel OğurluSeçkin Yayınevi2001Ankara228 Sayfa
İdari Yargı Dava Rehberi Murat YamanAdalet Yayınevi2015Ankara894 Sayfa
İdari Yargı Hakimliği-1Murat YayınlarıMurat Yayınları2014AnkaraSayfa
İdari Yargı Hakimliği-2Murat YayınlarıMurat Yayınları2014Ankara1126 Sayfa
İdari Yargı Hukuk Rehberi
İdari Yargı Sempozyumu 9 Mart 2012 Ankara Editörler:Av.Dr.Serkan Ağar,OĞuzhan Güzel,Mehpare ÇaptuğAnkara Barosu2013Ankara248 Sayfa Ciltli
İdari Yargıda Dava Açma SüreleriCafer ErgenSeçkin Yayınevi2007Ankara652 Sayfa
İdari Yargıda Dava Dilekçesi Murat YamanBilge Yayınevi2006Ankara1088 Sayfa Ciltli
İdari Yargıda İstinaf Başvuru Rehberi Hüseyin BilginAdalet Yayınevi2016Ankara334 Sayfa
İdari Yargıda Tarafların Değişmesi Ahmet Ziya ÇalışkanAdalet Yayınevi2012Ankara192 Sayfa
İdari Yargıda Tarafların Değişmesi Ahmet Ziya ÇalışkanAdalet Yayınevi2012Ankara192 Sayfa
İdari Yargılama Hukuku Ramazan ÇağlayanSeçkin Yayınevi2012Ankara724 Sayfa
İdari Yargılama Usulü KanunuTurgut CandanYetkin Yayınevi2017Ankara1260 Sayfa Ciltli
İdari Yargılama Usulü Kanunu Cilt-1,2Celal KaravelioğluCelal Karavelioğlu1996Trabzon984 Sayfa
İdari Yargılama Usulü Kanunu Turgut CandanAdalet Yayınevi2011Ankara1134 Sayfa Ciltli
İddianame ve İddianamenin İadesi 2011Özkan GültekinSeçkin Yayınevi2011Ankara662 Sayfa
İflas DavalarıMahmut BilgenAdalet Yayınevi2008Ankara946 Sayfa Ciltli
İflas Davaları ve İflasın ErtelenmesiY.Mete GünelYetkin Yayınevi2006Ankara804 Sayfa Ciltli
İflas SebepleriCumhur RüzgaresenAdalet Yayınevi2011Ankara662 Sayfa Ciltli
İflasın Ertelenmesi İbrahim ErmenekAdalet Yayınevi2010Ankara438 Sayfa
İflasın Ertelenmesi Timuçin MuşulOn İki Levha Yayıncılık2010İstanbul352 Sayfa
İflasın Ertelenmesi Bağlamında Kayyımlık Özlem Kayhan ÇetinAdalet Yayınevi2011Ankara208 Sayfa
İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar Şakir BalcıGüncel Hukuk Yayınları2007Ankara512 Sayfa
İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Sıra Cetveli, Satış ve Paraların Paylaştırılması Mahmut BilgenAdalet Yayınevi2010Ankara938 Sayfa
İflasta İstihkak DavasıŞanal GörgünAnkara İktisadi Ticari İlimler Akademisi1977Ankara206 Sayfa
İhale İşlemleri ve Yasaklılıkİrfan YılmazAdalet Yayınevi2013Ankara565 Sayfa Ciltli
İhalenin Feshi Davaları Nazif KaçakSeçkin Yayınevi2006Ankara444 Sayfa
İhaleye Fesat Karıştıma ve Rüşvet Suçları Ahmet Ceylani TuğrulAhmet Ceylani Tuğrul2011Ankara832 Sayfa Ciltli
İhaleye Fesat Karıştırma SuçuÇetin ArslanAdalet Yayınevi2010Ankara284 Sayfa
İhracat TeşvikleriTunay Köksal,Akif Parlatan,Özcan Bora Adalet Yayınevi2010Ankara654 Sayfa Ciltli
İhtiyati Haciz Usul Uygulama Filiz Berberoğlu Yenipınar Seçkin Yayınevi2016Ankara570 Sayfa
İhtiyati Tedbirler
İkale SözleşmesiHasan Ali ÖzyörükSeçkin Yayınevi2017Ankara368 Sayfa Ciltli
İlamlı İcraNazif KaçakSeçkin Yayınevi2007Ankara626 Sayfa
İletişim Özgürlüğüne Müdahale (Panel Ankara 10 Aralık 2009) Türkiye Barolar BirliğiTürkiye Barolar Birliği2011Ankara104 Sayfa
İletişimin Denetlenmesi Gizli Soruşturmacı Teknik Takip Telefon Dinleme, Sms, Mms, E-Mail İzlemeNecati MeranAdalet Yayınevi2009Ankara372 Sayfa
İmar Hukuku Dersleri Halil KalabalıkSeçkin Yayınevi2013Ankara688 Sayfa
