123456ABCÇDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
Kitap Adı Yazarı Yayınlayan Yayın Tarihi Yayın Yeri Fiziksel Tanımlama
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi Burak ÖzenVedat Kitapçılık2012İstanbul590 Sayfa Ciltli
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Kira Sözleşmesinin Feshi Engin DaşlıAristo Yayınevi2017İstanbul202 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü Leyla Müjde KurtYetkin Yayınevi2012Ankara438 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat Fulya ErlüleSeçkin Yayınevi2011Ankara472 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu 12-13 Mayıs 2011Ankara BarosuAnkara Barosu2012Ankara184 Sayfa Ciltli
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi Cilt-1 (Madde 1-236) Turgut UygurSeçkin Yayınevi2012Ankara1344 Sayfa Ciltli
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi Cilt-2 (Madde 237-649) Turgut UygurSeçkin Yayınevi2012Ankara1424 Sayfa Ciltli
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Yayına Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr.Emel Badur Ankara Barosu2011Ankara302 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk Ömer Ali GirginOn İki Levha Yayıncılık 2017İstanbul198 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Aşırı Yararlanma Kavramı Seda İrem ÇakırcaOn İki Levha Yayıncılık 2015İstanbul268 Sayfa Ciltli
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Birlikte Kefaletin Türleri ve Hükümleri Kasım BuluşSeçkin Yayınevi2017Ankara226 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Borca Katılma Seda Yıldız PortakalOn İki Levha Yayıncılık 2016İstanbul196 Sayfa Ciltli
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kefalet Sözleşmesinin Şekli Ş.Deren GündüzLegal Yayıncılık2015İstanbul230 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları ve 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçilere Etkisi Mustafa Halit KorkusuzBeta Yayınevi2017İstanbul226
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler Umut YeniocakOn İki Levha Yayıncılık2011İstanbul230 Sayfa
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Nihat YavuzAdalet Yayınevi2011Ankara914 Sayfa
6100 Hukuk Muhakemeleri Kanununda İspat ve Deliller Ali Haydar Karahacıoğlu,Aynur Parlar Bilge Yayınevi2012Ankara640 Sayfa
6100 Sayılı HMK ya Göre Hazırlanmış Asliye Hukuk Davaları Adem Albayrak,Cihat ArslanAdalet Yayınevi2016Ankara1746 Sayfa Ciltli
6100 Sayılı HMK ya Göre Hazırlanmış Hukukta İstinaf Uygulaması Adem AlbayrakAdalet Yayınevi2017Ankara420 Sayfa
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El ŞerhiMustafa KılıçoğluLegal Yayıncılık2012İstanbul1562 Sayfa Ciltli
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku Şanal Görgün,Mehmet Kodakoğlu Yetkin Yayınevi2012Ankara368 Sayfa
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Ali Haydar Karahacıoğlu,Aynur ParlarBilge Yayınevi2015Ankara1800 Sayfa Ciltli
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Getirdiği Yeni Hükümler Zekeriya YılmazAdalet Yayınevi2012Ankara1366 Sayfa Ciltli
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdikleri Ender DedeağaçAnkara Barosu2011Ankara296 Sayfa
6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası na Göre Tazminat ve Alacak Davaları Açılması ve İzlenmesi Çelik Ahmet ÇelikBilge Yayınevi2012Ankara652 Sayfa
6100 Sayılı Yeni HMK Değişiklikleriyle Hukuk Mahkemelerinde Görev ve Yetki Mustafa KırmızıSeçkin Yayınevi2011Ankara850 Sayfa
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1.Kitabına İlişkin GörüşlerimEnder DedeağaçAnkara Barosu2012Ankara362 Sayfa Ciltli
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme ve Ticaret Şirketlerine Getirilen Yeniliklerİstanbul Ticaret Odasıİstanbul Ticaret Odası2012 İstanbul90 Sayfa
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Mehmet Sadık ÇapaOn İki Levha Yayıncılık 2013İstanbul170 sayfa
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi Cilt -1,2 Hasan PulaşlıAdalet Yayınevi2011Ankara2 Cilt Toplam 2206 Sayfa
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku Mustafa ÇekerKarahan Kitabevi2013Adana662 Sayfa
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 2-3 Haziran 2011 Ankara BarosuAnkara Barosu2012Ankara88 Sayfa Ciltli
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Ali Haydar YıldırımDora Yayıncılık2013Bursa494 Sayfa Ciltli
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku Mustafa ÇekerKarahan Kitabevi2011Ankara662 Sayfa Ciltli
6111 Sayılı Torba Yasadaki Değişikliklerle İş Hukuku Şemalı Anlatımlı Ercan PoyrazSeçkin Yayınevi2011Ankara268 Sayfa
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Mevzuatı Ankara BarosuAnkara Barosu2013Ankara128 Sayfa
6352 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Ankara BarosuAnkara Barosu2013Ankara74 Sayfa
6352 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunundaki Degişiklikler ve Getirdigi YeniliklerHüseyin Demir,Erdem Demirİzmir Barosu2012İzmir65 Sayfa
6455 ve 6545 Sayılı Yasalar İle Değişik 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şentürk Çıldır,Hüseyin Denizhan Yetkin Yayınevi2015Ankara1018 Sayfa
6502 Sayılı Tüketici Hukuku İ.Yılmaz AslanEkin Kitabevi2014Bursa674 Sayfa Ciltli
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Hazırlanmış Tüketici HukukuH.Tamer İnalSeçkin Yayınevi2014Ankara1368 Sayfa Ciltli
66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel BaşvuruHüseyin Ekinci,Musa SağlamAnayasa Mahkemesi2012Ankara42 Sayfa