123456ABCÇDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
Kitap Adı Yazarı Yayınlayan Yayın Tarihi Yayın Yeri Fiziksel Tanımlama
Faizle Karşılanamayan Zararların Giderilmesini Sağlayan B.K.105 ve Diğer Hükümler Hayri DomaniçSeçkin Yayınevi1998Ankara246 Sayfa
Faktoring Sözleşmesi Sözleşmenin Tarafları Hukuki Niteliği Şekli Tarafların Yükümlülükleri Alacakların Devri Defilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülmesi Sözleşmenin Sona ErmesiÖzge Uzun KazmacıVedat Kitapçılık2014İstanbul306 Sayfa
Faydalı Modelin KorunmasıÖzlem TüzünerVedat Kitapçılık2011İstanbul528 Sayfa
Fikir Haklarda Sözleşmeden Cayma Başak BakTurhan Kitabevi2016Ankara256 Sayfa
Fikir ve Sanat Eserleri HukukuSavaş BozbelOn İki Levha Yayıncılık 2012İstanbul806 Sayfa Ciltli
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve Korunması Eray Aksın AtarOn İki Levha Yayıncılık 2017İstanbul224 Sayfa Ciltli
Fikir ve Sanat Eserleri Sınai Mülkiyet Rekabet Hukuku Bibliyografyası (1727-2002) Ejder YILMAZ-Günay GÖRMEZ-Dilek BAYTAN-Özlem ABACIOĞLU-Tacar ÇAĞLAR Ankara Barosu2002Ankara136 Sayfa
Fikri Hukukta Eser Sahibinin Haklarının KorunmasıAyşenur ŞahinVedat Kitapçılık2010İstanbul405 Sayfa
Fikri Hukukta Eser SahipligiMustafa AteşAdalet Yayınevi2012Ankara590 Sayfa Ciltli
Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları 2009İlhami GüneşSeçkin Yayınevi2009Ankara330 Sayfa
Fikri Mülkiyet HukukuÜnal TekinalpVedat Kitapçılık2012İstanbul860 Sayfa Ciltli
Fikri Mülkiyet Hukuku Ders Kitabı Engin ErdilVedat Kitapçılık2016İstanbul348 Sayfa Ciltli
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009Tekin MemişOniki Levha Yayınları2009İstanbul478 Sayfa Ciltli
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013Tekin MemişYetkin Yayınevi2015Ankara564 Sayfa Ciltli
Fikri Mülkiyet Hukuku Savaş BozbelOn İki Levha Yayıncılık 2015İstanbul842 Sayfa Ciltli
Fikri ve Sınai Haklarda İhlal Halleri ve Davaları İstanbul Barosuİstanbul Barosu2008İstanbul157 Sayfa
Franchıse Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması Osman Berat GürzumarBeta Yayınevi1995İstanbul196 Sayfa
Franchıse Sözleşmesi Umut YeniocakSeçkin Yayınevi2016Ankara264 Sayfa Ciltli
Franchıse Sözleşmesinde Tarafların Borçları Yeşim AyataVedat Kitapçılık2015İstanbul142 Sayfa Ciltli
FranchisingOsman Oy,Melda BerkBeta Yayınevi2017İstanbul306 Sayfa