İmar Hukuku Nusret İlker ÇolakOn İki Levha Yayıncılık 2010İstanbul968 Sayfa Ciltli
İmar Kanunu Cilt-1,2Celal KaravelioğluKaravelioğlu Hukuk2007Ankara2 Cilt Toplam 2206 Sayfa
İmar Kanunu Uygulama RehberiHüseyin Bilgin,Yasin SezerSeçkin Yayınevi2013Ankara950 Sayfa
İmar Kirliliğine Neden OlmaNecati MeranAdalet Yayınevi2010Ankara372 Sayfa
İmar Mevzuatına İlişkin Temel YönetmeliklerTürkiye Belediyeler BirliğiTürkiye Belediyeler Birliği2013Ankara404 Sayfa
İmar Planları Cafer ErgenSeçkin Yayınevi2009Ankara870 Sayfa
İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları Eraslan ÖzkayaSeçkin Yayınevi2013Ankara1014 Sayfa Ciltli
İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi İle Delillerin Toplanmasında Hakimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Fulya Teomete Yalabık On İki Levha Yayıncılık 2016İstanbul602 Sayfa Ciltli
İnsan Hakları (Konferanslar 14 Nisan 2006- 26 Mayıs 2006) Ankara BarosuAnkara Barosu2006Ankara172 Sayfa
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme Sibel İnceoğluYargıtay Başkanlığı2013Ankara624 Sayfa
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Etkili Başvuru Hakkı M.Sezgin TanrıkuluSeçkin Yayınevi2012Ankara288 Sayfa
İnsan Hakları Konferanslar Paneller ve Sempozyumlar (31 Ocak 2005 - 23 Aralık 2005) Ankara BarosuAnkara Barosu2007Ankara694 Sayfa
İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar Şahin AkıncıYetkin Yayınevi1996Ankara264 Sayfa
İnşaat Hukukuİlker Hasan DumanSeçkin Yayınevi2008Ankara1328 Sayfa Ciltli
İnşaat Hukukuİlker Hasan DumanSeçkin Yayınevi2013Ankara1472 Sayfa Ciltli
İnşaat Hukukuİlker Hasan DumanSeçkin Yayınevi2016Ankara1496 Sayfa Ciltli
İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Cengiz KostakoğluBeta Yayınevi2008İstanbul1428 Sayfa Ciltli
İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstriyel Yatırım Sözleşmeleri İbrahim KaplanYetkin Yayınevi2013Ankara452 Sayfa
İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemiİlker Hasan Dumanİstanbul Barosu2013İstanbul322 Sayfa
İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusurun Önemiİlker Hasan Dumanİstanbul Barosu2013İstanbul305 Sayfa
İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat Turgut ÖzYamaner Marka Patent2006İstanbul306 Sayfa
İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması Sefer OğuzSeçkin Yayınevi2012Ankara454 Sayfa Ciltli
İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması Habip OğuzAdalet YayıneviHabip OğuzAnkara244 Sayfa
İnternete Erişim Yasakları Şaban Cankat TaşkınSeçkin Yayınevi2016Ankara488 Sayfa
İpoteğin Paraya Çevrilmesi ve Taşınmaz Satışında Uygulamalar Ahmet Özata, Yavuz Süphandağ Bilge Yayınevi2011Ankara882 Sayfa
İstihkak Davaları Ali GünerenAdalet Yayınevi2008Ankara1492 Sayfa Ciltli
İstinaf Kavramı Cenk AkilYetkin Yayınevi2010Ankara434 Sayfa
İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı Baki KuruYetkin Yayınevi2017Ankara536 Sayfa
İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Baki KuruLegal Yayıncılık2016İstanbul1004 Sayfa Ciltli
İstisna Eser SözleşmesiYaşar Engin Selimoğlu Adalet Yayınevi2010Ankara580 Sayfa
İş DavalarıOsman Can, İhsan Çakmak Bilge Yayınevi2011Ankara1684 Sayfa Ciltli
İş DavalarıCevdet İlhan GüneyYetkin Yayınevi2009Ankara1712 Sayfa
İş Davaları Cevdet İlhan GünayYetkin Yayınevi2008Ankara1720 Sayfa Ciltli
İş Güvencesi Hukuku ve İşe İade Davaları ÖZkan ErtekinAdalet Yayınevi2017Ankara1166 Sayfa Ciltli
İş Güvencesi İşe İade Davaları ve Tazminatlar Sami NarterAdalet Yayınevi2018Ankara858 Sayfa
İş HukukuSarper SüzekBeta Yayınevi2015İstanbul1072 Sayfa Ciltli
İş HukukuHamdi Mollamahmutoğlu,Muhittin Astarlı,Ulaş Baysal Turhan Kitabevi2014Ankara1478 Sayfa Ciltli
İş HukukuSarper SüzekBeta Yayınevi2013İstanbul1018 Sayfa Ciltli
İş HukukuHamdi Mollamahmutoğlu,Muhittin Astarlı,Ulaş BaysalTurhan Kitabevi2014Ankara1204 Sayfa Ciltli
İş Hukuku Bireysel İş Hukuku Sendikalar Hukuku Toplu İş Sözleşmesi Hukuku A.Nizamettin Aktay, Kadir Arıcı, E.Tuncay Senyan Kaplan Gazi Kitabevi2013Ankara638 Sayfa
İş Hukuku DersleriNuri Çelik,Nurşen Caniklioğlu,Talat Canbolat Beta Yayınevi2015İstanbul866 Sayfa Ciltli
İş Hukuku Şemalı Anlatımlı Ercan PoyrazSeçkin Yayınevi2016Ankara296 Sayfa
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları Cevdet İlhan GÜNAYYetkin Yayınevi2010Ankara1748 Sayfa
İş Hukuku ve Ticaret Hukuku Uygulama KılavuzuBP Plastik MetalBP Plastik Metal2013Bursa376 Sayfa Ciltli
İş Hukuku Yargıtay İIke KararlarıŞahin ÇilTurhan Kitabevi2010Ankara978 Sayfa Ciltli
İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2011-2012 Yılları) Şahin ÇilYetkin Yayınevi2012Ankara1312 Sayfa Ciltli
İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2013-2014 Yılları) Şahin ÇilYetkin Yayınevi2014Ankara1570 Sayfa Ciltli
İş Hukuku Hamdi MollamahmutoğluTurhan Kitabevi2008Ankara1038 Sayfa Ciltli
İş Hukukunda Alt İşverenTürkiye İşveren Sendikaları KonfederasyonuTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu2012Ankara132 Sayfa
İş Hukukunda Alt İşveren 2011Hande Bahar AykaçBeta Yayınevi2011İstanbul526 Sayfa
İş Hukukunda Çalışma Süreleri Muhittin AstarlıTurhan Kitabevi2008Ankara466 Sayfa
İş Hukukunda Dinlenme Hakkı Binnur TulukçuAdalet Yayınevi2012Ankara500 Sayfa
İş Hukukunda Elektronik GözetlemeZeki OkurLegal Yayıncılık2011İstanbul228 Sayfa
İş Hukukunda Fesih ve İş Güvencesi Durmuş ÖzcanAdalet Yayınevi2013Ankara850 Sayfa
İş Hukukunda Gece Çalışması Baki Oğuz MülayimAdalet Yayınevi2016Ankara306 Sayfa
İş Hukukunda İbra Özkan ErtekinKartal Yayınevi2007Ankara512 Sayfa
İş Hukukunda İbranameŞahin ÇilYetkin Yayınevi2013Ankara558 Sayfa
İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi) Muhittin AstarlıTurhan Kitabevi2013Ankara418 Sayfa
İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Performans Nedeniyle Feshi Ahmet TaşkınYetkin Yayınevi2012Ankara944 Sayfa Ciltli
İş Hukukunda İşçinin Ücreti Şahin ÇilTurhan Kitabevi2010Ankara874 Sayfa Ciltli
İş Hukukunda Kıdem,İhbar ve Kötüniyet Tazminatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Çözüm Yolları ve İbraname İsa KarakaşBilge Yayınevi2012Ankara558 Sayfa
İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu Faruk BaştürkBeta Yayınevi2007İstanbul462 Sayfa
İş Hukukunda TazminatlarKazım Yücel DönmezYetkin Yayınevi2008Ankara938 Sayfa
İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EvrenSeçkin Yayınevi2011Ankara204 Sayfa
İş Hukukunda Ücretsiz İzin İzzet OtruSeçkin Yayınevi2012Ankara152 Sayfa
İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar Gaye BaycıkYetkin Yayınevi2011Ankara496 Sayfa
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Tuğçem Şahin,Yasin Çelik,Ahmet Cemal Ruhi Seçkin Yayınevi2018Ankara192 Sayfa
İş Hukukunun EsaslarıKenan Tuçomağ,Tankut CentelBeta Yayınevi1999İstanbul518 Sayfa
İş Hukukunun EsaslarıKenan Tunçomağ,Tankut CentelBeta Yayınevi2013İstanbul516 Sayfa
İş Kanunu Şerhi Cilt-1Şahin ÇilTurhan Kitabevi2007Ankara3 Cilt Toplam 3891 Sayfa
İş Kanunu Şerhi Cilt-1,2Dr.Mustafa Kılıçoğlu,Doç.Dr.Kemal ŞenocakLegal Yayıncılık2008İstanbul2 Cilt Toplam 2936 Sayfa
İş Kanunu Şerhi Cilt-1,2Cevdet İlhan GünayYetkin Yayınevi2015Ankara2 Cilt Toplam 2700 Sayfa
İş Kanunu Şerhi Cilt-2Şahin ÇilTurhan Kitabevi2007Ankara3 Cilt Toplam 3891 Sayfa
İş Kanunu Şerhi Cilt-3Şahin ÇilTurhan Kitabevi2007Ankara3 Cilt Toplam 3891 Sayfa
İş Kanununa Göre Fazla ÇalışmaHatice KaracanSeçkin Yayınevi2011Ankara226 Sayfa
İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları ve Mahkeme Kararları Cumhur Sinan ÖzdemirAdalet Yayınevi2009Ankara854 Sayfa Ciltli
İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı Müşerref YakışıkBeta Yayınevi2010İstanbul206 Sayfa
İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Ceza Davaları Sami NarterAdalet Yayınevi2017Ankara1370 Sayfa Ciltli
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması Mesut BalcıYetkin Yayınevi2011Ankara1184 Sayfa Ciltli
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davaları, Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davaları Uygulaması ve İçtihatlar Mesut BalcıYetkin Yayınevi2008Ankara608 Sayfa
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat DavalarıAli GünerenAdalet Yayınevi2010Ankara1634 Sayfa Ciltli
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli SebepHakan KeserSeçkin Yayınevi2012Ankara410 Sayfa
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Hakan KeserSeçkin Yayınevi2016Ankara574 Sayfa Ciltli
İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi Mustafa AlpSeçkin Yayınevi2005Ankara448 Sayfa
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Resul Kurt,Muzaffer KoçSeçkin Yayınevi2015Ankara608 Sayfa
İş Yargılaması Usul HukukuArgun Bozkurt738 Sayfa2011Ankara738 Sayfa
İşçi Alacakları ve Tazminatları ile Dava Yollarıİsa KarakaşBilge Yayınevi2014Ankara680 Sayfa
İşçilik AlacaklarıArtür Karademir,Hakan Ekinci Seçkin Yayınevi2017Ankara544 Sayfa Ciltli
İşe İade Davalarında Geçerli ve Geçersiz Nedenler Cilt-1 Hamit TiryakiBilge Yayınevi2017Ankara1012 Sayfa
İşletme SözleşmeleriHakan ÇebiAdalet Yayınevi2014Ankara228 Sayfa Ciltli
İşsizlik SigortasıÖzlem Bal BektaşSeçkin Yayınevi2016Ankara608 Sayfa
İşverenin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Efe YamakoğluSeçkin Yayınevi2016Ankara264 Sayfa
İtirazın İptal ve Tahsil (Eda) DavasıNihat YavuzYetkin Yayınevi2007Ankara1224 Sayfa Ciltli
İvazlı (Karşılıklı) Mirastan Feragate İlişkin Özel Durumlar